Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

A_varoskepet_vedi_az_uj_bejelentesi_eljaras

A városképet védi az új bejelentési eljárás

Egy hónappal ezelőtt a településképi véleményezési eljárásról, most pedig a településképi bejelentési eljárásról alkotott rendeletet a képviselő-testület. Az előbbi szabályok az építésiengedély-köteles tevékenységekre vonatkoznak, ez utóbbiakat pedig az építési engedélyhez nem kötött munkálatok meghatározott körében kell alkalmazni.

A településképi véleményezési eljárásról szóló, január végén elfogadott önkormányzati rendelet alapján a polgármesternek véleményeznie kell a városképet érintő, tehát a belső átalakításokon kívül lényegében minden építésiengedély-köteles tevékenységet. A polgármester az álláspontja kialakításához a városképi arculatot jelentősen érintő ügyekben az önkormányzat építészeti-műszaki tervtanácsától kér szakmai iránymutatást, egyéb ügyekben pedig a kerületi főépítészhez fordul.
Legutóbbi ülésén a képviselő-testület a településképi bejelentési eljárásról döntött. Erre dr. Somogyi Botond főépítész szerint azért volt szükség, mert a törvényi változások nyomán számos tevékenységhez már nem kell építési engedélyt kérni, ugyanakkor a városkép védelmében egyes beavatkozások felett, törvényi felhatalmazás alapján, a továbbiakban is kontrollt kíván gyakorolni az önkormányzat, illetve a polgármester.
Az új eljárás keretében ezentúl a polgármesternek címezve be kell jelenteni az épületek homlokzatainak, tetőfelépítményeinek felújítását, helyreállítását, korszerűsítését, illetve az önkormányzati rendelettel védett, vagy kerületi védelemre javasolt építmények esetében az előbbieken túl például előtető, védőtető, ernyőszerkezet építését. Bejelentési kötelezettség vonatkozik egyéb, a rendelet mellékletében felsorolt építmények, bővítések és határozott ideig fennmaradó szerkezetek, építmények létesítésére, továbbá a funkcióváltásra, a lakások, irodák, üzlethelyiségek megosztására, valamint a reklámok kihelyezésére. A reklámok, reklámberendezések, cégérek elhelyezésének, alkalmazásának feltételeiről várhatóan egy hónap múlva alkot új rendeletet az önkormányzat. Az eljárásokért nem kell fizetni illetéket, vagy díjat.
A főépítész elmondta, hogy míg az egyszerűsített építési engedélyezési eljárás az említett ügyek kapcsán korábban 30-60 napot vett igénybe, addig a bejelentési eljárást a törvény szerint mindössze 8 napon belül kell lefolytatni, ami jogvesztő határidő. A bejelentési eljárás adminisztrációigénye ráadásul kisebb, ennek során egy egyszerűsített dokumentációt szükséges benyújtani.
A főépítészi iroda munkatársai igény szerint előzetes konzultációs lehetőséget biztosítanak az ügyfeleknek. Egy-egy ügyben a polgármester a főépítésztől kér szakmai véleményt, ez alapján hozza meg döntését. Amennyiben valaki nem ért egyet a határozattal, az önkormányzat képviselő-testületétől kérheti annak felülvizsgálatát.
A rendelet azokra az esetekre is kitér, amikor a polgármesteri döntést megszegik, vagy a bejelentést elmulasztják. Ilyenkor településképi kötelezés alkalmazható, aminek keretében 50 ezer forintig terjedő bírság szabható ki, továbbá bontásra, az eredeti állapot helyreállítására is kötelezhető a szabályszegő. Ha a kötelezésben foglaltak nem teljesülnek a megadott határidőn belül, a bírság ismételten kiróható. Somogyi Botond hangsúlyozta: a helyi jelentőségű építészeti értékekre vonatkozóan a településképi kötelezés a „jókarbantartás” elmulasztása, illetve a szabályokkal ellentétes használat esetén is elrendelhető.

z.