Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Bursa Hungarica ösztöndíj

Idén is támogatja a Hegyvidéki Önkormányzat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatot, amelyre az elmúlt évekhez hasonlóan a kerületben élő, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemisták, főiskolások, valamint a következő tanévben tanulmányaikat valamelyik felsőoktatási intézményben folytatók jelentkezhetnek. Az úgynevezett „A” típusú pályázaton azok a XII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező hallgatók indulhatnak, akik felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében teljes idejű nappali tagozatos, alapfokozatot és szakképzettséget adó alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget biztosító mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatnak tanulmányokat.
„B” típusú pályázatra jelentkezhetnek azok, aki a 2012–2013-as tanévben utolsó évesek, érettségi előtt álló középiskolások, még nem szereztek felsőfokú diplomát, illetve még nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, és a 2013–2014-es tanévtől kezdődően részt kívánnak venni ezen intézmények valamelyikében teljes idejű nappali tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben. További feltétel, hogy a jelentkező 2013-ban először nyerjen felvételt felsőoktatási intézménybe, és ténylegesen megkezdje tanulmányait a 2013–2014-es tanévben.
A Hegyvidéki Önkormányzat jóvoltából az ösztöndíj havi összege 5000 forint, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma legfeljebb ugyanekkora összeggel egészít ki. Az „A” típusú pályázat két egymást követő tanulmányi félévre, a „B” típusú 3x10 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre szól.
Az elbírálás kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Elsősorban azok számíthatnak támogatásra, akiknek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (jelenleg 57 000 forintot). Előnyben részesülhet a pályázó, amennyiben szülei elváltak, árva vagy félárva, állami gondozott vagy gyámolt, valamilyen fogyatékossággal él, háztartásának egyik tagja tartósan beteg, rokkant vagy munkanélküli, kollégiumi ellátásban részesül, illetve lakóhelye és a felsőoktatási intézmény között ingázik.
Az elmúlt évekhez képest jelentős változás, hogy a pályázatbeadáshoz előzetesen regisztrálni kell a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, majd az innen kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot kell benyújtani az önkormányzatnál postán vagy személyesen az ügyfélszolgálaton (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.). A beadási határidő: 2012. november 23.
Az önkormányzat december 21-ig nyilvánosságra hozza a pályázat eredményét, döntéséről és annak indokairól írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj első utalási határideje a tavaszi szemeszterre 2013. március, az őszi szemeszterre 2013. október.
A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerről további információk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől kaphatók. Cím: 1054 Budapest, Báthory utca 10. Telefon: 882-6876. E-mail: bursa@emet.gov.hu.
A pályázati kiírások a www.hegyvidek.hu honlapon tekinthetők meg.

(mm.)