Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Újabb kutyafuttatók épültek

Ebben az esztendőben is két új kutyafuttatót alakított ki az önkormányzat, így már hat olyan elkerített terület van a Hegyvidéken, ahol póráz nélkül is szabadon lehet engedni az ebeket. A Gesztenyés kertben és a Hóvirág úton padokat és hulladékgyűjtőket is kihelyeztek.

A kutyasétáltatás szabályait az állatok tartásáról szóló, tavaly életbe lépő kerületi rendelet tartalmazza, amely a vonatkozó kormányrendelethez hasonlóan egyértelműen meghatározza az ebtulajdonosok jogait és kötelezettségeit. Elsősorban a gyerekek testi épségének megóvása, illetve a közrend védelme érdekében tilos a kutyákat szabadon engedni a Kissvábhegy kivételével valamennyi belterületi közterületen, lakóház udvarán, illetve az épület közös használatra szolgáló területein és helyiségeiben. Közterületen csak olyan hosszúságú pórázon szabad sétáltatni, ami megakadályozza, hogy az állat sérülést okozzon, rátámadjon emberre, vagy másik kutyára.
A rendeletben nevesített, veszélyesnek ítélt fajtákat, illetve a támadó természetű ebeket szájkosárral kell sétáltatni. Póráz nélküli futtatás kifejezetten erre a célra kijelölt és körbekerített részen engedélyezett, azonban ott is elvárható – az ebtartó mérlegelése alapján –, hogy a harapós kutyákon szájkosár legyen. Ennél is szigorúbban fogalmaz a 41/2010. kormányrendelet, amely kimondja: budapesti közterületeken ebet csak olyan személy vezethet, aki képes annak irányítására, kezelésére és féken tartására. A kutya tulajdonosának kell szavatolnia, hogy az sem más állatot, sem embert nem veszélyeztet a harapásával.
A kulturált sétáltatás feltételeit folyamatos fejlesztésekkel igyekszik megteremteni a Hegyvidéki Önkormányzat. Ennek része a kutyapiszokgyűjtők kihelyezése az ebtulajdonosok által kedvelt közterületeken, valamint a tavaly megkezdett kutyafuttató-építési program. A múlt évben a Csörsz utcai parkban, a Hegyalja út és az Avar utca torkolatában, illetve a Kútvölgyi út 52. alatti telken hoztak létre a kutyák számára szabadon használható, elkerített területeket. Nemrég fejeződött be a Gesztenyés kert középső részén egy paddal és gyűjtőedénnyel felszerelt, a park többi részétől szabványos kerítéssel elválasztott, kétezer négyzetméteres futtató kialakítása. Szintén májusban készült el a Hóvirág úti, hatszáz négyzetméteres kutyafuttató, ahová hamarosan padokat is telepítenek.

em.