Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Jogi képviselet társasházi ügyekben

Tisztelt Közös Képviselő, Tisztelt Intézőbizottság!

Tájékoztatjuk Önt/Önöket, hogy Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat társasházi ügyekkel kapcsolatos jogi képviseletét 2011-től a Jaczkovics Ügyvédi Iroda (postacím: 1241 Budapest, Pf.: 52., telefon: 374-9020, e-mail: iroda@jaczkovics.hu) látja el.
Kérjük, a társasházi közgyűlések meghívóit és annak mellékleteit a vagyongazdálkodási irodának (1125 Budapest, Böszörményi út 23–25.) írásban szíveskedjenek elküldeni. Kérjük továbbá, hogy a műszaki tartalmú napirendi pontot is tartalmazó meghívót a vagyongazdálkodási irodának és a városüzemeltetési irodának (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 43–45.) is postázzák. A napirendi pontokról a jogszabálynak való megfelelésre és az önkormányzat gazdasági érdekeire figyelemmel, a Jaczkovics Ügyvédi Iroda jogi szakvéleménye alapján – műszaki kérdésekben a városüzemeltetési irodával együttműködve –, a vagyongazdálkodási iroda készíti elő az önkormányzat állásfoglalását.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a társasházi törvény rendelkezése alapján a közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás (a továbbiakban együtt: közös költség) a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli, ha a szervezeti-működési szabályzat nem rendelkezik másképp. A közös költség tulajdoni hányadtól eltérő megfizetése esetén a szervezeti-működési szabályzatban kell meghatározni az érintett költségnemeket és a számítás módját, illetve a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díja tekintetében az egyes szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályok alapján történő elszámolás és a megfizetés szabályait.
Fent írtakra tekintettel kérjük, hogy a meghívót és az egyes napirendi pontokhoz tartozó mellékleteket (beszámoló, költségvetés, árajánlatok, közös tulajdonban álló ingatlan/rész értékesítése esetén értékbecslés stb.), illetve a tulajdoni hányadtól eltérő módon számított fizetési kötelezettségről történő szavazás esetén a társasházi szervezeti-működési szabályzatot a közgyűlésre való felkészülés és az érdemi szavazás érdekében lehetőség szerint a közgyűlés időpontja előtt 30 nappal szíveskedjenek elküldeni.
A társasházi közgyűlésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a www.hegyvidek.eu honlapon található, valamint a 224 5900/943-as telefonszámon kérhető.

Vagyongazdálkodási iroda