Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Viragok_a_vertanu_puspok_szobranal

Virágok a vértanú püspök szobránál

Apor Vilmos vértanú püspök boldoggá avatásának tizenhetedik évfordulóján ünnepséget rendezett hegyvidéki szobránál az Apor Vilmos Emlékbizottság. A megemlékezésen Varga János kanonok elevenítette fel a püspökhöz kapcsolódó élményeit.
A budaörsi Nepomuki Szent János-templom plébánosa felidézte, tízéves volt, amikor 1947-ben édesanyja elvitte Győrben a Püspökvárba. Oda, ahol 1945. március 30-án, a város ostroma idején egy szovjet tiszt több lövéssel halálosan megsebesítette Apor Vilmost, miután ő megtagadta a rezidenciájára menekülő asszonyok kiadását. A kanonok visszaemlékezéséből kiderült: később, szeminaristaként, sok mindent megtudott a püspök tevékenységéről, papi munkája során, a győri egyházmegye szolgálatában pedig nyomon követhette, hogyan sikerült a vértanú hamvait – amelyeket hosszú ideig titokban őriztek Győr karmelita templomában – méltó módon elhelyezni a győri bazilikában az 1980-as években.
Apor Vilmos egész életében a szegényeket, a rászorultakat és az igazságtalanul üldözötteket védte, támogatta. Erről tett tanúbizonyságot, amikor 1918-ban, gyulai plébánosként, a román katonák túszszedő akciója után többedmagával kiharcolta az elfogott gyulai polgárok szabadon bocsátását; amikor a német megszállás és a nyilas hatalomátvétel után felekezetre és etnikumra való tekintet nélkül kiállt az üldözöttek mellett; és akkor is, amikor élete árán megakadályozta, hogy a Püspökvár pincerendszerébe menekülő nőket elvigyék az orosz katonák.
Varga János szerint Apor Vilmos nagyságát mutatja, hogy még a halálos ágyán is nemzete sorsáért aggódott. Utolsó szavaival így búcsúzott híveitől: „Fölajánlom összes szenvedéseimet engesztelésül a saját bűneimért, de fölajánlom papjaimért, híveimért, az ország vezető embereiért és ellenségeimért. Kérem Istent, ne tulajdonítsa nekik bűnül azt, amit elvakultságukban az egyház ellen tesznek. Fölajánlom szenvedéseimet az édes magyar hazáért és az egész világért. Szent István, könyörögj a szegény magyarokért!”
A megemlékezés végén Fonti Krisztina alpolgármester helyezte el a Hegyvidéki Önkormányzat koszorúját a szobornál, ahol az Apor Vilmos Emlékbizottság, a kerületi KDNP és a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia képviselői is tisztelegtek virágaikkal.

z.