Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Megszépülhetnek a védett házak

Települési értékvédelmi támogatást írt ki a fővárosi közgyűlés. A pályázaton a budapesti védettségű épületek indulhatnak, a rendelkezésre álló nyolcvanmillió forint felét kamatmentes kölcsönként, a maradék összeget vissza nem térítendő támogatásként folyósítják számukra.
Támogatás igényelhető az eredeti részek, köztük a kapuzat, az előkertben lévő kertépítészeti elemek, vagy az előtető, illetve homlokzatok felújítására, restaurálására és visszaállítására. Kiemelten segíti a főváros a kívülről látható, az arculat-, utca- és településképet meghatározó elemek pótlását. Az elnyert támogatás felhasználható a falfirkák eltávolítására, a külső nyílászárók, a különleges építészeti értéket képviselő tető, terasz, a belsőépítészeti, ipar- és képzőművészeti értékek, azaz a kapualj, a lépcsőház, az udvar, a közös belső terek, valamint ezek tartozékainak, díszítéseinek javítására is. Különösen indokolt esetben helyiségen belüli munkákat is finanszíroznak.
A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki önerővel rendelkezik a tervezett munkák elvégzéséhez, valamint kamatmentes kölcsön felvételét is kéri. Mivel a települési értékvédelmi pályázat kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni, nem igényelhető az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos munkák elvégzésére. A támogatás nem használható továbbá a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire sem.
A beérkezett pályázatokat a főjegyző javaslatára a közgyűlés bírálja el, és dönt arról, hogy vissza nem térítendő támogatást, illetve kamatmentes kölcsönt ad-e. Az elkészült munka teljesítésének igazolásához az építési engedélyezési terveket készítő építész nyilatkozata is szükséges arról, hogy a támogatott felújítás a jogerős építési engedélyezési terveknek megfelelően, első osztályú minőségben valósult meg.
A leadási határidő 2011. augusztus 31., a pályázatokat postán kell beküldeni, vagy személyesen benyújtani a fővárosi önkormányzat ügyfélszolgálatán (V., Bárczy István utca 1–3.). Az elbírálás 2011. november 30-ig megtörténik, a döntésről húsz munkanapon belül értesítést küldenek. További információ és konzultációs időpontkérés: városépítési főosztály települési értékvédelmi osztálya, 327-1450. Részletek a www.budapest.hu weboldalon olvashatók.

mm.