Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Ujdonsagok_a_lakas-fenntartasi_tamogatasban

Újdonságok a lakásfenntartási támogatásban

Szeptemberben több ponton változott a lakásfenntartási támogatás feltételrendszere. A módosítások a jogosultságot, az igénybevétel módját, illetve a támogatás felhasználását egyaránt érintik. Az új szabályokat az augusztus 31-ét követően indult eljárásokban alkalmazza az önkormányzat.

A lakásfenntartási támogatás átalakítása a szociális alapú gázár- és távhőtámogatással kapcsolatos kormányzati döntések miatt vált szükségessé. Alapvető változás, hogy a jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum kétszázötven százalékában – 2011-ben 71 250 forintban – határozza meg a korábbi százötven százalék helyett. Ennek köszönhetően a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnésével a rendszerből kikerülő jogosultak döntő többsége igénybe veheti az új típusú lakásfenntartási támogatást.
Ezzel egyidejűleg megszűnt a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírás is. Eddig ugyanis a lakásfenntartás elismert havi költségének meg kellett haladnia a háztartás havi összjövedelmének húsz százalékát, ami azt jelentette, hogy a törvényben meghatározott jövedelemhatáron kívül létezett egy költségküszöb is. Ez eredményezte azt a helyzetet, hogy a ténylegesen jogosultak köre kisebb volt annál, mint amit a jogszabályi értékhatár megengedett. A költségküszöb eltörlésével a jogszabályban meghatározott felső határ alatti havi jövedelemmel rendelkező valamennyi család részesülhet a támogatásban.
Változott a jogosultságszámítás módja is, a figyelembe vett egy főre jutó jövedelem helyét a háztartás fogyasztási szerkezetét pontosabban kifejező fogyasztási egység vette át. Ezzel a módszerrel reálisabban lehet megjeleníteni az adott háztartás jövedelmi és kiadási viszonyait, hiszen a fogyasztás és a kiadások nem egyenes arányban emelkednek a háztartásban élők számának növekedésével. E szerint a juttatás kiszámításakor a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, a másodiké 0,9, míg az együtt élő többi nagykorú személyé 0,8. Az első és második kiskorú tagjának arányszáma 0,8, minden további kiskorú személy esetében a 0,7 arányszámot kell alkalmazni.
A támogatás hatékonyságát javító intézkedés a vagyoni helyzet vizsgálata, amivel a remények szerint kiszűrhetők a támogatást nem jogszerűen igénylők. A vagyon megállapításakor az ingatlant, a járművet és a forgalomképes vagyoni értékű jogot kell figyelembe venni, nem tartozik ugyanakkor ebbe a körbe a kérelmező által lakott ingatlan, valamint a mozgáskorlátozottság miatt használt gépjármű értéke. Az egyes ingó vagyontárgyak értéke darabonként nem haladhatja meg a 855 ezer, együttvéve pedig a 2 millió 280 ezer forintot. A bevallott adatokat a földhivatal és az adóhivatal adatai, valamint a gépjármű-nyilvántartás alapján ellenőrzik.
Az egy évre szóló támogatást elsősorban természetben kell nyújtani – ebben az esetben a pénzt közvetlenül a megjelölt közszolgáltató számlájára utalják át –, a víz-, villany-, gáz- és csatornadíj mellett
lakbérre és közös költségre is igényelhető. A minimum hozzájárulás havonta 2500 forint, a támogatás személyre szóló összegét a szociális törvényben meghatározott módszerrel számolják ki.
A korábban megállapított lakásfenntartási támogatást a jogosultsági idő lejártáig változtatás nélkül folyósítja az önkormányzat! Az új igényléseket
a polgármesteri hivatal népjóléti irodáján lehet leadni, a szükséges nyomtatványok letölthetők a www.hegyvidek.hu honlapról, valamint személyesen is átvehetők az ügyfélszolgálati irodán.

MM.