Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez


Nem_emelkednem_jovore_a_helyi_adok

Nem emelkednek jövőre a helyi adók

Jövőre nem emelik a saját kivetésű adók mértékét, továbbá a lakbéreket és helyiségbérleti díjakat – ezzel számol az önkormányzat most elfogadott, 2014-es költségvetési koncepciója. A pénzügyi kérdések mellett parkolási ügyekkel, szociális témákkal, valamint új díjak alapításával is foglalkozott a képviselő-testület a novemberi ülésén.

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolót, amely a pénzügyi és költségvetési iroda vezetője szerint kedvező tendenciákat mutat: időarányosan teljesültek a tervezett működési bevételek és kiadások. Szűtsné Kiss Zsuzsanna a novemberi testületi ülésen elmondta, hogy a felhalmozási bevételek a vártnál kedvezőbben alakultak, egy nagy értékű ingatlan értékesítésével az éves előirányzatot is túlteljesítették.
Vecsera Jánosné könyvvizsgáló arra hívta fel a figyelmet, hogy az év végén lesz az önkormányzatnak annyi pénzmaradványa, amennyivel biztonságosan indítható a jövő évi gazdálkodás. Szólt a kormány által vállalt adósságrendezés jótékony hatásáról is, ami eddig 3 milliárd 451 millió forint tehertől mentesítette a kerületet. A könyvvizsgáló az eredmények alapján kijelentette: stabilan, kiegyensúlyozottan gazdálkodik az önkormányzat.
Vincze Géza (MSZP), a pénzügyi bizottság elnöke kifogásolta, hogy számos útfelújítás csak az év végén valósul meg. Pokorni Zoltán polgármester az észrevétel kapcsán elmondta, évekkel ezelőtt okozott gondot, hogy az elhúzódó közbeszerzési eljárások miatt a szükségesnél csak jóval később kezdődhettek el a burkolatrekonstrukciók, jó ideje viszont a kiválasztott kivitelező már többéves keretszerződéssel végzi a munkákat, ezáltal pedig sikerült áthidalni ezt a problémát.
A 2014. évi költségvetés koncepciójának tárgyalása során Szűtsné Kiss Zsuzsanna megjegyezte, hogy a jövő évi gazdálkodással kapcsolatban sok még a bizonytalansági tényező, de fontos, hogy már most áttekintsék a bevételi, illetve a kiadási lehetőségeket. A saját kivetésű adók – építményadó, magánszemélyek kommunálisa adója, idegenforgalmi adó, telekadó – mértékét, valamint a lakbéreket és a helyiségbérleti díjakat jövőre nem emelné az önkormányzat.
Az óvodai ellátás finanszírozásában kedvező fejlemények várhatók: az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők bérét átvállalná az állam. Vincze Géza érdeklődésére a pénzügyi iroda vezetője azt is elmondta, hogy az önkormányzat vagyonkezelésébe kerülő Normafa fenntartását támogatná a kormány – a hozzájárulás fedezete szerepel a költségvetés tervezetében, a központosított előirányzatok között.
Pokorni Zoltán polgármester arról beszélt, hogy a kormány a fővárosi kerületeknél az idén az adósságuk 40%-át vállalta át, de jövő év február végéig a fennmaradó adósságállományt is konszolidálná.Nem_emelkednem_jovore_a_helyi_adok2A polgármester kitért az óvodai kapacitások szükséges bővítésére is, amit a hároméves kortól kötelező óvodáztatás jövő szeptemberi bevezetése tesz indokolttá. Emiatt bővítik a KIMBI Óvodát, valamint tárgyalnak a Pető Intézettel arról, hogy az önkormányzattal együttműködve körzet nélküli integrált óvodai ellátást indítsanak el a következő évben.

*

A parkolási rendelet Váczi János alpolgármester által kezdeményezett módosításának köszönhetően fellélegezhetnek mindazok, akik a mobiltelefonos parkolás során a tévesen megadott rendszám vagy zónakód miatt kapnak fizetési felszólítást. Ők naptári évenként legfeljebb egy alkalommal kérhetik a téves SMS miatti büntetés elengedését.
A pótdíj törlését a kiszabás napját követő öt munkanapon belül lehet kérelmezni a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán. A kérelemhez a fizetési felszólítás mellett mellékelni kell a díjfizetést igazoló SMS azonosítószámát, továbbá azt a telefonszámot, amiről a mobiltelefonos parkolást indították.
Papp Sándor (MSZP) szerint jó lenne, ha pótdíjazás esetén az érvényes mozgáskorlátozott-igazolványt is be lehetne mutatni utólag. Pokorni Zoltán válaszából kiderült, hogy a kerület kezdeményezésére a fővárosi közgyűlés napirendre tűzte ezt a témát. (Időközben megszületett a főváros döntése: a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának utólagos bemutatása lehetővé vált azokban az esetekben, amikor az igazolványt a várakozás megkezdésekor kitették az első szélvédő mögé, azonban az előlap az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt hátlappal felfelé helyezték el.)

*

Egy új szerződéssel tovább folytatódhat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével tavaly indított hajléktalan-rehabilitációs program, amihez az eddigi sikerek nyomán újabb egy évre biztosít pénzügyi fedezetet az önkormányzat. A személyre szabott ellátás elsődleges célja, hogy olyan stabil lakhatási formákat találjanak a gondozottaknak, amelyek a program befejezése után is megtarthatók. A lakhatás mellett az álláskeresést, a képzéseket, valamint a munkába járást támogatják, és szükség esetén az egészségügyi kezelések – például a fogászati beavatkozások – költségeihez is hozzájárulnak. Jóváhagyták továbbá a képviselők azt a krízisellátási tervezetet, amit a hajléktalanok utcai gondozását ellátási szerződés keretében végző szeretetszolgálat készített a téli időszakra.
A lakásrendelet módosításával lehetővé vált, hogy a hátralék miatt felmondott lakásbérleti szerződés ismételten megköthető legyen, amennyiben a bérlő a tartozását maradéktalanul kiegyenlítette, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy a fennálló tartozást kiegyenlíti alapítvány, illetve egyéb jótékonysági szervezet által folyósított támogatásból. A lakás ily módon egy év, majd ezt követően – amennyiben a bérlőnek nincs ismét tartozása – öt év határozott időtartamra adható bérbe.
„Segítő Kezek az Aktív Évekért” címmel országos idősügyi mintaprogram indult augusztusban, amihez a képviselők döntése értelmében a XII. kerület is csatlakozik. Az elsődleges feladat azoknak a koruk és magányuk miatt veszélyeztetett helyzetben lévő, 80 év felettieknek a felkutatása, akik nincsenek az önkormányzat látókörében. Hosszabb távon egy olyan önkéntességre épülő segítő hálózat kialakítása a cél, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az idős emberek az önálló életvitelüket – magányuk enyhítésével – saját otthonukban a lehető leghosszabb ideig fenn tudják tartani.

*

Hegyvidék Közbiztonságáért elnevezéssel új díjat alapított az önkormányzat. A 100 ezer forinttal járó elismerést azok a rendőrök, katasztrófavédelmi szakemberek, polgárőrök, vagy közterület-felügyelők kaphatják, akik a kerület közbiztonságának és közrendjének fenntartása, javítása érdekében huzamosabb időn keresztül kiemelkedő munkát végeztek. A díjat azok a magánemberek is kiérdemelhetik, akik a kerületben történő katasztrófák, balesetek elhárításában, valamint a mentésben kiemelkedő helytállást, bátor magatartást tanúsítottak.
Megújították a tíz éve alapított Árkay-díj adományozásának rendjét: a 150 ezer forinttal járó kitüntetés ezentúl évente csak egy, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem építész szakán végző, kiemelkedő diplomamunkát készítő hallgatónak adható. Az Árkay-díj mellett ugyanakkor megalapítottak egy új, 450 ezer forint keretösszegű „Árkay pályázati díjat” is, amelyet azok az egyetem mesterképzésében részt vevő hallgatók – legfeljebb hárman – kaphatnak meg, akik az önkormányzat témajavaslata alapján alkotnak kimagasló színvonalú terveket.
Emléktáblát kap Anda Géza zongoraművész egykori lakóháza falán, a Tartsay Vilmos utca 19.-ben. Az 1956-os Svábhegyi Nemzetőrség egykori központját szintén emléktábla jelöli majd az Eötvös út 2. alatt.Nem_emelkednem_jovore_a_helyi_adok3

d.