Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Bölcsődei felvételi április első két hetében

Április 1. és 15. között lehet beadni a jelentkezéseket az önkormányzati fenntartású bölcsődékbe. Nem változik a jogosultság megállapítása, a szociálisan rászorulók továbbra is előnyt élveznek az elbíráláskor.

A fejlesztéseknek köszönhetően 180-ról 303-ra emelkedett az önkormányzati bölcsődébe elhelyezhető gyermekek száma. A Zugligeti Bölcsődében negyven, az OMSZI Kht.-val kötött megállapodás értelmében a Bíró utcai Óvoda és Bölcsődében tíz új férőhelyet hoztak létre, ezenkívül a három kerületi fenntartású intézményben – a jogszabályváltozásokat kihasználva – lezajlott a húszszázalékos kapacitásbővítés.
E folyamat része a Krisztinavárosi Bölcsőde tavaly nyáron európai uniós forrás bevonásával megvalósuló fejlesztése. A 183 millió forintos beruházás során két csoportszobát alakítottak ki, felújították az épület elektromos rendszerét, részlegesen kicserélték a nyílászárókat, valamint megtörtént a szükséges akadálymentesítés.
Mindez hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi években valamennyi szociálisan rászoruló jelentkezőt felvették, szinte egyáltalán nem utasítottak el senkit, az önkormányzat még a jobb körülmények között élőknek is tudott bölcsődei elhelyezést biztosítani. Ez pedig komoly eredmény, hiszen a bölcsőde szociális intézmény, éppen ezért nem jár alanyi jogon a felvétel, az elbíráláskor elsősorban az életkörülményeket veszik figyelembe.
Előnyt élveznek azok a jelentkezők, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, törvényes képviselőjük pedig igazoltan rendelkezik munkaviszonnyal. Szintén nagyobb eséllyel juthatnak be valamelyik önkormányzati bölcsődébe azok, akiket egyedülálló vagy időskorú személy nevel, családjukban legalább három kiskorú gyermek él, illetve a család egy főre jutó havi jövedelme kevesebb, mint 85 500 forint, míg egyedülálló szülő esetében nem éri el a 99 750 forintot. A felvételi eljárás során jövedelem- és vagyonbevallást kér az önkormányzat, és szükség esetén környezettanulmányt is végez.
A tapasztalatok szerint a határozott szabályozási környezet miatt és a férőhelybővítéseknek köszönhetően az elmúlt néhány évben egyetlen szociálisan rászoruló gyermeket sem kellett elutasítani. Amennyiben a rendelkezésre álló 170-180 férőhely a születések számát figyelembe véve fedezi az igényeket, akkor a kevésbé rászoruló családok is számíthatnak arra, hogy gyermeküket elhelyezi bölcsődében az önkormányzat.

(em.)