Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Patko_Lajos

Patkó Lajos: „A teljes iskolai korosztállyal tudunk foglalkozni”

Patkó Lajos, az Arany János Általános Iskola és Gimnázium igazgatója Arany Katedra-díjat kapott, amiért hosszú időn át kiemelkedő munkát végzett a diákok oktatásában-nevelésében. Az elismerést Pokorni Zoltán polgármester és Fonti Krisztina alpolgármester adta át a pedagógusnak az idei Hegyvidéki Napokon.

Ritka szakpáron végzett, ma már nem párosítják az egyetemen a biológiát a földrajzzal.

– Elitképzésnek számított 1986-ban az, amit tizenhatan-tizennyolcan elvégeztünk, ma már valóban nem indítanak együtt két ilyen fajsúlyos szakot. Egykori csoporttársaim azonban pályafutásuk során igazolták, hogy nem véletlenül mi voltunk azok, akik ezen a képzésen végeztünk: szinte mindegyikük elismert, kitüntetett szakember lett. Annyira egyedinek számított a csoportunk, hogy az egyetem külön odafigyelt arra, mindnyájunknak legyen állása. Nekem a tanszékvezető szólt, hogy az Arany Jánosban éppen üresedés van – azóta itt tanítok.

Jól választott a tanszékvezetője…

– Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen nagy múltú és hírű iskolában taníthatok. Amikor idekerültem, a Hegyvidéken még csak két gimnázium volt, mi és a Táncsics, ezért megtehettük, hogy a valóban jó képességű gyerekeket amolyan elitképzésben részesítsük – de ebből a képzésből nemcsak a diákok részesültek, én is sokat tanultam a kollégáktól. Már az első év után saját osztályt kaptam, s ez rendkívül megtisztelő volt. Azóta öt osztályt vittem végig az érettségiig, osztályfőnök voltam mindaddig, amíg három éve igazgató lettem. Nagyon nehéz lenne összehangolni a két feladatot.

Nem hiányzik a tanítás?

– A tanítással nem hagytam fel teljesen, és nem csupán azért, mert kötelező óraszáma van az igazgatónak is, de igaza van, a heti négy biológiaóránál szívesen tartanék többet is. Pedagógusi pályafutásomban nemcsak az első évek voltak meghatározók, de azok is, amelyek utána következtek, a tízévi igazgatóhelyettesi munka, a tagozat indítása. Az Arany János iskola 1954 óta nyolc plusz négy osztályos szerkezetű – egykor még kollégium és diákotthon is volt itt –, így a teljes iskolai korosztállyal tudunk foglalkozni, sőt, ha nem is hozzánk tartozik, de a szomszédságunkban megnyílt Táltos tagóvoda révén jószerivel az első lépésektől figyelemmel kísérhetjük a kisgyerekek diákká, majd érettségizett felnőtté válását – ez így már majdnem egybevág a kerület oktatási-nevelési koncepciójával.

A komplex természettudományi tagozat indításával komoly figyelmet irányítottak az iskolára, szellemi és anyagi támogatók együttműködését is elnyerve, sőt, talán ennek is köszönhetően épp az Arany János adott helyet néhány éve a központi tanévnyitónak is.

– Olyan megújulást és magas nívójú képzést sikerült elindítanunk, hogy Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke támogatása mellett sikerült elnyernünk a Magyar Innovációs Szövetség, a Budapesti Műszaki Egyetem Pro Progresszió Alapítványa, a Magyar Enzimológiai Intézet, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet együttműködését csakúgy, mint jeles gyógyszer- és orvosi műszergyárak segítségét. Nem nekik szóló hízelgésből soroltam fel ezeket a neveket, hanem azért, mert nélkülük nem folytathatnánk a mostanihoz hasonló színvonalú oktatást. Nemcsak anyagiakban számít ez az iskolának, de például olyan laboratóriumokba, kutatóműhelyekbe is eljuthatnak diákjaink, ahová egyébként szinte lehetetlen lenne. Az első kiugró eredményt éppen ebben a tanévben érte el két tanulónk: Doktorits László és Naszlady Márton harmadik helyezett lett az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen – utóbbi egyébként a Siemens különdíját is elnyerte mint legfiatalabb díjazott. Mindezek mellett természetesen továbbra is igyekszünk megőrizni humán- és nyelvi képzésünk hagyományosan magas színvonalát.

Huszonöt esztendeje tanít az iskolában, vagyis jubilál, Arany Katedra-díjat kapott – igazán örömteli éve van!

– Hát még, ha elmondom azt is, hogy pünkösdkor született meg a legkisebb gyermekem, András – a három nagyobb után ő az év igazi ajándéka! A nagyobbak, Matyi és Janka itt érettségiztek nálunk, a kisebb lányom Hanna, ő a Táltos Óvoda után most jön hozzánk az első osztályba – pillanatnyilag tündér vagy királylány szeretne lenni –, s talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom, András is itt érettségizik majd.

AI.