Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Kibovitett_parkolasi_kedvezmeny_szuloknek

Kibővített parkolási kedvezmény a szülőknek

A hegyvidéki szülők számára kedvező módon változott a kerület parkolási rendelete: a képviselő-testület augusztus végi ülésén döntött arról, hogy ezentúl napközben bármikor igénybe vehető a húszperces ingyenes parkolásra jogosító gyermekszállítási várakozási hozzájárulás. Szintén jó hír a családoknak, hogy az önkormányzat át kívánja venni a Művész úti bölcsőde és óvoda működtetését, így tovább bővülhet a kerületi gyerekek számára fenntartott férőhelyek száma.

Módosította a képviselő-testület az önkormányzat parkolási rendeletét: ennek értelmében azok a kerületi szülők, akik gyermeküket autóval viszik a parkolási övezet határain belül működő bölcsődébe vagy óvodába, várakozási hozzájárulást igényelhetnek, ami naponta két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli parkolásra jogosít az intézmény címe szerinti zónában. Naponta egyszer, maximum 20 percre, az 1–5. évfolyamon tanuló iskolások szülei is igénybe vehetik a kedvezményt.
A hegyvidéki szülők által megfogalmazott kérések alapján az önkormányzat két évvel ezelőtt vezette be a gyerekek bölcsődébe, óvodába és iskolába szállítását megkönnyítő, kedvezményes parkolásra jogosító várakozási hozzájárulást. Az akkor elfogadott feltételek szerint a szülők csak meghatározott időszakokban (bölcsődések és óvodások esetén 8 és 9, illetve 15 és 18 óra között, míg az iskolásoknál 13 és 18 óra között) vehették igénybe a húszperces, díjfizetés nélküli parkolás lehetőségét. Ez most, szintén a szülők kérésére, megváltozott: már az említett időszakokon kívül is jár a kedvezmény, gondolva azokra, akik valamilyen oknál fogva a szokásosnál később viszik, vagy korábban hozzák el gyermeküket.
A kedvezményes várakozási hozzájárulás a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető. Ugyancsak az ügyfélszolgálati iroda adja ki azt az első szélvédő mögé helyezhető parkolási tárcsát, amellyel jeleznie kell a szülőnek, mikor kezdte meg a húszperces ingyenes parkolást.
Azok a szülők, akik régi típusú tárcsával rendelkeznek, az ügyfélszolgálaton szeptember 15-től cserélhetik le az újra, amelyen már bármely napszakra vonatkozóan bejelölhető a húszperces parkolás ideje. A csere feltétele, hogy a szülő által megjelölt gépkocsinak legyen érvényes gyermekszállítási várakozási hozzájárulása. Érdemes tudni, hogy a parkolási tárcsa helyett az önkormányzat honlapjáról letölthető, „gyermekszállítási várakozási napijegy” elnevezésű formanyomtatvány is használható, amit olvashatóan kitöltve ugyancsak az első szélvédő mögé kell jól láthatóan kihelyezni.

*

A képviselő-testület döntött arról, hogy a parkolási közszolgáltatás feladatainak ellátására ismét az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Fáber Kft.-t bízza meg. A Kiss János altábornagy utca 31–33/a szám alatt található „B”-épület bérbeadására – ahol korábban az ELTE általános iskolát működtetett – új pályázatot írtak ki: mivel az épület egészben történő kiadását célzó eddigi pályázatok nem vezettek eredményre, lehetőséget biztosítottak az egyes épületrészek külön-külön történő hasznosítására. A Zugligeti út 64. szám alatti, egykori lóvasút-végállomás évek óta üresen álló, rossz állapotú műemlék épületének felújítására kiviteli tervet kíván készíttetni az önkormányzat – az ehhez szükséges fedezet biztosítására a jövő évi költségvetés keretében tesz majd javaslatot a polgármester.
A Miniszterelnökség 2014. október 1-jei dátummal átadná az általa fenntartott Művész úti bölcsőde és óvoda fenntartói feladatait, valamint az ingatlan tulajdonjogát az önkormányzatnak. Pokorni Zoltán a testületi ülésen elmondta: 2015 szeptemberétől kötelezővé válik a hároméves kort betöltött gyerekek óvodáztatása, ezért jó lehetőség a kerület számára az intézmény átvétele – azzal együtt is, hogy vállalniuk kell a most szeptemberben felvett nem kerületi gyerekek ellátását kimenő rendszerben. A bölcsődei rész októbertől a Svábhegyi Bölcsőde telephelye lesz, míg az óvoda új önkormányzati intézményként működne tovább.

*

Két új óvodavezetőt választottak meg a képviselők: a Hegyvidéki Mesevár Óvoda vezetésével Bátyai Évát bízták meg, míg a KIMBI Óvodát Gallina Ilona irányítja a jövőben, a jelenlegi intézményvezetők ugyanis hamarosan nyugdíjba vonulnak. A Hegyvidéki Szabadidősport Kft. ügyvezetőjének Pentz Edinát nevezték ki, miután Buranits Ildikó – aki továbbra is ellátja a MOM Sport menedzselését – lemondott erről a feladatáról. Az október 12-i önkormányzati választásokkal összefüggésben a Helyi Választási Bizottság, valamint a szavazatszámláló bizottságok tagjait, póttagjait is megválasztotta a testület.

sz.