Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Elhunyt_Regoczi_atya

Elhunyt Regőczi atya

Élete 98. évében, súlyos betegség után elhunyt Regőczi István atya, a Hegyvidék díszpolgára. A Kútvölgyi Szűz Mária (Boldogasszony) engesztelő kápolna lelkésze hét templom felépítésében vállalt szerepet, és több száz árva életét mentette meg. Lelki üdvéért a Szent István-bazilikában mutattak be szentmisét, amelyen megjelent Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó is, a Hegyvidéki Önkormányzatot Fonti Krisztina alpolgármester képviselte. Regőczi atyát szeretett kápolnája kertjében helyezték örök nyugalomra.

"Itt van az otthonom" – vallotta Regőczi István lapunknak adott utolsó interjújában, 2009-ben a Kútvölgyi Szűz Mária (Boldogasszony) engesztelő kápolnáról. Valóban, az atya neve összeforrt a szent hellyel, amelynek létrejötte és fennmaradása is regénybe illő történet.
Azon a területen egykor kút állt, amelyet forrás vize táplált. A legenda szerint 1753-ban egy arra utazó család kisgyermeke belezuhant, ám életben maradt. Egy szépséges dáma az aranyos köntösét eresztette le a kútba, abba kapaszkodott a gyermek, annak segítségével húzták ki. A szülők a csodát Szűz Máriának tulajdonították, és hálából kápolnát emeltek ott. A romos állapotban lévő, széthordásra ítélt épületet kétszáz évvel később Regőczi István kezdeményezésére, sok nehézséggel dacolva, komoly áldozatok árán újították fel. Amint rendbe tették, az atya zarándokházat is létrehozott mellette.
Regőczi István 1915-ben született a Somogy megyei Látrányban. Teológiai főiskolai tanulmányait a belgiumi Bruges-ben végezte, 1943-ban szentelték pappá. Első miséje után visszajött Magyarországra, hittanár és káplán lett, majd Vácra került, ahol templomot épített és gyermekotthont alapított. 1949-ben az akkori rendszer feloszlatta az árvaházat, őt Kistarcsára internálták. Ezt követően is többször letartóztatták, ám a megpróbáltatások ellenére mindig újult erővel folytatta munkáját.
1968 után nem kapott hivatalos egyházmegyei beosztást. Pestszentlőrincen lehetett kisegítő lelkipásztor, kisvártatva pedig belekezdett a kútvölgyi kápolna felújításába. Az épület nemsokára kicsinek bizonyult, nagyobb templomot kellett emelni, ezt 1991-ben szentelték fel. Regőczi István 94 éves koráig szolgált a Kútvölgyi Szűz Mária (Boldogasszony) engesztelő kápolnában.

"Alap nélkül nem lehet társadalmat, jövőt építeni – ez az alap pedig a kereszténység. Nincs nagyobb erő, hatalom ezen a világon, mint az igaz, hívő hitből fakadó imádság, mert csak azzal lehet elnyerni Isten irgalmát, kegyelmét" – mondta az atya a 2009-es hegyvidéki díszpolgáravató ünnepségen. Úgy vélte, a helyes úttól eltávolodó ifjúságot újból meg kell tanítani imádkozni és templomba járni, vallás nélkül ugyanis nincs jövője a magyarságnak.
E célt szolgálta a kápolna, amelynek kis kertjébe Regőczi István atya naponta kisétált – abba a kertbe, ahol immár békés, örök álmát alussza.