Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Valtoznak_az_ovodai_korhatarok

Változnak az óvodai korhatárok

A 2014-es tanévtől hároméves kortól kötelező az óvodai nevelés, ám egyes esetekben ez alól kérhető felmentés. A XII. kerületi óvodák vezetőinek értekezletén szó esett a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekről is.

Tavaly decemberben lépett hatályba az a kormányrendelet, amelynek következtében megváltozott az Óvodai Alapprogram. Újdonság az óvodai nevelés hátránycsökkentő szerepe, a rendszeres testmozgás, a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek fejlesztése és a nemzetiségi óvodai program – foglalta össze a leglényegesebb változásokat Gilicze Zoltán, a Hegyvidéki Önkormányzat oktatási irodájának irányítója a kerületi óvodavezetőknek tartott februári értekezleten.
„Az óvodák pedagógiai programjának kidolgozásakor egyebek mellett biztosítani kell a törvényben meghatározott rugalmas iskolakezdés érvényesítését és az egyéni sajátosságok figyelembevételét a nevelés során” – mondta a rendezvény meghívott előadója, Paszkoszné Kulcsár Andrea vezető főtanácsos, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közoktatásért Felelős Államtitkárság Közoktatás Irányítási Főosztályának óvodai szakreferense. Mint elhangzott, a "kiemelt figyelmet igénylő gyerek" kategória jóval tágabb lesz, mint korábban volt, hiszen idesorolandók a különleges bánásmódot igénylő, a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő és a kiemelten tehetséges gyerekek is.
„A hátránycsökkentő szerep eddig még soha nem jelent meg elvárásként az óvodai pedagógiában, és újdonság az óvó-védő, nevelő-személyiségfejlesztő funkció célként rögzítése is, csakúgy, mint az erkölcsi nevelés meghatározása” – hangsúlyozta az előadó, aki a továbbiakban a jogszabályi és finanszírozási háttér, az óraelszámolás, valamint a vezetők számára praktikus és fontos egyéb információk mellett a korhatári változásokról is beszélt.
"A jövő évtől az a gyerek, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, azaz szeptember 1-jétől napi négy órában köteles részt venni a nevelésben – mondta. – Ez alól legfeljebb ötéves korig adhatnak felmentést a szülő kérelmére, a gyereket gondozó védőnő egyetértésével és a jegyző engedélyével."
Amennyiben az augusztus 31-ig hatodik életévét betöltő gyerek elérte az iskolaérettség fejlettségi szintjét – amit óvodai szakvélemény is alátámaszt –, az iskola első osztályának megkezdésére javasolható. Ha azonban nem érte el ezt a szintet, óvodai szakvélemény alapján folytatható az óvodai nevelés. "De semmiképpen sem kell hét-nyolc éves óvodások tömegére gondolni" – egészítette ki az elhangzottakat a főtanácsos.

ai