Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Pályázati kiírás graffitidíszítés tervére

A Hegyvidéki Önkormányzat nyílt, kerületi pályázatot ír ki a városmajori park ún. „teniszfala” graffitidíszítésének tervére.

A pályázat célja: a városmajori park felújítása az elmúlt időben a XII. kerület egyik kiemelkedő fejlesztése volt. A parkban található egy olyan kihasználatlan falfelület, amelyet szeretnénk megújítani. Célunk, hogy a kerület diákjai részt vegyenek e projektben ötleteikkel, terveikkel. A pályázó személyektől vagy csoportoktól olyan graffititerveket várunk, amelyek esztétikusabbá teszik a falfelületet, ezáltal szebbé, hangulatosabbá a városmajori parkot.

A pályázat jellege: kerületi, nyilvános.

Védnök: Pokorni Zoltán polgármester.

A pályázók köre: a kiíró a XII. kerületben tanulói jogviszonnyal rendelkező, 7–8. osztályos és középiskolás diákok pályaműveit várja egyénenként vagy csoportban. A pályázóknak igazolniuk kell, hogy megfelelnek a kiírásnak.

Témamegjelölés: a pályázók tartalmi megkötések nélkül készíthetik el terveiket, azonban a közerkölcsöt sértő, kirekesztő, vallási vagy politikai témájú műveket a bírálóbizottság azonnal kizárja.

Pályázati útmutatás: a kiíró a terveket maximum A3 méretben vagy minimum 2480x3500px – A4 300 dpi felbontásban várja. A kivitelező a fal méretével arányosan nagyíthatja fel a tervet, vagy annak egy részletét. A graffitipályázatra kiírt falfelület mérete: 9,1 méterszer 2,2 méter (magasság/hosszúság). A fal önállóan megtekinthető a városmajori parkban, a Szamos utca és a Temes utca által határolt park területén.

A pályázattal kapcsolatos információk: a pályázók felvilágosítást kapnak a Hegyvidéki Önkormányzat oktatási és közművelődési irodáján (telefon: 224-5990, mobil: 06/30-619-2126) Gonda Attilától (gonda.attila@hegyvidek.hu) és Praimajer Máriától (praimajer.maria@hegyvidek.hu). A pályázati felhívást közzétesszük az önkormányzat honlapján és a Hegyvidék Televízióban is.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázók nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét;

- a pályázók iskolájának nevét;

- a diákok felkészítőjének/tanárának nevét (amennyiben volt ilyen);

- igazolást a tanulói jogviszonyról;

- a meghatározott formátumú tervet.

A pályaművek beadásának helye és ideje: a pályázatokat a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Irodájára (fszt. 29. szoba) kell személyesen eljuttatni.

Beadási határidő: 2014. április 11.

Cím: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal, Oktatási és Közművelődési Iroda, 1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. (fszt. 29.).

A kiíró a pályaművek átvételéről elismervényt ad ki.

A pályaművek beadásának szempontjai: egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat. A pályázaton egy alkotó csak egy pályaművel vehet részt.

A pályaművek elbírálása: a beérkezett pályaműveket 3 fős bírálóbizottság zsűrizi. A pályázók pályaművük benyújtásával vállalják, hogy alávetik magukat a bírálóbizottság döntésének. A pályázó személy vagy csoport pályamunkája beadásával hozzájárul, hogy pozitív elbírálás esetén megvalósítják tervét.

A pályaművek díjazása: a pályaművek közül a legjobb tervet (terveket) a Hegyvidéki Önkormányzat kivitelező segítségével megvalósítja. A kiíró az első helyezettet értékes nyereményben részesíti. A kiválasztott pályamű további felhasználási joga az önkormányzatot illeti meg. A pályázaton részt vevők nem tarthatnak igényt költségtérítésre.

A pályázat eredményének kihirdetése és hasznosítása: a kiíró a pályázókat a hivatalos eredményhirdetés során értesíti az eredményről. A kiíró fenntartja a jogot több pályázó azonos díjazására és holtverseny kialakítására. A kiíró a nyertes terveket egészben vagy részben felhasználhatja a városmajori park falfelületére. A díjazásban nem részesített pályaműveket a kiíró – igazolás ellenében – visszaadja a pályázóknak. Az át nem vett pályaműveket a kiíró az értesítés kiküldését követően legfeljebb 30 napig őrzi meg.

A bírálóbizottság előterjesztése alapján a kiíró eredménytelennek minősítheti a pályázatot, ha egyetlen érvényes pályázat sem érkezik, vagy egyetlen pályaművet sem talál megvalósításra alkalmasnak. Ebben az esetben a kiíró javaslatot tehet a pályázat megismétlésére és a lebonyolítás módjára.

A falfelület kivitelezésének és átadásának határideje: 2014. május.

Eredményhirdetés: 2014. április 18.

Pokorni Zoltán polgármester