Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Uj_programok_a_hegyvideki_ovodakban

Új programok a hegyvidéki óvodákban

Évnyitó konferenciát szervezett a Hegyvidéki Önkormányzat a kerületi fenntartású, valamint az önkormányzattal szerződésben álló óvodák vezetőinek. A megbeszélésen a 2014–15-ös nevelési év feladatairól, a köznevelési törvény újdonságairól, a várható közös programokról – ilyen az idén először meghirdetett hegyvidéki mentorprogram –, valamint a szülők körében elvégzett elégedettségi felmérésről is szó esett.

Bár valamennyi hegyvidéki óvoda rendelkezik önálló szakmai programmal, az intézmények működési kereteit a vonatkozó törvényi előírások határozzák meg. A hagyományos évnyitó óvodavezetői konferencia célja, hogy felhívja az intézményvezetők figyelmét a szabályozásokban bekövetkező változásokra, tájékoztassa őket a kötelező feladatokról, valamint segítséget nyújtson ezek végrehajtásában.
Az önkormányzat minden évben egy különleges, a nevelési éven átívelő programmal is hozzájárul az óvodákban zajló szakmai munka sikeréhez. Ilyen volt két évvel ezelőtt a bioprogram, amelynek keretében a gyerekek megismerkedtek a helyes táplálkozással, saját maguk készítettek egészséges alapanyagokból különböző finomságokat, majd rajzpályázaton vehettek részt – mondta el lapunknak Gilicze Zoltán, az önkormányzat oktatási és közművelődési irodájának vezetője.
Az elmúlt évben a Cerberos Állatvédő Egyesület közreműködésével az ember és az állatok viszonyát tanulmányozták az óvodások, míg az idén Csendes Éva szakmai iránymutatása alapján a konstruktív gondolkodás fejlesztése kerül a középpontba: az érzelmi intelligencia és a kognitív tudás párosításával a konstruktív gondolkodást fejlesztik logikai és táblás játékok (például sakk) segítségével. Az ezúttal kifejezetten a nagycsoportosoknak szóló program valamennyi óvodába eljut, az adott intézmény óvónői így testközelből ismerhetik meg a fejlesztés folyamatát.
Az óvodavezetők tájékoztatást kaptak arról is, hogy a törvényi változások miatt felül kell vizsgálni az óvodai alapítványok közhasznúságát. Erre azért van szükség, mert a szabályok szerint csak a közhasznú alapítványok jogosultak az egyszázalékos adófelajánlások lehívására.
Némileg szűkebb keretek között, de folytatódik az intézmények és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi tagintézményének együttműködése. Újdonság, hogy az iskolaérettségi vizsgálatok közül immár a logopédiai szűrés mellett az azt követő fejlesztésen is kötelező a részvétel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az óvodai logopédiai fejlesztést nem váltja ki a magánúton igénybe vett szakember munkája.
Fontos változás, hogy szeptembertől minden óvodában elindul a gyógytestnevelés, a gyerekekkel négy gyógytestnevelő foglalkozik. Éppen ez a szakszolgálat keretében megvalósuló hegyvidéki modell lényege: a pszichológus, a logopédus és a gyógytestnevelő összehangoltan, egymás munkáját támogatva dolgozik a gyerekekért.
Győri Zsuzsa köznevelési szakértő a nevelési év kihívásairól, valamint az óvodapedagógusokat érintő minősítési eljárás változó rendszeréről beszélt. Szó esett a kötelező óvodáztatás változásairól is, a legfontosabb, hogy 2015. szeptember 1-jétől hároméves kortól kötelező beíratni a gyerekeket az óvodába. Ez alól ötéves korig a jegyző felmentést adhat, a tankötelezettség családi napköziben is teljesíthető.
A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítására hivatalból immár kizárólag a gyámhivatal jogosult. Az idei nevelési évtől az értelmi, beszéd-, hallás-, látás- és mozgásfejlődés eredményéről félévente tájékoztatják a szülőket. Elkezdődik a hegyvidéki mentorprogram, aminek lényege, hogy az újonnan kinevezett óvodavezetők munkáját egy-egy évek óta a kerületben dolgozó intézményvezető segíti.
Kiváló eredményt hozott az óvodákba járó gyerekek szüleinek körében elvégzett kérdőíves felmérés, az intézmények kilencven százalék körüli elégedettségi indexet értek el. A részletek az óvodák honlapjain olvashatók.
Az óvodai jelentkezésekkel kapcsolatban Fonti Krisztina, az oktatásért felelős alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az utóbbi években végrehajtott intézményfejlesztéseknek köszönhetően az idén valamennyi jelentkezőt sikerült elhelyezni valamelyik hegyvidéki óvodában. Nincs tehát olyan kerületi gyermek, aki fellebbezés után azért nem tud szeptembertől óvodába járni, mert elutasították a kérelmét.
Az alpolgármester lapunknak azt is elmondta, hogy az önkormányzat az utóbbi öt évben összesen 360 férőhellyel növelte az óvodai kapacitást. Legutóbb európai uniós támogatás felhasználásával a KIMBI Óvoda bővült, ami hatvan új férőhelyet jelentett.

sm.