Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Fővárosi díjkompenzáció

Idén is díjkompenzációval járul hozzá a szociálisan rászoruló budapestiek lakhatási költségeihez a fővárosi önkormányzat. Újdonság az előző évekhez képest, hogy erre egy lakásban kizárólag egy személy jogosult, míg a tárgyévben továbbra is csak egyfajta kompenzációra adható be kérelem. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vagy távhő-szolgáltatási díjkompenzációt, vagy víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkompenzációt vehet igénybe a kérelmező.
Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkompenzációt vehet igénybe a Fővárosi Vízművek Zrt., FCSM Zrt., FKF Zrt szolgáltatásai után közvetlenül vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett budapesti lakos, aki megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét, és családjában van olyan személy, akinek az illetékes kerületi önkormányzat, vagy más szerv a kérelem benyújtásának időpontjáig időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást vagy munkanélküli személyeknek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást állapított meg, illetve közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy igazoltan közhasznú, közcélú munkát végez. Ezek hiányában támogatáshoz juthat az is, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65 000 forint/fő összeget, gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő vagy egyedül élő esetében a 70 000 forintot.
A díjkompenzáció összege víz- és csatornaszolgáltatás esetében 725-725, szemétszállításnál 550 forint. A támogatás az igénylés benyújtását követő hónaptól, de legkorábban 2011 márciusától 2012. februárig jár. Téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatást kap külön kérelem benyújtása nélkül az, aki közüzemi díjkompenzációra jogosult, és azt igénybe vette 2010. december 31-ig. Ennek évi egyszeri összege egyéb fűtés esetén 12 000 forint. Nem igényelhetik a téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi-támogatást olyanok, akiknek a velük egy háztartásban élő családtagjaik körében van nyugellátásban, vagy három, illetve több gyermek után családi pótlékban részesülő személy.
Segítségre csak azok számíthatnak, akik időben kifizetik a díjkompenzációval csökkentett összegű számlákat. Kilencven napot meghaladó késedelemkor az adott hónapra nem jár díjkompenzáció, és visszavonják a támogatást. A határidő százhúsz napra emelkedik, amennyiben a jogosult önkormányzati adósságkezelési szolgáltatásban vesz részt. A Hálózat Alapítvány hátralékkiegyenlítő támogatását a családsegítő szolgálattól kapott kérelem kitöltésével lehet igényelni.
A kitöltött kérelmeket 2011. december 31-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, a szükséges nyomtatványok ugyanitt átvehetők, illetve letölthetők a www.budapest.hu honlapról. További információ a víz-, csatorna-, szemétszállítással, valamint egyéb fűtéssel kapcsolatban a Díjbeszedő Holding Zrt. támogatáskezelési csoportjánál kérhető személyesen a XI., Vahot utca 8. alatti irodában, vagy a 3828-712, 3828-713, 3828-700/608-as telefonszámokon.

(mm.)