Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Kétéves önkormányzati szövetség a társasházakkal

Az önkormányzati képviselő-testület a júliusi ülésén módosította a „Szövetség a nagyobb társasházakkal és lakásszövetkezetekkel” program egyes részeit, illetve az állatok tartásáról szóló helyi rendeletet. A képviselők arról is döntöttek, hogy a XII. kerület csatlakozik a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez.

Az önkormányzat költségvetésének 2011. évi második módosításáról hoztak helyi rendeletet legutóbbi ülésükön a képviselők 12 „igen” és 4 ellenszavazattal. Pokorni Zoltán polgármester – a teljesség igénye nélkül – ismertette a módosítás néhány indokát (bérkiegészítés beépítése, szociális támogatások visszatérítésének átvezetése, az óvodai férőhelyek növelésével kapcsolatos költségek rögzítése, a korábban bejelentett zárolás féléves végrehajtása, céltartalékok felhasználása, pályázati pénzeszközök átcsoportosítása stb.), ami mintegy 36 millió forintos mozgást eredményez a bevételi-kiadási főösszegeknél.
A hozzászólások során Vincze Géza képviselő azt nehezményezte, hogy hozzányúltak a tartalékokhoz, a változtatások pedig álláspontja szerint a költségvetés hiányának növekedését eredményezik. Sipos Péter ugyancsak a tartalékok csökkenését tette szóvá (az 50 milliós tartalékot eleve kevésnek érezte), szerinte a zárolásokat már a költségvetés készítésekor az intézmények tudomására kellett volna hozni.
Szűtsné Kiss Zsuzsanna irodavezető a céltartalék és az általános tartalék közötti különbséget részletezte: míg a céltartalék egy adott feladat elvégzését szolgálja, amit csak akkor használnak fel, ha a feltételek adottak, a körülmények tisztázottak, addig az általános tartalék képzését jogszabály írja elő a költségvetés készítésekor, előre nem látható esetekre. Ennek mértékét valóban lehet vitatni, a bevételek kockázatát kell mérlegelni, ami döntés és szemlélet kérdése. A zárolás szükségességét még nem lehetett látni a költségvetés készítésekor, az ezzel kapcsolatos információk később jutottak az önkormányzat tudomására. Megjegyezte, a zárolás mint biztonsági intézkedés bármikor feloldható, szeptemberben ismét megvizsgálja a testület ennek szükségességét (az ülésen elfogadott valamennyi rendelet a 4. oldalon olvasható).

A közös gondolkodás a BÖSZ célja

Rövid vitát követően döntöttek a képviselők a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez (BÖSZ) történő csatlakozásról – 13 „igen” szavazat és 3 tartózkodás mellett. A BÖSZ egy érdekképviseleti szerveződés, amelynek célja a közös gondolkodás, illetve az, hogy szervezett együttműködés valósuljon meg a budapesti önkormányzatok között. A fontosabb kérdésekben a közös álláspont pozitív hatást gyakorolhat az egyes kerületekre és a fővárosra is.
Sipos Péter és Püspöki Gábor képviselők szerint ennek a fórumnak akkor van értelme, ha nem egy újabb „főváros és kerületek közötti meccs” színtere lesz. Az szükséges ehhez, hogy a kerületeken kívül a főváros is tagja legyen a szervezetnek. (A BÖSZ-ről e cikkünk alatt olvashatnak részletesebben.)
Egyhangú döntéssel módosította a testület az állatok tartásáról szóló helyi rendeletet. Az elmúlt hónapokban több konkrét ügy tapasztalata indokolta a változtatást, ami tovább pontosítja a mezőgazdasági haszonállat fogalmát. A kutyák és macskák tartásával kapcsolatos ügyekben a jövőben elég lesz a tulajdonosok többségének hozzájárulása.

Alapító okiratokat módosítottak

Ugyancsak helyi rendelettel módosította a képviselő-testület az egyes anyakönyvi események szabályairól szóló, februárban alkotott rendeletét. A kiegészítés arról rendelkezik, hogy a házasságkötések lebonyolításáért befizetett díjak visszaigényelhetők, ha az eseményt megelőzően legalább 15 nappal írásban lemondják azt, illetve ha a feleknek fel nem róható ok merül fel, amit az ezt igazoló okirat csatolásával írásban jelentenek be.
Az Alkotmánybíróság határozatban észrevételezte, hogy a lakások elidegenítéséről szóló helyi rendeletben nem helyes az elidegenítésre kijelölt és lakott lakóingatlan forgalmi értékének meghatározása. A kifogás alapján átdolgozott rendeletet – amely kedvezőbb az önkormányzati lakást megvásárlók számára, nem növeli a polgárok adminisztratív terheit – a testület egyhangúlag megszavazta.
Tizenöt kerületi intézmény (iskola, óvoda stb.) alapító okiratát módosították a képviselők. Ezt jogszabályváltozások indokolták (például más lett a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló definíciója), ennek megfelelően vált szükségessé a módosítás a velük foglalkozó oktatási intézményeknél – kiegészítve, pontosítva egyúttal az időközben bekövetkező létszám-, tevékenységmegnevezés- stb. változásokkal.
Módosult a Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ alapító okirata is. Az időskorúak számának növekedésére tekintettel az intézmény újabb kulturális és szórakozási lehetőséggel kívánja bővíteni szolgáltatásai körét. Erre a Böszörményi út 34. alatti, az „A” épület 1. lépcsőházában lévő, 79 négyzetméter nagyságú helyiséget veszik igénybe – erről szól az okirat módosítása.
Változik a „Szövetség a nagyobb társasházakkal és lakásszövetkezetekkel” program, amely 2005 óta sikeresen működik a Hegyvidéken, eddig harmincnégy (legalább 50 albetétet tartalmazó) ház kapott támogatást. Bebizonyosodott, hogy az ötéves futamidő bonyolult elszámolási vitákat eredményez, ezért a testület két esztendőre csökkentette a támogatási időszakot. Az elszámolások további egyszerűsítése érdekében a támogatott munkák ellenőrzéséhez az önkormányzat által kijelölt – listából választható – műszaki ellenőrt kell alkalmazni.

Díjak a szociális munka napján

Az írásban kiosztott, zömében számadatokat tartalmazó polgármesteri beszámolóból Pokorni Zoltán az UV-B sugárzásmérő program újbóli beindítására hívta fel a figyelmet (erről szóló cikkünk az 1. oldalon olvasható). Zárt ülésen két kitüntetésről döntött a képviselő-testület: a Budapest Hegyvidék XII. kerület Szociális Ellátásáért Díj, illetve a Budapest Hegyvidék XII. kerület Gyermekjóléti Alapellátásáért Díj odaítéléséről. A díjakat a szociális munka napja (november 12.) alkalmából adja át a polgármester. A Virányosi Közösségi Ház intézményvezetői megbízására kiírt pályázatot a testület eredménytelennek nyilvánította, új pályázat kiírása mellett döntött.
A hozzászólások során Vincze Géza több problémát is felvetett: hétvégéken a Rendőrtiszti Főiskolára és Csillebércre csomagokkal, bőröndökkel utazók akadályozzák a helyi lakók közlekedését a 21 és 21/A buszjáratokon; továbbá kívülről igen elhanyagolt a Márvány utcai volt MDF-helyiség. A Sportmaxtól járó bérleti díj iránt érdeklődött, valamint elmondta, hogy kerületi lakosok kérdezték tőle, mi lett a sorsa a MOM régi kupolatermét díszítő üvegtábláknak. Püspöki Gábor a parkolási rendszer jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatban fogalmazott meg javaslatot. Sipos Péter az Orbánhegyi út 35. előtt, az osztrák óvodánál uralkodó reggeli és délutáni áldatlan parkolási állapotokról beszélt, intézkedést sürgetve.
Pokorni Zoltán ígéretet tett, hogy a polgármesteri hivatal munkatársai utánajárnak a felvetéseknek. A Sportmax ügyével kapcsolatban kiemelte, hogy az önkormányzat perben áll az intézménnyel, talán ősszel várható eredmény. Mint mondta, napirenden szerepel a kerületi parkolási helyzet felülvizsgálata, melynek során egyebek mellett megvizsgálják a két kerékkel a járdán parkolás lehetőségét is.

-jj-