Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Rendezesi_terv_felulvizsgalata

Rendezési terv felülvizsgálata

Tisztelt Hegyvidéki Polgárok! Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. településrendezés szabályait részletező 9. § (2) bekezdése szerint tájékoztatjuk a kerület lakóit, hogy a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatot (továbbiakban KVSZ) és a hozzá kapcsolódó Hegyvidék Kerületi Szabályozási Tervet (továbbiakban: KSZT) az alábbi területre vonatkozóan módosítani kívánja:

- Konkoly-Thege Miklós út–Eötvös út–Diana utca–Költő utca–Istenhegyi út–Szent Orbán tér–Orbánhegyi út–Gyimes utca–Vöröskő utca–Nárcisz utca–Ormódi utca–Bürök utca–Németvölgyi lépcső–Németvölgyi út–Érdi út–Márton Áron tér–Törökbálinti út–Irhás árok–Kakukkhegyi út–Csillebérci út–Kakukkhegyi erdősor–kerülethatár által határolt terület, kivéve az Eötvös út–Karthauzi utca–Művész út által határolt területet és a Fodor utca–Hó utca–Hóvirág út által határolt területet (a továbbiakban: Dél-Hegyvidék KSZT).

- Konkoly-Thege Miklós út–Eötvös út–Diana utca–Költő utca–Istenhegyi út–Zalatnai utca–Tusnádi utca–Zeke utca–Határőr út–Városmajor utca–Szilágyi Erzsébet fasor–Budakeszi út–kerülethatár által határolt terület (a továbbiakban: Észak-Hegyvidék KSZT).

- Városmajor utca–Határőr út–Zeke utca–Tusnádi utca–Zalatnai utca–Istenhegyi út–Szent Orbán tér–Orbánhegyi út–Gyimes utca–Vöröskő utca–Nárcisz utca–Ormódi utca–Bürök utca–Németvölgyi lépcső–Németvölgyi út–Hegyalja út–Meredek utca–Hegyalja út–Avar utca–Győri út–Márvány utca–Alkotás utca–Magyar jakobinusok tere–Krisztina körút–Vérmező út–Várfok utca–Csaba utca–Krisztina körút–Moszkva tér–Szilágyi Erzsébet fasor által határolt terület (a továbbiakban: Kelet-Hegyvidék KSZT).

A tervezési területre a többször módosított XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete hatályos, melynek 1/B. számú melléklete a Hegyvidék Kerületi Szabályozási Terv. A módosítás a kerület teljes területére vonatkozik. A három eltérő karakterű területegységre tagolódó KSZT (Dél-, Észak-, Kelet-Hegyvidék) egy eljárás keretében, egyidejűleg kerül jóváhagyásra egy egységes KSZT-t alkotva.

A KVSZ és a KSZT módosításának céljai.

- Elsődleges cél a fentiekben említett terület szabályozásának és a hozzá tartozó előírásoknak a felülvizsgálata, kiemelten az intézmény- és jelentős zöldfelületű intézményterületekre, a fogaskerekű vasút tervezett meghosszabbítását érintő területekre, a folyamatban lévő Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosítása által érintett területekre.

- A 2005-ben hatályba lépett, Budapest XII. kerület Hegyvidék teljes közigazgatási területét lefedő, egységes KVSZ és KSZT 1-2 évenkénti felülvizsgálata során a kiemelt célok mellett jellemzően az eltelt egy évben felmerült változásokkal, problémákkal, észrevételekkel foglalkozunk, annak érdekében, hogy a tervek megfelelő alapot jelentsenek a mindennapi hatósági munkához, a kerület fejlesztéséhez. Ez az alaptérképek mai állapothoz történő hozzáigazítását, a szabályozási tervek lokális korrekcióját, a tervek elfogadását követően jelentkező szabályozási igények átvezetését jelenti.

- Cél a kedvező folyamatokat akadályozó rendelkezések szakmai felülvizsgálata, a közösségi célok magvalósításának hatékony segítése.

A KVSZ és a KSZT módosításának várható hatása.

- Javul a kerület tömegközlekedéssel történő ellátása, ebből következően csökken a természeti környezet közlekedésből adódó terhelése.

- Növekszik az intézményi ellátórendszer.

- Kedvező változások következnek be az érintett lakosság életkörülményeiben, javulnak az egészséges lakó- és munkakörülmények.

A rendezési terv felülvizsgálatához várjuk módosítási javaslataikat és észrevételeiket, amelyeket 2012. július 20-ig írásban a következő címre küldhetnek meg: Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Városrendezési és Főépítészi Iroda, 1126 Budapest, Böszörményi út 23–25., vagy a következő e-mail címre: kszt@bp12ker.hu.

További felvilágosítást a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városrendezési és Főépítészi Irodáján, a 224-5960-as telefonszámon kaphatnak, az iroda munkatársai készséggel állnak a rendelkezésükre.

Észrevételeiket, javaslataikat előre is köszönjük!

Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy az önkormányzat honlapján (www.hegyvidek.hu), internetes böngészőn keresztül elérhető a kerület egészére vonatkozó térinformatikai rendszer (Minerva). A rendszer segítségével teljes körűen tájékozódhatnak az aktuális szabályozási előírásokról, beépítési lehetőségekről. Lehetőség van utcanévre, házszámra, helyrajzi számra keresni, valamint méretarányos nyomtatást készíteni.

Dr. Somogyi Botond főépítész