Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Kezdodik_a_tanev1

Kezdődik a tanév– még több elsős a hegyvidéki iskolákban

Tavaly szeptemberhez képest közel tíz százalékkal nőtt az állami fenntartású kerületi általános iskolákba beiratkozó elsősök száma. Mint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) tájékoztatójából kiderült, a legtöbb kisdiák a három osztályt indító Tamási Áron iskolában kezdi meg tanulmányait. A gyerekek iskoláztatását az önkormányzat és az állam különböző támogatásokkal segíti.

Továbbra is népszerűek a hegyvidéki általános iskolák, ezt bizonyítja, hogy évről évre több kisdiák jelentkezik ide. Idén a KLIK-hez tartozó állami fenntartású intézményekbe 451 gyermek iratkozott be, ami tízszázalékos emelkedést jelent. A legtöbben, összesen kilencvenen az ismét három első osztályt indító Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnáziumban kezdik meg tanulmányaikat.
A normál és logopédiai mellett ismét elindul a sikeres angol–természetbarát osztály a Németvölgyi Általános Iskolában, míg a tavalyi kettő után ezúttal már három elsős osztállyal büszkélkedő Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskolában a hagyományos oktatáson kívül nemzetiségi és komplex művészeti képzésben is részesülhetnek a gyerekek.
Kétosztálynyi diák jelentkezett az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumba, a Virányos Általános Iskolába, a Gennaro Verolino, valamint a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolába. Utóbbiban a normál tantervű mellett egy zenei osztály várja a tanulókat. Egy-egy osztály kap helyet az első évfolyamon a Zugligeti Általános Iskolában, illetve a sajátos nevelési igényű gyerekeket fogadó Fekete István Általános Iskola és Szakiskolában.
Az állami fenntartású intézmények mellett az ELTE három, míg a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola, valamint a Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium két-két első osztállyal vág neki az idei tanévnek. Kezdodik_a_tanev2

Ingyen tankönyv

Az alaptankönyv csomagjainak árai évfolyamonként eltérnek, általában 5-12 ezer forintba kerülnek, a kötelező tanszerek megvásárlásával együtt azonban a szülők akár 20-30 ezer forintot is költhetnek a szeptemberi iskoláztatásra. Jó hír ugyanakkor, hogy az idei évtől kezdve az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam felmenő rendszerben biztosítja az ingyenes tankönyvellátást valamennyi tanuló számára.
Ez azt jelenti, hogy a 2013–2014-es tanévben az első évfolyamot kezdő diákoknak nem kell fizetniük a tankönyvekért. Emellett az állam továbbra is fenntartja a rászorultság szerinti ingyenes tankönyvellátást, amit a központi költségvetés tanulónként 12 ezer forinttal támogat.
Családja jövedelmi és vagyoni helyzetétől függetlenül ingyenességre jogosult a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló, aki tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, három- vagy többgyermekes családban él – 25 éves koráig valamennyi nappali tagozatos tanulót gyermeknek tekintik –, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, továbbá aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A normatív támogatásra jogosult ingyen megkapja a tankönyveit, amelyek a tanuló tulajdonába kerülnek. Ez azt is jelenti, hogy az így kapott tankönyvet az iskola nem kérheti vissza sem a tanév végén, sem a tanulmányok befejezésekor.
Az intézmény akár úgy is dönthet, hogy az iskolai könyvtár kölcsönöz a tanuló részére tankönyveket. Ebben az esetben a tartós tankönyvek az intézményé maradnak, a diák csak használja azokat. Ennek megfelelően a tanuló, illetve kiskorú esetében a szülő köteles a tankönyv elvesztéséből, szándékos megrongálásából származó kárt az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint megtéríteni. Kezdodik_a_tanev3

Akciós tanszerajánlatok

Körülnéztünk a tanszerpiacon, és azt tapasztaltuk, hogy a kötelező tankönyveken és az iskolatáskán kívül legalább 10 ezer forintot kell szánni a gyerekek iskolai felszerelésére. A legnagyobb tételt a tornacsomag jelenti, hiszen egy elfogadható minőségű tornacipő és pamutdressz, illetve tornanadrág és trikó ára legalább 5-6 ezer forint.
Spórolni inkább a ceruzákon, tolltartón, füzeteken és a festőkellékeken lehet, ráadásul a nagy áruházláncoknak köszönhetően előfordul, hogy az alacsonyabb ár nem jár lényegesen rosszabb minőséggel. Még akkor sem, ha az igazán igényes darabokat a hipermarketekben sem lehet olcsóbban megvenni, mint a szakboltokban.
Az általános iskolában alapnak számító A/5-ös méretű füzetek például már 40-50 forintért kaphatók, a színes borítójúakat 80-90 forintért árulják, ugyanakkor a szebb kinézetű borítóval ellátott darabokért akár háromszor ennyit is elkérhetnek. Tornazsákot 500, sporttáskát 2000, iskolatáskát pedig már 1500 forintért kínálnak, a divatos modellek ára azonban ezeknek akár a hússzorosa is lehet.
Tízdarabos filctollkészlet 400, színesceruza-készlet 500, ecsetkészlet 100, míg többszínű vízfesték, valamint az évekig nélkülözhetetlen körző és vonalzó együttesen 300 forinttól kapható. Érdemes ugyanakkor figyelni az akciókat: a tapasztalatok szerint az üzletek már hetekkel az iskolakezdés előtt különböző leértékelésekkel várják a vásárlókat.

Iskolakezdési támogatások

A Hegyvidéki Önkormányzat saját költségvetése terhére beiskolázási segélyt folyósít a rászorulók számára, az igényléseket szeptember 30-ig lehet benyújtani. A 11 400 forint támogatást azok a szak-, közép- és általános iskolába járó diákok kaphatják, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét (27 ezer forintot). Nappali tagozatos tanulók húszéves korukig vehetik igénybe a hozzájárulást.
Önként vállalt támogatás a szociális ösztöndíj, amit a nappali tagozatra járó diákok az általános iskola negyedik osztályának elvégzésétől a szak-, illetve középiskola befejezéséig kaphatnak, amennyiben tanulmányi átlaguk legalább 4,1, és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 57 ezer forint. A szociális ösztöndíj havonta 6300 forint.
Az önkormányzat a bölcsődei, óvodai és – nappali tagozatosok esetében – az általános, illetve középiskolai étkezési díj megfizetéséhez is segítséget nyújt. Ötvenszázalékos támogatást kap az a család, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az 57 ezer forintot. Érdemes az igénylést szeptember 30-ig beadni, ebben az esetben a kedvezményes térítési díjat szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig állapítják meg. Minden más esetben az engedményt a következő hónap első napjától számolják.

MM.

A tanév menetrendje

A tanítási szünetek időpontját és a szorgalmi időszak rendjét az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelete határozza meg. E szerint a 2013–2014-es tanév első tanítási napja szeptember 2., hétfő, az utolsó 2014. június 13., péntek. Az első félév 2014. január 17-ig tart. Őszi szünet: október 28.–október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25., péntek, a szünet után először november 4-én, hétfőn kell iskolába menni. Téli szünet: 2013. december 23.–2014. január 6. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., szombat, az új év első tanítási napja január 6., hétfő. Tavaszi szünet: 2014. április 17.–április 22. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16., szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 23., szerda.