Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Kozmufelujitasok_a_keruletben

Közműfelújítások a kerületben

Szigorúan betartatja a közműfelújítások és az ezt követő helyreállítás munkarendjét szabályozó, tavaly elfogadott útrendeletét az önkormányzat. Korábban ugyanis rendszeresen előfordult, hogy a közműcégeknek dolgozó kivitelezők az indokoltnál hosszabb ideig és nagyobb felületen foglalták el a közterületeket, ezzel felesleges kényelmetlenséget okozva a környéken élőknek. Jelenleg három helyszínen folynak a kerületben burkolatbontással járó munkálatok.

A gyalogos- és járműforgalom zavartalanságának, valamint a környéken élők nyugalmának biztosítása érdekében tavaly rendeletben szabályozta a kerületi kezelésű utakon elvégzett bontási és helyreállítási munkák rendjét a Hegyvidéki Önkormányzat. Ennek sok más mellett fontos eleme a természeti környezet védelme, a közterület-használat és a burkolat-helyreállítás mértékének pontos meghatározása.
Minderre azért volt szükség, mert a közművállalatok korábban, veszélyelhárításra hivatkozva, gyakorlatilag kényük-kedvük szerint dolgoztak a közterületeken. Figyelmen kívül hagyták a kerület és a lakók érdekeit, valamint a meglévő szabályozást. Általánossá vált, hogy a nagyobb fejlesztéseket, vezetékcseréket hibajavításnak „álcázták”, ebben az esetben ugyanis lényegesen előnyösebb feltételekkel használhatták a közterületet, illetve a helyreállítást is kedvezőbb feltételek mellett végezhették el. Az is előfordult, hogy egy sok százméteres vezetéket cseréltek ki így, a több hétig tartó munka ideje alatt háromnaponta újabb, azonnali beavatkozást igénylő veszélyhelyzetet „feltárva”.
Éppen ezért a tavaly életbe lépett útrendelet részletesen felsorolja, mikor és hogyan lehet feltörni az útburkolatot, illetve leírja a helyreállítás módját és időkorlátait. E szerint teljesen újjá kell építeni az útszakaszt, amennyiben a burkolat legalább hetven százalékát feltörték, míg ötven százalékot meghaladó bontásnál elég a kopóréteget kicserélni. Nyomvonalas burkolatbontás esetén a legfeljebb három méter átlagszélességű utak helyreállítása teljes felületen, az ennél szélesebb utaké félpályásan történik. Ennek köszönhetően lényegesen kevesebb lesz a „foltos” út, hiszen a komolyabb közműfelújításokat követően a felület nagyobb részét újraaszfaltozzák.
Vészhelyzet elhárításakor ráadásul törekedni kell a célzott feltárással járó pontszerű bontásra, a frissen felújított útszakaszokon pedig öt éven belül csak rendkívül indokolt esetben lehet a burkolathoz nyúlni. Az előre nem látható meghibásodásokat hetvenkét órán belül el kell hárítani, ezt követően a közterület-használatra és a helyreállításra már a jóval szigorúbb általános feltételek érvényesek. A zöldfelületek védelmében minden munkaárkot legalább két, a nyomvonalas munkáknál egy méterrel kell a zöldfelületek mellett kialakítani.
Fák közelében három méteren belül csak a kézi ásás engedélyezett, egyúttal tilos átvágni az öt centiméternél vastagabb gyökereket. A kitermelt földet és az építési anyagokat palánkkal kell körbevenni oly módon, hogy biztosítva legyen a zavartalan gyalogos- és járműközlekedés. A kitermelt, ám megmaradt földet másnap reggel hétig el kell szállítani a közterületről, fák tövében, zöldfelületeken, közművek felszíni szerelvényein nem lehet építőanyagot vagy földet elhelyezni.
Februárban öt helyszínen zajlott útfelbontás a Hegyvidéken, ezek közül három közműfelújítás március végén fejeződik be. Két részletben összesen egy kilométernyi, 40-50 éves lemezházas elektromos vezetéket cserélt ki, majd a bontási területen teljes szélességében újraaszfaltozta a járdát az ELMŰ a Városkúti úton a Városkúti köz és az Ada utca között, valamint a csatlakozó Galgóczy utcában a Csipke út és a Felső Svábhegyi út által lezárt területen. Befejeződött a tíz kilovoltos vezeték cseréje, majd ezt követően a burkolat visszaépítése a Ráth György utcában. Jelenleg is dolgozik a csatornázási művek a Bán utcában, a munkák ideje alatt esetenként útszűkületre kell számítani, bár az ígéretek szerint a pontszerű bontások nem járnak majd komolyabb forgalomkorlátozásokkal. Elképzelhető kisebb fennakadás a közlekedésben a Mátyás király úton, amelynek egyik oldala a járdát érintő főnyomócső rekonstrukciója miatt a szokásosnál szűkebb részen járható. A munkálatok március 30-ig tartanak, mivel az önkormányzat az útszakasz teljes felújítását tervbe vette, és nyomvonalas helyreállítást írt elő. Az útszűkületre jelzőtáblákkal hívják fel a figyelmet.
Bár a bontás a járdát érinti, szintén félpályás útlezárás mellett zajlik az elektromos gerincvezeték cseréje a Zugligeti Általános Iskola környékén. A munkálatok várhatóan itt is március végén fejeződnek be, addig jelzőlámpa irányítja a forgalmat.

mm