Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gepjarmu_vedelem_jelentos_onkormanyzati_tamogatassal2

Gépjárművédelem jelentős önkormányzati támogatással

Műholdas gépjárművédelmi rendszer telepítésének támogatására írt ki pályázatot a Budapest Hegyvidék Közrendvédelmi Közalapítvány XII. kerületi lakosok és vállalkozások számára. Kétszáz autó lopás elleni felszerelésére nyílik lehetőség – az elbírálás során előnyt élveznek a nyugdíjasok, valamint a mozgásukban korlátozottak.

A statisztikák szerint az autólopások kivédésének leghatékonyabb módja a műhold (GPS) alapú járművédelem kiépítése. Erre ad lehetőséget a Budapest Hegyvidék Közrendvédelmi Közalapítvány pályázata, amelynek jóvoltából kétszáz hegyvidéki polgár vagy vállalkozás kedvezményesen juthat az Auto Securit Zrt. műholdas gépjárművédelmi rendszeréhez és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásához.
A pályázaton a XII. kerületben állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek a tulajdonukban álló vagy általuk üzemben tartott, legfeljebb 110 kW teljesítményű gépjárművel vehetnek részt. Szintén megkaphatják a támogatást azok a vállalkozások, amelyek vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa igazolja, hogy a kerületben állandó lakcímmel rendelkezik.
Feltétel, hogy a gépjármű rendelkezzen távirányítós központi zárral, ennek hiányában az eszköz beszerelését külön meg kell rendelni, aminek költsége a pályázót terheli. Amennyiben a központi zár alkalmas a távirányítóval történő működtetésre, de a szükséges távirányító nem áll rendelkezésre (hiányzik vagy rossz), az Auto Securit Zrt.-től 7000 forint + áfa áron megvásárolható az eszköz.
Fontos tudnivaló, hogy egy magánszemély, illetve vállalkozás csak egy gépjárműre kaphat támogatást. A mozgásukban korlátozottak és a nyugdíjasok az elbíráláskor előnyt élveznek. A Hegyvidéki Önkormányzat jóvoltából a nyertes pályázóknak a költségek felét (37 500 forint + áfa) kell megfizetniük, a fennmaradó részt a Budapest Hegyvidék Közrendvédelmi Közalapítvány biztosítja.
A műholdas gépjárművédelmi rendszert beszerelő és működtető Auto Securit Zrt. tizenöt éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Szolgáltatásának lényege, hogy riasztás esetén a nap huszonnégy órájában azonnali rendvédelmi intézkedést kezdeményez. A telepítést követően a cég folyamatos műholdas nyomkövetési és gépjárművédelmi szolgáltatást nyújt, az első évben a kedvezményes havidíj összege 3990 forint + áfa, a következő két évben 5900 forint + áfa.
A pályázati űrlap átvehető a Hegyvidéki Rendészet ügyfélszolgálati irodájában (XII., Kiss János altábornagy utca 47., alagsor), valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.hu). További feltétel az érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és műszaki engedély megléte, valamint magánszemélyek esetében a XII. kerületi állandó bejelentett lakhely. Az arra jogosultaknak rendelkezniük kell mozgáskorlátozott-igazolvánnyal, valamint a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóságtól kapott igazolással. Amennyiben a pályázó vállalkozás, szükség van NAV-igazolásra a köztartozás-mentességről, hiteles cégkivonatra, továbbá a vezető tisztségviselő/tulajdonos érvényes hegyvidéki lakcímkártyájának másolatára.
Az elbírálás a beérkezés sorrendjében történik, ami azt jelenti, hogy a támogatás a pénzügyi keret kimerüléséig adható. Sikeres pályázat esetén a gépjármű felmérésére, valamint a rendszer telepítésére várhatóan 30 napon belül, előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.
A nyertes pályázók szerződést kötnek a rendszer telepítésére, ami magában foglalja a műholdas nyomkövető eszköz tulajdonjogának átruházását és 12 + 24 hónap határozott időtartamra (hűségidő) a műholdas nyomkövető és gépjárművédelmi szolgáltatást. Utóbbi nem tartalmazza a GPRS Watch szolgáltatást, ezt külön lehet megrendelni.
A szerződés a 12 hónapos időszak végére 30 napos felmondási idővel megszüntethető, ennek hiányában két évvel automatikusan meghosszabbodik. Lényeges, hogy a nyomkövető kiszerelésének díja (15 000 forint + áfa) a pályázót terheli.
Idő előtti felmondás, vagy a szerződés a pályázónak felróható okból történő megszűnése esetén egy összegben kell megfizetni a telepítés teljes költségét (25 000 forint + áfa), valamint a 12 hónapos időszakból még fennmaradó időre járó szolgáltatási díjat. Amennyiben a nyertes pályázó (vállalkozás esetén a tulajdonos vagy a vezető tisztségviselő) kerületi lakcíme 12 hónapon belül megszűnik, vagy a szolgáltatóval megkötött szerződést felbontják, az addig megkapott támogatási összeget a kedvezményezett köteles visszafizetni a közalapítványnak.

mm.

További információk: Hegyvidéki Rendészet, XII., Kiss János altábornagy utca 47. Telefon: 225-0147.Gepjarmu_vedelem_jelentos_onkormanyzati_tamogatassal1