Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Folytatódik a Hegyvidék címeinek bejárása

A polgármesteri hivatalnál vezetett címnyilvántartás rendezése ebben az évben befejeződik. A 2009-ben megkezdett munka során a XII. kerületi lakcímek felmérésének közel harmada már elkészült. 2011. februárban újraindult a felmérés, aminek eredményeképp a következő 2-3 hónapban a fennmaradó rész ellenőrzésével befejezzük a munkát, ami az év végi népszámlálás egyik előkészítő fázisa is egyben. Az alábbiakban emlékeztetőként összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

A címnyilvántartás nevében hordozza jelentését: a kerületi címek nyilvántartása. A címnyilvántartás egy, a kerületben (országos szinten – az országban) szereplő címekről tárolt számítógépes adatbázis, amely az országos személyi adat- és lakcímnyilvántartással összefüggésben működik. A címnyilvántartás tartalmazza a település/kerület megnevezését, postai irányítószámait, a közterületek nevét, jellegét, a házszámokat (ennek hiányában a helyrajzi számokat), ezen belül az épületek, lépcsőházak, emeletek, szintek, ajtók számát, illetőleg megjelölését, valamint az adott cím jellegét, típusát (pl. lakóépület, közintézmény, kereskedelmi épület, üres telek stb.). Minden település – Budapesten minden kerület - rendelkezik saját címnyilvántartással és a 2007. évtől önálló számítógépes adatbázissal.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7. § (2) bekezdés a) és c) pontja, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) kormányrendelet 6. §–9. § rendelkezései szabályozzák elsődlegesen a címnyilvántartással kapcsolatos jegyzői feladatokat. A hivatkozott jogszabályokban foglaltak szerint helyi szinten, a polgármesteri hivatalban a jegyző feladata kezelni és karbantartani a címnyilvántartás adatbázisát. Az adatokban bekövetkezett változások, javítások, módosítások átvezetése is e feladat része. A jegyző felelőssége, hogy a kerületi címnyilvántartásban tárolt adatok közhitelesek legyenek, tehát a címekről rendelkezésre álló dokumentumok, iratok, a címnyilvántartás adatbázisában tárolt adatok és a tényleges, a valóságban létező címek egymással megegyezzenek, a tényeket az adatbázis a valóságnak megfelelően tartalmazza és tükrözze.
A címnyilvántartás célja, hogy hiteles alapját képezze a hivatal hatósági és önkormányzati munkájának. Ezt az adatbázist használják és ellenőrzik pl. lakcímbejelentésnél, választási körzetesítésnél, különféle adatszolgáltatási, nyilvántartásba vételi hatósági munkáknál, hatósági igazolványok/bizonyítványok kiállításánál – hogy csak néhány fontosabbat említsünk a címnyilvántartás alapján végzett feladatok közül.
A címek bejárása azért fontos, mert a pillanatnyilag rendelkezésre álló címnyilvántartási adatbázis meglehetősen sok hibát tartalmaz. A hibák egy része adminisztrációs elírásokból, adatok félreértelmezéséből, helytelen adatmegadásból és adatfelvitelből fakad, továbbá a hibák nagy hányadát képezik azok a javításra szoruló címelemek, amelyek azért szerepelnek helytelenül az adatbázisban, mert a közelmúltig a címnyilvántartás adatait nem helyi szinten, hanem központilag kezelték, így az is előfordul, hogy a különféle címfelvételi sajátosságok miatt az adatbázisban egy adott cím többféleképpen szerepel (pl. Abos utca 13/a, Abos utca 13. A. épület, Abos utca 13. A lépcsőház – a három megjelölés ugyanazt az egy címet takarja).
A kerületben létező címekről jelentős mennyiségű dokumentum, irat áll a polgármesteri hivatal rendelkezésére, de ezek egy része nem teljes körű, vagy nem teljesen pontos, így a címek bejárása nagy fontossággal bír, hiszen semmi sem lehet pontosabb a szemrevételezéssel megállapított tényeknél. A címek bejárásának helyszíni ellenőrzéssel történő felmérésére február végén elkezdődött.
A kerületi címek bejárása a címnyilvántartás rendezésére irányuló hatósági munka egyik fontos eleme. Ennek során a hivatal kijelölt munkatársai 2-3 fős csoportokban, meghatározott sorrend szerint, helyszíni bejárást alkalmazva feltérképezik, adminisztrálják a kerület valós címeit. A helyszíni ellenőrzés során keletkezett adatokat később feldolgozzuk a címnyilvántartásban, és a nyilvántartásban elvégzett korrigálásokról az érintett személyeket (adott címre bejelentkezett lakosokat) hivatalból értesítjük.
A kerületi lakosok ügyeinek egy része a címnyilvántartásban tárolt adatokkal szorosan összefügg. A hivatal csak akkor szolgálhatja ki az ügyfelek igényeit teljes körűen, csak akkor nyújthat pontos választ a kérelemre, beadványra, megkeresésre, ha az ügyintézők egy maximálisan rendezett adatbázisból dolgozhatnak.
Így elkerülhetjük az ezzel kapcsolatos problémákat, amelyek jelenleg sajnos néha előfordulnak, és az ügyfeleknek nagy bosszúságot okoznak. Hogy csak egy példát említsünk, adott esetben az a hegyvidéki lakóhellyel rendelkező diák, aki lakcímigazolást kér a vele közös háztartásban élőkről, nem tud tanintézeti kedvezményt érvényesíteni, mert a címnyilvántartás szerint a vele élő családtagjai különböző címekre vannak bejelentkezve, pedig ugyanazon lakásban laknak.
A kerületi polgároktól azt kérjük, hogy feladatuk elvégzésében segítsék azokat a polgármesteri hivatal által megbízott munkatársakat, akik a címek bejárásával kapcsolatban a helyszíni ellenőrzést végzik, hiszen ez az önök érdekeit is szolgálja. Kérjük, hogy segítsék a bejutást olyan, több címet is magában foglaló ingatlanba (társasházakba), ahol a címek összeírásához vagy az ingatlan jellegének felméréséhez az ingatlanba (csak a társasház folyosóira, udvarára) történő bejutás feltétlen szükséges. A címek összeírásához nem kell és nem is fogunk senkihez sem egyenként, lakásról lakásra járva becsengetni, és az ingatlanhoz fűződő tulajdoni viszonyáról sem kérdezünk meg senkit. Minden, a címnyilvántartási munka helyszíni bejárásának lebonyolításával megbízott munkatársat ellátunk a feladat teljesítéséhez szükséges megbízólevéllel, és ezek felmutatására bármikor kötelesek a munkát végző személyek.

Amennyiben bármilyen a címnyilvántartási munkával kapcsolatos kérdésük van, a polgármesteri hivatal szokásos ügyfélfogadási idejében az alábbiak szerint állunk szíves rendelkezésükre:

- személyesen a polgármesteri hivatal alagsor 3. számú termében;

- telefonon: 06-1/224-5904;

- e-mailben: gyurkovics.laszlo@bp12ker.hu.

Segítségüket, együttműködésüket előre is köszönjük!

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala