Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez


Adossag_nelkul_gyarapodik_a_kerulet_vagyona

Adósság nélkül gyarapodik a kerület vagyona

Az önkormányzat a korábbi évekhez képest az idén jóval többet költhet az út- és járdafelújításokra, intézményfejlesztésekre – a szükséges keretösszegeket a most elfogadott költségvetési rendeletben rögzítette a képviselő-testület. A legutóbbi testületi ülésen a Hegyvidéki Közterület-felügyelet rendészeti szervvé alakításáról is döntés született.

„Takarékosan, fegyelmezetten gazdálkodunk, ezt igazolja, hogy a működésünk során megtakarított háromszázharmincötmillió forintot is az önkormányzati vagyon gyarapítására tudjuk fordítani” – mondta el a polgármester a 2014. évi költségvetés főbb számai kapcsán az önkormányzati képviselő-testület legutóbbi ülésén. Pokorni Zoltán kiemelte, hogy út- és járdafelújításra az idén közel 700 millió forintot költenek, emellett az intézményfejlesztésekre is jelentős összegeket fordítanak. Az Arany János iskola tetőszerkezetének rekonstrukciójára 125 millió, a Tamási Áron iskola bővítésére 145 millió forintot különítenek el, és a hegyvidéki térfigyelő kamerák számát is növelnék összesen 50 millió forintból.
A költségvetés vitájában Vincze Géza (MSZP) pozitívumként említette a tervezett intézményfelújításokat, az iskolások sportolási lehetőségeinek támogatását, az időskorúaknak szóló programok szervezését, ugyanakkor úgy vélte, hogy a kormány részéről „tovább folytatódik az önkormányzatok ellehetetlenítése”, azaz kevesebb pénzt kapnak, mint amennyi a feladataik ellátásához szükséges, és ez a folyamat szerinte vagyonfeléléshez vezet. Sipos Péter (Párbeszéd Magyarországért) az iránt érdeklődött, mire kívánja felhasználni az önkormányzat a Normafával kapcsolatos 700 millió forintos állami forrást, a fejlesztés ugyanis az ígéretek szerint addig nem kezdődik el, amíg arról népszavazáson nem döntenek az itt élők.
„Amikor az állam jelentős hitelállománytól szabadítja meg az önkormányzatokat, nem helytálló azok kivéreztetéséről beszélni” – jelentette ki a polgármester. Hangsúlyozta: nincs szó vagyonfelélésről, sőt ennek épp az ellenkezője történik, hiszen az idén 2 milliárd 245 millió forinttal nő az önkormányzat vagyona, úgy, hogy nem növelik a helyi adók mértékét, és a lakbéreket sem kell emelni.
A Normafa rehabilitációjára szánt 80 plusz 620 millió összegű, tavalyról áthúzódó, illetve 2014-re biztosított állami forrás kapcsán Pokorni Zoltán elmondta: ennek egy részét erdőfenntartásra, valamint a meglévő infrastruktúra javítására, például sétányok rendbetételére, játszótér-felújításra, illemhely kialakítására fordítják. Emellett a terület egészének rehabilitációjához szükséges környezetvédelmi és közlekedési hatásvizsgálatok elkészítését, majd ezek alapján a megvalósíthatósági tanulmány és a tervek kidolgozását finanszírozzák, hogy a hegyvidéki polgárok érdemi döntést hozhassanak a népszavazáson. A rehabilitáció megvalósítására szánt összegeket nem használják fel ebben az évben, hiszen a munkálatok leghamarabb 2015-ben kezdődhetnek meg, abban az esetben, ha a népszavazáson az itt élők támogatják a terveket.
A képviselő-testület a 2014-es költségvetési rendelet mellett az önkormányzat középtávú (2015–2017. évi) gazdálkodásának irányelveit is jóváhagyta a stabilitási törvény előírásai alapján. Ezek szerint az idén befejeződő adósságkonszolidáció eredményeként a múltban keletkezett tartozás a továbbiakban nem terheli az önkormányzatot, újabb adósságot keletkeztető ügyletet pedig nem terveznek – céljaikat saját bevételből, idegen forrás tartós igénybevétele nélkül kívánják megvalósítani.
Véleményezte az önkormányzat a főváros 2014–2020-as időszakra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezetét. Az elképzelések szerint nagyobb projektek és az építési övezet megváltoztatása során településfejlesztési megállapodást kellene kötni a fővárossal, mert ilyenkor általában növelni kell a közszolgáltatások kapacitását. Ezzel egyetértve az önkormányzat úgy véli: az ilyen helyzetek kezelése érdekében differenciáltabb, a kerületeket jobban bekapcsoló eljárás kialakítására van szükség. A stratégiában szereplő közlekedési célok kapcsán a fogaskerekű vasút fejlesztésének prioritását magasabb szintre emelné a kerület, míg az úgynevezett területi típusú projektek listájába a zugligeti Fácános területének rendbetételét is felvennék.
A Hegyvidéki Közterület-felügyelet 2014. április 1-jétől az önkormányzat rendészeti szerveként működik tovább, aminek oka, hogy a kerület rendészeti feladatai kibővülnek, összetettebbé válnak. Váczi János alpolgármester az átalakulás szempontjai között említette az önkormányzati rendészet munkájával összehangolt „járőrpár” újraindítását a rendőrséggel szoros együttműködésben, a bővülő térfigyelő-hálózat felügyeletével kapcsolatos többletmunkát, a kerületi kezelésbe kerülő Normafa Park parkfelügyeleti munkáit, a természetvédelmi polgárőrség szorosabb integrációját, továbbá a fővárosi közterület-felügyelettel kötött megállapodást, ami alapján a fővárosi kezelésű utakon is a kerületi felügyelet járhat el számos ügytípusban. Az alpolgármester elmondta, hogy a „rendészeti szerv” egyelőre csak „munkacím”, az új szervezeti egység elnevezésére ötletpályázatot írnak ki.

sz.