Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

 

Hegyvideki_kornyeztvedelmi_program_keszult

Hegyvidéki környezetvédelmi program készült

2016-ig szóló környezetvédelmi stratégiát és cselekvési tervet fogadott el a Hegyvidéki Önkormányzat. Az uniós jogharmonizáción alapuló program a lakosságot is több területen érinti: a levegőminőség védelme, a közlekedés „zöldítése”, a szelektív hulladékgyűjtés és a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése mellett a fák és a gyerekek is helyet kaptak benne.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) rendelkezéseinek eleget téve 1999-ben már volt az önkormányzatnak egy hasonló kezdeményezése, idén azonban három fő szempontot figyelembe véve új környezetvédelmi stratégiát kellett kidolgozniuk a kerületi vezetőknek.
„Az első és talán legfontosabb a törvényi kötelezettségnek való megfelelés, hiszen a Kvt. 46. paragrafusa szerint az önkormányzat a környezetvédelmi feladatok hatékony megoldása érdekében köteles önálló települési környezetvédelmi programot kidolgozni – kezdte a szempontok felsorolását Váczi János alpolgármester. – A második indok az volt, hogy az uniós és egyéb pályázatok többségénél alapfeltétel egy ilyen anyag, illetve vannak olyan pályázatok is, amelyeknél többletpontot és kedvezőbb elbírálást jelent, ha egy önkormányzat a képviselő-testület által elfogadott környezetvédelmi programmal rendelkezik. Az indítványt a testület egyhangú szavazással fogadta el úgy, hogy három ellenzéki javaslattal is kiegészítettük azt. A harmadik szempont, amely a program kidolgozása mellett szólt, az volt, hogy legyen egy olyan anyag a kezünkben, amely adatforrásként is hasznosítható, egyúttal rendszerezi feladatainkat a környezetvédelem területén.”
A program két fő részből áll: az első az állapotfelmérés, a második az akcióterv a konkrét cselekvési javaslatokkal. Ennek elkészítéséhez négy célvizsgálatot végeztek el: zajszennyezésmérést, levegőtisztasági mérést, a vizek állapotának vizsgálatát, illetve egy reprezentatív közvélemény-kutatást a kerületi lakosság körében. „Ebben azokat a kérdéseket, problémákat, feladatokat próbáltuk meghatározni – tette hozzá Váczi János –, amelyek az itt élő emberek számára a legfontosabbak.”
Nézzük tehát, mik azok a témakörök, amelyek a leginkább érintik a hegyvidéki polgárokat!

Csökkenteni a levegő szennyezettségét

„Példaképpen két területet említenék: ezek a levegőminőség védelmével és a közlekedéssel kapcsolatos akcióprogramok – mondta Péter Mihály, az önkormányzat környezetvédelmi referense. – E kettő persze szorosan összefügg. Az önkormányzat célja a kerékpáros, illetve a gyalogos közlekedés népszerűsítése a gépjárművek használatával szemben, hiszen a Hegyvidéknek – mint a legzöldebb és legjobb levegőjű fővárosi kerületnek – a gépjármű-forgalomból eredő légszennyező anyagok (szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok stb.) kibocsátása jelenti a legfőbb problémát.”

A Hegyvidék levegőkörnyezeti minősége lényegesen jobb, mint a fővárosi átlag, de az alacsonyabban fekvő, keleti részen a levegő – Budapest belső kerületeihez hasonlóan – igen szennyezett. „A kerület önmagában keveset tud tenni – folytatta a szakember. – Amiben lépni tudunk, az a lakosok minél szélesebb körű tájékoztatása arról, hogy ők egyénileg mit tehetnek a levegőszennyezettség csökkentése érdekében. Az önkormányzat feladata pedig például a hulladékégetéssel kapcsolatos szabályozás kidolgozása lehet, továbbá a polgárok tájékoztatása, a kommunikációs munka annak érdekében, hogy megértsék, miért nem jó, ha elégetik a lehullott leveleket és egyéb kerti hulladékokat a kert sarkában. Szintén ezt a propagandát erősíti az évek óta tartó komposztálóláda-osztás is, amit a társasházak, de akár családi házak tulajdonosai is igényelhetnek.”

„Házhoz járó” szelektív hulladékgyűjtés

„Az új környezetvédelmi program egyik fő célkitűzése a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése – emelte ki Váczi János. – Jövőbeni tervünk a társasházi, úgymond »házhoz járó« szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése, ami sokkal hatékonyabb lehet, mint a jelenlegi »szigetes« megoldás.”
A hulladékgyűjtő szigeteket – amellett, hogy sok esetben túltelítettek – hamar felfedezik maguknak a „gyűjtögetők”, akik a szemetet széttúrva nemcsak csúnya látványt, de akár közegészségügyi problémákat is előidézhetnek; a szemét elszállításának legkulturáltabb módja tehát egyértelműen az lenne, ha minden hulladékot, így a szelektíven gyűjtöttet is egyenesen a társasházaktól vinnék el.
„A legnagyobb problémát jelenleg az illegális hulladéklerakás jelenti – mondta az alpolgármester. – Az erdőkben illegális szemétlerakó helyek alakulnak ki. A jelenség ellen kétféleképpen tudunk védekezni: egyrészt tudatos kommunikációs munkával meg kell értetni az emberekkel, hogy nem jó, ha valakinek az üres telkére lehányjuk a szemetet, a másik lehetőségünk a büntetés. Több érintett területre térfigyelő kamerát helyeztünk ki – érdekes módon egyik napról a másikra eltűntek a szemetelők ezekről a helyekről.”

Energiatakarékosság és környezetkímélés

Az önkormányzat egyik legfőbb célkitűzése a fosszilis energiahordozóktól való függetlenedés, a megújuló energiaforrások népszerűbbé tétele. Jó példa erre a Zugligeti úti óvoda és bölcsőde, ahol a teljes lapos tetős szerkezetet napelemekkel telepítették be, a rendszer az intézmény energiafelhasználásának 97 százalékát kiváltja.
Napkollektor került a Tamási Áron iskola tetejére, ahol a melegvíz-ellátást sikerült ily módon megoldani. „A polgármesteri hivatal is példát mutat: tavaly az összes nyílászárót sokkal korszerűbbre cseréltük az épületben, és ezzel jelentős energiamegtakarítást értünk el – mesélte Péter Mihály. – Érdemes megemlítenünk a MOM Kulturális Központ rekonstrukcióját is, itt az országban egyedülálló módon a szennyvízhő hasznosításával sikerült megoldani a fűtés kérdését. Egy gyűjtőcsatorna húzódik a Csörsz utcában, ez oldja meg az épület fűtését és hűtését is, ami radikálisan új és teljesen környezetkímélő módszer.”

„Ültess fát gyermekednek!”

Noha a legfontosabb a családi példa, a környezeti nevelés egyre inkább közösségi feladattá válik. „Több óvodánk és iskolánk is kiemelt hangsúlyt helyez a gyerekek környezettudatos nevelésére, de természetesen az a célunk, hogy a szabadidejüket is a zöldben, kulturált körülmények között tölthessék el a lurkók és az őket kísérő szülők – mondta Váczi János. – Most adtunk át egy új játszóteret az Irhás árokban – valamennyi önkormányzati kezelésben lévő játszótér megfelel az EU-szabványoknak –, és szeretnénk újraindítani azt a játszótéri animátorprogramot is, amelynek nagy sikere volt tavaly: augusztus végétől újra környezettudatosságra nevelő, szervezett foglalkozások indulnak a gyerekek számára a kerület játszóterein. Tovább folytatódik az Ültess fát gyermekednek! program is. Ha születik egy kisgyermek a kerületben, az önkormányzat ad egy fát, amelyet a szülők kérésére, közösen egyeztetett helyen ültet el az önkormányzat, az apropót pedig egy kis emléktábla örökíti meg.”
A hosszú távú cél tehát egy olyan fejlesztéspolitikai irányvonal kialakítása, amelynek eredményeképpen a Hegyvidék vonzó, színvonalas életkörnyezetet nyújtó, exkluzív kerülete lesz és marad is a fővárosnak, és lakói számára mindig fenntartható életminőséget biztosít.

Ny. N.