Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Ertekvedelmi_palyazat

Értékvédelmi pályázat: a tervezést is támogatják

Előző lapszámunkban röviden ismertettük a nemrégiben kiírt értékvédelmi pályázat legfontosabb tudnivalóit. Most a védett és védelemre javasolt épületek felújítási támogatásának részleteivel foglalkozunk.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordít a Hegyvidéki Önkormányzat a kerületi jelentőséggel bíró építészeti értékek védelmére, és az idén a szűkös anyagi források ellenére jelentősen kibővítette a pályázók körét, illetve a pályázati keretösszeg felhasználásának lehetőségét. Az építészeti értékek, védett és védelemre javasolt épületek tulajdonosai 15 millió forintra pályázhatnak, a támogatás elnyerésének továbbra sem feltétele a társasházi forma. Az értékvédelmi pályázattal olyan munkák, illetve tervezési feladatok elvégzését támogatják, amelyek az épület vagy építmény egészét, illetve az épület egyedi védendő értékét őrző részeit, tartozékait, díszítéseit újítják fel, vagy állítják vissza eredeti állapotába.
Fontos tudnivaló, hogy a vonatkozó fővárosi rendeletben védett épületek, műemlékek, védelemre javasolt épületek csak egyes épületrészek felújítására pályázhatnak, míg a kerületi védelemben már részesülő vagy erre javasolt épületek teljes rekonstrukcióját is támogatja az önkormányzat. Kerületi értékvédett épületnek legfeljebb hárommillió, egyéb védelemre javasolt épületnek maximum ötszázezer forint adható. A támogatás mértéke ugyanakkor nem haladhatja meg a teljes kivitelezési költség felét.
Újdonság, hogy idén már tervezési díjra is lehet pályázatot benyújtani, ennek felső határa 750 ezer forint, ám nem lehet több, mint az összes tervezési költség huszonöt százaléka. A pályázóknak írásban kell nyilatkozatot tenni a többi között arról, hogy a tervezett felújítási munka építési engedélyhez kötött, és rendelkeznek a szükséges engedéllyel, illetve vállalják, hogy a szerződés aláírásától számított hat hónapon belül ajánló tervtanácsi állásfoglalás birtokában megszerzik az építési engedélyt. További feltétel, hogy az engedélyköteles munkálatok ellenőrzésére szakirányú végzettséggel rendelkező, műszaki ellenőri névjegyzékben szereplő műszaki ellenőrt alkalmaznak, a kivitelezést pedig legkésőbb 2012. szeptember 30-ig befejezik. Amennyiben a pályázatot a tervezési díjra nyújtották be, nyilatkozni kell arról, hogy a szerződéskötéstől számított egy éven belül ajánló tervtanácsi állásfoglalással jogerős építési engedélyt szereznek, illetve vállalják, hogy a tervezett felújítási munkát két éven belül elvégzik.
A pályázati dokumentációhoz egyebek mellett csatolni kell a közgyűlési határozatot vagy a tulajdonostársak nyilatkozatát, ami rögzíti a feltételek elfogadását. Nem társasházak esetében a tulajdonosok egyetemleges nyilatkozatára van szükség. Lényeges, hogy amennyiben a kivitelezési költség azonos műszaki tartalom mellett kevesebb, mint az előirányzott, arányosan csökken az igénybe vehető keretösszeg is, ugyanakkor az elnyert támogatás csak a pályázatban megjelölt munkákra fordítható. Érdemes komolyan venni a pályázati feltételeket, hiszen a tavaly beadott huszonöt kérelemből kilencet formai hibák, illetve a kiírástól eltérő munkák megjelölése miatt utasított el a bírálóbizottság.
A pályázati dokumentáció személyesen beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.hegyvidek.eu honlapról. A beadási határidő 2011. június 15. Az elbírálás során figyelembe veszik a védett érték egyediségét, állapotát, az elpusztult értékek helyreállítását, a városképi szempontok érvényesülését és a felújítás mértékét. A támogatott épületek listáját 2011. július 4-től az ügyfélszolgálaton, illetve a www.hegyvidek.eu honlapon és az ezt követően megjelenő Hegyvidék újságban teszik közzé.

MM.

További információk munkaidőben: Hapszné Tarcsafalvi Eszter – telefon: 224-59-00/309, email: tarcsafalvi.eszter@hegyvidek.eu.