Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Mar_igenyelhetok_az_onkormanyzattol_az_iskolaztatasi_tamogatasok

Már igényelhetők az önkormányzattól az iskoláztatási támogatások

A korábbi évekhez hasonlóan az idei tanévben is többféle egyszeri, illetve havi rendszerességgel nyújtott támogatással segíti a kerületben élő szociálisan rászoruló gyerekek iskoláztatását a Hegyvidéki Önkormányzat. A beiskolázási segélyt, valamint a szociális ösztöndíjat saját forrásai terhére folyósítja.

A beiskolázási segély iránti kérelmeket augusztus 15. és szeptember 30. között lehet benyújtani, a támogatást a Hegyvidéki Önkormányzat a saját forrásaiból biztosítja. A 11 400 forintot azok a szak-, közép- és általános iskolába járó diákok kaphatják meg, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét (jelenleg 57 000 forintot). Nappali tagozatos tanulók a hozzájárulást 20 éves korig vehetik igénybe.
Szintén az önkormányzat önként vállalt támogatása az iskolai tanulók szociális ösztöndíja, amit a nappali tagozatos tanulók az általános iskola negyedik osztályának elvégzésétől a szak-, illetve középiskola befejezéséig vehetnek igénybe. A tanulmányi évre megállapítható szociális ösztöndíj havi összege 6300 forint. A támogatást azok kaphatják, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem kevesebb az öregségi nyugdíjminimum kétszeresénél, valamint tanulmányi átlaguk legalább 4,1. A kérelmeket augusztus 15. és október 31. között lehet benyújtani.
Gyermekétkezési térítési díjkedvezménnyel segíti az önkormányzat a rászoruló családokat a bölcsődei, óvodai és – nappali tagozatosok esetében – az általános, valamint középiskolai étkezési díj megfizetésében. Az ötvenszázalékos kedvezmény akkor adható, ha az igénylő családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem több 57 000 forintnál. Érdemes az igénylést szeptember 30-ig benyújtani, ebben az esetben a csökkentett összegű térítési díjat szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig állapítják meg. Amennyiben a kérelem szeptember 30-a után érkezik be az önkormányzathoz, a kedvezmény a következő hónap első napjától jár.
Az ingyenes iskolai étkeztetés és tankönyvtámogatás keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény módot ad az iskolán keresztül tankönyvtámogatás igénylésére, aminek jogosultjai augusztusban és decemberben gyermekenként 5800 forint értékben Erzsébet-utalványt is kapnak. További könnyebbséget jelent, hogy a kedvezményben részesülők számára a nyolcadik osztály befejezéséig ingyenes az iskolai étkeztetés, a középiskolában pedig csak a térítési díj felét kell megfizetniük.
A jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem legfeljebb 37 050 forint. Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, illetve a kérelmező 23 év alatti, nappali tagozatos iskolába járó diák, a jövedelemhatár 39 900 forint. Huszonöt éves korig adható a támogatás a nappali tagozatos felsőoktatási intézményben tanulóknak, amennyiben a családjuk vagyona nem haladja meg a törvényben előírt mértéket.

Valamennyi felsorolt támogatás a Hegyvidéki Önkormányzat népjóléti irodájában igényelhető.

M.