Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Városvédő csoport alakult

Jeles szakemberek részvételével újjáalakult a hegyvidéki székhelyű Budapesti Városvédő Egyesület XII. kerületi csoportja. A társaság évek óta nem működött, az egyesület elnöke azonban úgy gondolta, mindenképpen szükség van a Hegyvidéken is a városvédők munkájára. Ráday Mihály felkérésére Beöthy Mária, Rosch Gábor (akik már lapunkat is gazdagították helytörténeti írásokkal) és dr. Ligetvári Ferenc november végén újraindították a csoportot.
Elkészült a munkatervjavaslat, amelynek legfontosabb eleme a Hegyvidék műemlékeinek és megmentésre érdemes épületeinek feltérképezése, valamint javaslattétel további helyi vagy műemléki védettségekre. Ráday Mihály két épületre máris felhívta a figyelmet: a Györgyi Dénes munkáját dicsérő, Istenhegyi út 8. alatti volt óvodára, valamint a Diana utca 17/a számú Hild-villára.
Ezenkívül szeretnének együttműködni a Hegyvidéki Önkormányzattal, valamint az Örökségvédelmi és Építésügyi Hivatallal a megfelelő döntések előkészítésének segítése érdekében. Az arra érdemes épületek bemutatására a helytörténeti gyűjteménnyel egyeztetve sétákat szerveznének, míg tevékenységüket a helyi sajtó segítségével ismertetnék meg a lakossággal.
A konkrét tervekkel kapcsolatban a csoport vezetését elvállaló Beöthy Mária építész arra hívta fel a figyelmet, hogy különösen a kerület belső területein számos olyan védett társasház található, amelynek homlokzata és utcai portáljai rekonstrukcióra szorulnak. Éppen ezért azt javasolják, hogy a levéltári dokumentumok alapján ezeket eredeti állapotukban állítsák helyre, méghozzá pályázati segítséggel. Fontosnak tartják az ifjúság bevonását az értékvédelembe, ennek érdekében egyebek közt ingyenes előadásokat tartanának az iskolákban, valamint csatlakoznak a szintén kerületi központú Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) és annak tagszervezete, a Budapesti Városvédő Egyesület fiatalok számára kiírt pályázataihoz.

mm.