Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Parkolasi_engedelyek

Parkolási engedélyek

Megkezdte a 2013-ra szóló ingyenes lakossági várakozási hozzájárulások kiadását az önkormányzat. Az igénylőket érkezési sorrendben fogadják a polgármesteri hivatalban. Érdemes mielőbb átvenni az engedélyt, hiszen a 2012-es hozzájárulások január 31-ig használhatók.

A főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet értelmében az ingyenes várakozási hozzájárulást a díjfizetési területen állandó lakhellyel rendelkező kerületi lakos a saját gépkocsija, illetve a munkáltatójától kizárólagos használatra átadott autó után kaphat. A két jogosultságot nem lehet párhuzamosan igénybe venni.
Lakcímenként az első parkolási hozzájárulás kiadásának díja 2000 forint, ha a családban több autót használnak, a további kocsik után a fővárosi rendeletben meghatározott díjat is meg kell fizetnie a tulajdonosnak, illetve használónak. Nem adható ki lakossági várakozási hozzájárulás a háztartásban használt harmadik – vagy ennél több – gépkocsira. A parkolási övezetben bejegyzett telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások egységesen 30 százalékos díjkedvezményre jogosultak.
A parkolási engedély hivatali időben személyesen, vagy meghatalmazással azonnal, előzetes bejelentkezés nélkül átvehető az ügyfélszolgálati alagsor 3. számú tárgyalójában. Ehhez szükség van a lakcímkártyára (a régi típusú személyi igazolványt is elfogadják), a gépjármű forgalmi engedélyére, míg gazdálkodók esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonatra vagy annak másolatára, az előzetesen kitöltött igénylőlapra és a 2000 forintos eljárási díj befizetését igazoló csekkre vagy az átutalási megbízás hiteles, azaz banki pecséttel ellátott másolatára.
Céges autónál ezeken felül be kell mutatni a cégjegyzésre jogosult aláírásával ellátott, a kizárólagos használatot igazoló nyilatkozatot és a székhely szerint illetékes önkormányzattól a gépjárműadóra vonatkozó nullás igazolást. A várakozási hozzájárulás kiadásához szükséges igénylőlap, illetve postai csekk az ügyfélszolgálaton személyesen beszerezhető, a részletes parkolási tájékoztató letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.hu).

(m.)