Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Bursa Hungarica: felsőoktatási ösztöndíjpályázat

Az idén is havi rendszeres ösztöndíjhoz juthatnak a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint a felsőoktatási intézménybe jelentkező fiatalok a Bursa Hungarica pályázat keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával.
Az „A” típusú pályázatra azok a XII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik teljes idejű nappali tagozatos, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is pályázhatnak.
Amennyiben az ösztöndíjban részesülő jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn, a 2014–2015-ös tanév első félévére eső összeget nem utalják át. Támogatáshoz juthatnak azok is, akiknek hallgatói jogviszonya szünetel a pályázat időpontjában. Ilyenkor az ösztöndíj folyósítása akkor történik meg, ha a hallgató beiratkozik a 2013–2014-es tanév második félévére.
A „B” típusú pályázat azoknak a XII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiataloknak szól, akik az idei tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező és felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, de a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű nappali tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre szeretnének jelentkezni. További feltétel, hogy 2014-ben először nyerjenek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat ténylegesen megkezdjék a 2014–2015-ös tanévben.
A Hegyvidéki Önkormányzat által nyújtott ösztöndíj havonta 5000 forint, ezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma legfeljebb ugyanekkora összeggel egészítheti ki. Időtartama az „A” típusú pályázat esetében két egymást követő tanulmányi félév, míg a „B” típusú pályázat háromszor tíz hónapra szól.
Az elbírálás kizárólag szociális rászorultság alapján, a tanulmányi eredménytől függetlenül történik. Elsősorban azok számíthatnak támogatásra, akiknek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (jelenleg 57 000 forintot).
A pályázatot a XII. kerületi polgármesteri hivatalhoz lehet benyújtani postán vagy személyesen az ügyfélszolgálaton. A borítékra rá kell írni: „Bursa Hungarica 2014”, a beadási határidő 2013. november 15. A részletes kiírás a www.hegyvidek.hu honlapon olvasható.

(os)