Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Emlektabla_a_tudosnak

Emléktábla a tudósnak

Talán nincs is olyan tudományág, amelynek történetét ne kutatta volna a négy éve elhunyt tudós-tanár, író, könyvtáros, Vekerdi László. A polihisztor lakóházán, a Határőr út 27/a falán nemrég emléktáblát avattak a család, szomszédok, barátok és tisztelők részvételével.
Az önkormányzat közreműködésével felállított tábla leleplezését megelőzően Kovács Lajos alpolgármester arról beszélt köszöntőjében, hogy egy táblaavatás mindig nagy esemény. „A kerület neves polgáraira emlékező, emlékeztető táblák szép rendszerré állnak össze, kicsit úgy, mint ahogy a tudományos kutatások egyes eredményei épülnek egymásra” – utalt az alpolgármester Vekerdi László tudományos munkásságára, majd úgy fogalmazott, hogy azok a művek, amelyekkel Vekerdi bennünket gazdagított, az utánunk jövő nemzedékek gondolkodására is megtermékenyítő hatással lesznek. Támpont lehet ehhez tizenhat könyve, tizenöt könyvfordítása és megszámlálhatatlan írása, tanulmánya, ami felmérhetetlenül nagy szellemi hagyatékként maradt utána.
„A humán és természettudományos kultúra egységesítője volt. Sokoldalúsága, munkaszeretete és hűsége legyen példa számunkra!” – emelte ki a tábla állítását szorgalmazó Bethlen Gábor Alapítvány kurátora, Bakos István.
Vekerdi László Hódmezővásárhelyen született 1924-ben. Az épp akkor újonnan megépült Határőr úti házba 1967-ben költözött, munkássága is az ott található hetven négyzetméteren bontakozott ki. A Széchenyi-díjas magyar irodalom-, tudomány- és művelődéstörténész, könyvtáros, közíró, polihisztor sokoldalúságát jelzi, hogy munkái a következő tudományterületekhez köthetők: orvostudomány (és története), matematikatörténet, fizikatörténet, kémiatörténet, csillagászattörténet, biológiatörténet, genetikatörténet, ökológia, informatika, általános nyelvészet, irodalomtörténet, történettudomány, kapcsolattörténet, művelődéstörténet, művészettörténet, általános tudománytörténet, tudományfilozófia, filozófiatörténet, vallástörténet, fotótörténet, lexikonok története, könyvkiadás-történet, néprajz, régészet, helytörténet, várostörténet, építészettörténet, technikatörténet, földrajz, könyvtártörténet, olvasástörténet, statisztika.

JE