Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Nepzenevel_bucsuztattak_a_tanevet

Népzenével búcsúztatták a tanévet

A kerületben elsőként az Arany János iskolában vehetnek részt az alsós kisdiákok tanórai keretek között megtartott néptáncoktatáson. Az évzáró táncünnepen az intézmény égisze alatt tavaly megalakult Sashegyi Néptáncegyüttessel közösen léptek fel a gyerekek.

Fontos szerepet kap a népi hagyományok ápolása az Arany János Általános Iskola és Gimnázium oktatási és nevelési programjában. Öt évvel ezelőtt a Hegyvidéken elsőként itt indult néptáncoktatás iskolai keretek között, az alsós gyerekek azóta is heti egy órában tanulják a hagyományos magyar táncokat. A minőségi oktatás záloga, hogy a tanórai foglalkozásokat a méltán világhírű, kulturális „hungarikumnak” számító Csillagszemű együttes táncosai tartják. Szintén a nemzeti hagyományok ápolását szolgálja, hogy a szülők kezdeményezésére – a Sashegyi Aranyiskola Alapítvány támogatásával – megszületett az iskola saját táncegyüttese, amelynek szakmai vezetését a csillagszeműeket is irányító Timár Böske látja el.
Minden feltétel adott tehát, hogy az Arany János iskolába járó gyerekek a legfogékonyabb életkorban sajátítsák el a magyar identitáshoz szervesen tartozó népi műveltséget. Ehhez járul hozzá a néptáncot tanuló alsósok és a nagyobbakkal is foglalkozó Sashegyi Néptáncegyüttes részvételével immár ötödik alkalommal megrendezett tanév végi táncünnep. Egyfajta jutalomjátékról van szó, amelynek keretében a gyerekek a nagyközönség előtt mutatják be, mi mindent tanultak.
Ahogyan a mulatságot megnyitó Novák János fogalmazott, a néptánc a magyarság egyik megtartó eleme, ezért is lényeges, hogy értékének megfelelően kezeljük. „Az Arany János iskola és a Sashegyi Aranyiskola Alapítvány a feladatának tekinti, hogy minél fiatalabb korban megismertesse a népi kultúra szépségeit a diákokkal. Ennek nélkülözhetetlen eleme a táncoktatás, ami a gyerekek identitásának alakítása mellett jótékonyan hat a társas kapcsolatok egészséges fejlődésére is” – hangsúlyozta az alapítvány elnöke.
Egyetértett Novák Jánossal a Csillagszemű táncegyüttes alapítójaként az Aranyban folyó szakmai munkát figyelemmel kísérő Timár Sándor. A Hegyvidék díszpolgára elmondta, hogy a magyarok számára a néptánc és a népzene olyan „anyanyelv”, amit a világon mindenki megért és csodál. „A mi feladatunk, hogy lehetőség szerint már óvodáskorban elültessük a gyerekekben a hagyományok szeretetét. Ha ez sikerül, biztosak lehetünk abban, hogy a felnövő új generációk megőrzik magyarságukat” – mondta Timár Sándor, aki a szerint a néptánc egész életen át tartó „munícióval”, a legnemesebb közösségi élménnyel ajándékozza meg a gyerekeket.
Hogy ez mennyire igaz, azt a táncünnepen fellépő kicsik örömtől sugárzó arcán lehetett lemérni a legjobban. Az iskola alsósai ezúttal egyebek között mezőföldi játékokat, üveges és botos táncot, sárközi lakodalmast és szatmári táncokat adtak elő. A közönség lelkes ovációval jutalmazta a diákokat felkészítő Kardos Georgina és Hajdú Csongor bemutatóját, majd a szülők Timár Sándorral és a gyerekekkel közösen próbálgatták a galgamenti verbunkos és csárdás lépéseit.

mm.