Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Ertekvedelmi_palyazatot_irt_ki_az_onkormanyzat

Értékvédelmi pályázatot írt ki az önkormányzat

Húszmillió forint keretösszeggel értékvédelmi pályázatot hirdetett meg az önkormányzat. A program célja, hogy segítsék a védett épületek, különösen a védelemre okot adó különleges épületrészletek megóvását, helyreállítását.

Az idén nemcsak társasház-felújítási, hanem értékvédelmi pályázatot is kiírt az önkormányzat, s ahogy az előbbinél, várhatóan ez utóbbi esetében is meghosszabbítja a jelentkezésre nyitva álló időszakot a témában illetékes tulajdonosi és városfejlesztési bizottság. Az eredeti kiírásban szereplő április 24-i határidő a tervek szerint május 20-ra módosul, így lényegében még egy hónapot kapnak a felkészülésre azok, akik a tulajdonukban álló védett épület vagy értékes épületrészlet felújításához szeretnének támogatást igényelni.
A 20 millió forint keretösszegű értékvédelmi támogatásra a kerület által védett, továbbá fővárosi és műemléki védettségű épületek tulajdonosai pályázhatnak. Nem feltétel a társasházi forma, akár az egy-két lakásos régi villaépületek rekonstrukciós munkáival is lehet nevezni. Annak a lehetőségét sem zárták ki, hogy a jelentkezők más felújítási pályázaton is részt vegyenek.
A megítélhető támogatás maximális összege a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek felújítása esetében 3 millió forint, az egyéb jogszabállyal védett vagy védelemre javasolt épületeknél pedig 500 ezer forint, ugyanakkor a támogatás mértéke egyik esetben sem haladhatja meg a teljes kivitelezési költség 50%-át. A felújításhoz kapcsolódó tervezésre – legyen az helyi, fővárosi vagy műemlékileg védett, illetve védelemre javasolt épület – szintén igényelhető támogatás: legfeljebb 750 ezer forint, ami nem haladhatja meg az összes tervezési költség 25%-át.
Utófinanszírozású a pályázat, tehát a vissza nem térítendő támogatást csak a munkák elvégzését és az elszámolást követően tudja folyósítani az önkormányzat. Az elnyert támogatás összege nem növelhető, ezért amennyiben a tervezésnél vagy a kivitelezésnél a költségek meghaladják az előirányzatot, a többletkiadásokat a pályázónak kell viselnie.
Az értékvédelmi pályázat keretében elsősorban olyan felújításokat kíván támogatni az önkormányzat, amelyek során az érintett épület egészét helyreállítják, illetve olyan részleteit, díszítéseit teszik rendbe, vagy állítják vissza, amelyek a házat különlegessé, védendő értékké teszik. A felújítás mértékét, a védett érték egyediségét és jelenlegi állapotát, továbbá a városképi szempontok érvényesülését egyaránt figyelembe veszik az elbírálás során.
Fontos tudni, hogy a támogatható munkák esetenként településképi véleményezési és építési engedélyezési vagy településképi bejelentési eljáráshoz kötöttek, erre vonatkozóan érdemes kikérni a polgármesteri hivatal építésigazgatási irodájának, valamint városrendezési és főépítészi irodájának előzetes tájékoztatását. Amennyiben az előbbiekben felsorolt eljárások bármelyikére szükség van, akkor a pályázathoz nyilatkozatot kell csatolni, hogy a munkák megkezdése előtt a szükséges engedélyt, véleményt, illetve igazolást beszerzik a támogatási szerződés aláírásától számított hat hónapon belül. Arról is nyilatkozni kell, hogy a munkák ellenőrzéséhez az önkormányzat által kijelölt – listából választható – szakirányú végzettségű műszaki ellenőrt alkalmaznak majd.
A vállalt kivitelezési munkák befejezésének és az elszámolásnak a határideje 2015. szeptember 30. Tervezési díjhoz való hozzájárulás esetén a támogatási szerződés jóváhagyását követő egy éven belül szükséges megszerezni az ajánló településképi vélemény birtokában az építési engedélyt, valamint a munkákkal kapcsolatosan a polgármester tudomásulvételének igazolását. A kivitelezéshez két év áll rendelkezésre – ha ez idő alatt nem történik meg a felújítás, akkor az önkormányzatnak vissza kell utalni a tervezéshez nyújtott támogatási összeget.

kd

 

Az „Értékvédelmi támogatás 2014” címmel meghirdetett pályázat felhívása és tájékoztatója beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (XII., Böszörményi út 23–25.), valamint letölthető a www.hegyvidek.hu honlapról. Ugyanitt a helyi védett épületek pontos listája is megtalálható. Az elbírálás eredménye június 9-től tekinthető meg az ügyfélszolgálaton, az önkormányzat honlapján, valamint lapunkban, az eredményhirdetést követően megjelenő lapszámban.