Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Elkezdodott_a_tanev

Megkezdődött a tanév, folytatódik a gyümölcsprogram

Tavaly szeptemberhez képest 207 tanulóval több, összesen 2882 gyermek, köztük 440 elsős kezdte meg a tanévet az állami fenntartású hegyvidéki általános iskolákban. A kisdiákok elhelyezését jelentősen megkönnyítette, hogy az önkormányzat három új osztálytermet alakított ki a Tamási Áron iskola Dobsina utcai tagintézményében, míg nyolc osztályteremben a KLIK közreműködésével a teljes berendezést kicserélték.

Tizennyolc tanulócsoportba 440 diák iratkozott be a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK) tartozó állami fenntartású hegyvidéki intézményekben. Mint a KLIK tájékoztatójából kiderül, a legtöbben, kilencvenen ismét a három osztályt indító Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnáziumban kezdték meg tanulmányaikat.
A második legtöbb elsős a Németvölgyi Általános Iskolát választotta, ami azt bizonyítja, hogy kezd beérni a néhány éve ott elkezdett magas színvonalú és következetes, a gyerekek fejlesztésére összpontosító szakmai munka. Az intézmény szeptemberben – a hagyományos tantervű és a logopédiai mellett – immár két angol–természetbarát osztállyal vágott neki az új tanévnek.
Két-két első osztály indult a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskolában, az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban, a Virányos Általános Iskolában, a Zugligeti Általános Iskolában, továbbá a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolában, míg egy-egy első osztály kapott helyet a sajátos nevelési igényű gyerekeket fogadó Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában, valamint a Gennaro Verolino iskolában. Az egyetemi és egyházi fenntartású intézmények közül az ELTE három, a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola és a Semmelweis gyakorlóiskolája pedig az idén is két első osztályban helyezte el a jelentkezőket.
A beiskolázás rendjében nem történt változás, az iskoláknak kötelezően fel kellett venni azokat az óvodát elhagyó és iskolaérett gyerekeket, akiknek lakhelye az adott intézmény körzetében található. Körzeten kívüliek felvételére – elbíráláskor előnyt élveztek azok a gyerekek, akiknek testvére már az adott iskolába jár – akkor nyílt lehetőség, ha az osztálylétszám egyébként nem érte volna el a huszonhetet, míg több osztály abban az esetben indulhatott, ha a jelentkezők száma meghaladta a harminckettőt.
A Hegyvidéki Önkormányzat három új tantermet, valamint tornaszobát alakított ki a Tamási Áron iskola leendő első osztályosai számára a Dobsina utcában. Ezenkívül az önkormányzat és a KLIK közösen nyolc tanterem teljes berendezését – tanulói pad, tanulói szék, tanári asztal, szék, tábla – kicserélte.
A tavalyi évhez hasonlóan az első és második évfolyamosok, valamint kortól függetlenül a rászorulók ismét ingyen jutnak a tankönyvekhez. A másodikba járók tartós könyveket kapnak, ezeket az év végén további használatra alkalmas állapotban kell visszaszolgáltatni az iskolának.
A szociális helyzettől függetlenül az ingyenesség megilleti a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulókat. Lehetőség van arra is, hogy az iskola könyvtára kölcsönözze ki a tankönyveket, ilyenkor a tanuló, illetve gondviselője köteles megtéríteni a szándékosan megrongált vagy az elvesztett tankönyv(ek) árát.
Nem csupán folytatódik, hanem bővült is az iskolagyümölcs-program. Az új tanévben, az elsőtől a hatodik évfolyamig, összesen 2357 hegyvidéki diák kap harmincegy tanítási héten keresztül gyümölcsöt vagy 100%-os gyümölcslevet. Az intézmények és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XII. kerületi Tankerülete közösen választotta ki a finom és egészséges magyar gyümölcsöket biztosító VEGA-HÁZ Kft.-t. A cég almát, körtét, 100%-os gyümölcslevet, valamint répagolyókat szállít az iskolákba.

M.

 

A tanév rendje

A 2014–15-ös tanév első tanítási napja szeptember 1., az utolsó tanítási nap 2015. június 15. A tanítási napok száma az általános iskolákban 181, a középiskolákban és a szakiskolákban 180 nap.

Őszi szünet: 2014. október 27–31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., a szünet utáni első tanítási nap november 3.

Téli szünet: 2014. december 22.–2015. január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. december 19., a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5.

Tavaszi szünet: 2015. április 2–7. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1., a szünet utáni első tanítási nap április 8.

A nevelőtestület az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, ezek közül egy tanítás nélküli munkanap programjáról az iskolai diákönkormányzat dönthet.