Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Új reklámrendelet készült

Teljessé vált a polgármester településképet érintő intézkedési jogköre azzal, hogy Váczi János alpolgármester javaslatára új reklámrendeletet fogadott el a képviselő-testület. Ennek előírásai jobban igazodnak a vállalkozások valós igényeihez, ugyanakkor a városképvédelmi szempontok is jobban érvényesülnek azáltal, hogy mostantól számos a reklámberendezések elhelyezésével kapcsolatos ügyben településképi bejelentési eljárást kell indítani.

A közterületről látható reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló új kerületi jogszabály megalkotását a törvényi változások tették lehetővé, január 1-je óta ugyanis – a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat mellett – az önkormányzatok önálló rendeletben szabályozhatják a reklámelhelyezések módját.

A Hegyvidék közterületről látható reklámjainak, hirdetéseinek szabályairól eddig a kerületi városrendezési és építési szabályzat, valamint a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről szóló rendelet egyes részei fogalmaztak meg előírásokat – ezeket most hatályon kívül helyezte a képviselő-testület. Az említett előírások túlnyomó részét átemelték az egységes kerületi reklámrendeletbe, amelyben természetesen, a változó körülményekhez igazodva, új elemek is megjelentek – mondta el Váczi János alpolgármester.

„Az új rendelet több könnyítést is tartalmaz a vállalkozások számára, például nagyobb méretű cégtáblák, címtáblák elhelyezésére is lehetőség nyílik az épületek bejáratainál” – emelte ki a változások kapcsán Szabó-Kalmár Éva. A városrendezési és főépítészi iroda vezetője ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy egyes területeken szigorítás történt – itt említendő egyebek közt, hogy már nem lehet kihelyezni újabb árubemutató vitrineket, a védett épületeken pedig csak cégér vagy címtábla jelenhet meg úgy, hogy azok nem takarják el a homlokzatok értékes részleteit. Külön előírások vonatkoznak a kirakatok üvegén elhelyezett reklámokra.

Szintén fontos, a városkép védelmét szolgáló változás, hogy a zártsorú beépítésű lakóövezetekben a 0,5 négyzetmétert meghaladó (egyéb területeken az 1 négyzetméternél nagyobb) cégfelirat, cégtábla, illetve címfelirat, címtábla elhelyezésére csak településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a polgármester tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, illetve az abban meghatározott kikötések figyelembevételével kerülhet sor. Ugyancsak ezt az eljárást kell alkalmazni mindegyik övezetben cégér, valamint cégérszerű reklámtábla kihelyezésekor. A településképi bejelentési eljárást 8 napon belül köteles lefolytatni az önkormányzat, az eljárásért illetéket vagy díjat nem kell fizetnie a kérelmezőnek.

Szabó-Kalmár Éva hangsúlyozta, hogy az új rendeletnek nincs visszamenőleges hatálya, ezért a most életbe lépő szigorúbb szabályoknak esetleg meg nem felelő táblákat, feliratokat nem kell leszerelni, ha azok egy működő üzlethez tartoznak, és gondozottak. A rendelet hatálybalépésekor részletes, fotódokumentációval alátámasztott állapotfelmérés készül, így a hivatal munkatársai a későbbiekben tudni fogják, mely reklámok esetében kell alkalmazni már az új szabályokat.

„Szeretnénk a hegyvidéki vállalkozások számára követendő irányvonalat mutatni azzal, hogy a városképbe illeszkedő, kiemelkedő színvonalú portálok, cégérek tulajdonosai számára versenyt hirdetünk” – számolt be az önkormányzat terveiről az irodavezető. A pályaműveket neves szakmai zsűri bírálná el, a díjazottaknak pedig komoly díjakat ajánlanának fel: a többi között bemutatkozási lehetőséget a kerületi médiában, amivel hozzájárulhatnának az üzlet forgalmának fellendítéséhez.

z. 

Együttműködés a MOME-val

A városképvédelmi programtervek között a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel való újabb együttműködés is szerepel. A korábbi sikeres közös munkák, például a közlekedésbiztonsági célú ZebraFest kampány megvalósítása, valamint az egyedi kutyapiszokgyűjtő edények tervezése után az önkormányzat felkérné az egyetem hallgatóit, hogy találjanak ki olyan, az üzletek elérését segítő, eredeti megjelenésű útbaigazító táblákat, grafikai arculatot, amelyeket egységesen lehetne alkalmazni a Hegyvidék közterületein. Később akár más hirdetési eszközök egységes megjelenése céljából is készíthetne terveket az egyetem, így a közterületi reklámokra vonatkozóan létrejöhetne egy részletes arculati útmutató, amit a reklámrendelet mellékleteként is lehetne alkalmazni.