Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Nem_tamogatja_a_kerulet_a_dugodij_bevezeteset

Nem támogatja a kerület a dugódíj bevezetését

A dugódíj elutasításáról, az óvodai és iskolai étkeztetés intézményi díjainak módosításáról, valamint az önkormányzati bölcsődék külön szolgáltatásaként nyújtható időszakos gyermekfelügyelet bevezetéséről is döntött április 23-i ülésén a képviselő-testület.

A jelenlegi körülmények között a Hegyvidéki Önkormányzat nem támogatja a fővárosi behajtási díj, közismert nevén a dugódíj bevezetését, amire 2009-ben a korábbi fővárosi városvezetés vállalt kötelezettséget az Európai Unió felé a 4-es metró támogatásának feltételeként. A képviselő-testület arra kéri Tarlós István főpolgármestert, valamint a kormányt, hogy folytassák a már megkezdett tárgyalásokat az Európai Közösségek Bizottsága által hozott határozat felülvizsgálata érdekében.
Az elutasítást azzal indokolta a polgármester, hogy amennyiben a Krisztina körút és az Alkotás utca vonalában húznák meg a dugódíjjal védett belső zóna határát, úgy a kerületben élők közül szinte mindenki díjat fizethetne, ha a belső részeket autóval szeretné megközelíteni. Ugyanakkor a kerülőutat és parkolóhelyet kereső autósok tömege miatt zsúfolttá, járhatatlanná válnának a zónahatáron kívül eső kis utcák.
„Először engedjünk vizet a medencébe, mielőtt belelöknénk az embereket” – fogalmazott Pokorni Zoltán az áprilisi testületi ülésen, arra utalva, hogy a dugódíjat mint közlekedésszabályozási eszközt csak a szükséges P+R parkolók építését, az agglomerációs települések és a főváros közötti védett buszsávok kialakítását, valamint a kötött pályás közösségi közlekedés fejlesztését követően lenne szabad bevezetni.

Ingyenes étkezés még több gyermeknek

Szeptembertől változnak az óvodákban és iskolákban biztosított étkeztetés térítési díjai. Kovács Lajos alpolgármester elmondta, hogy az év elején új minisztériumi rendelet lépett életbe a közétkeztetés táplálék-egészségügyi előírásaival kapcsolatban, és ennek szigorúbb előírásai csak magasabb nyersanyagköltséggel teljesíthetők, ezért az intézményi térítési díjakat kismértékben – átlagosan 6-7 százalékkal – emelni kellett. Az alpolgármester hozzátette: a kormány a következő tanévtől jelentős mértékben kiterjesztené az ingyenes bölcsődei és óvodai étkezés lehetőségét.
Az emberi erőforrások minisztere által benyújtott törvényjavaslat alapján – amelyet várhatóan a napokban fogad el az Országgyűlés – a legtöbb gyermek számára ingyenessé válna a bölcsődei és óvodai étkeztetés. A javaslat szerint 2015. szeptember 1-jétől már nemcsak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek ehetnének ingyen, hanem a három vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei, a tartósan beteg és fogyatékos gyerekek és testvéreik, valamint azoknak az egy- és kétgyermekes családoknak a gyerekei is, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130 százalékát.
Kovács Lajos kiemelte, hogy az ingyenes étkeztetés kiterjesztése – amihez a hírek szerint az állam biztosítaná a szükséges forrásokat az önkormányzatok számára – a bölcsődés- és óvodáskorúak 90%-át érintené országosan, míg a Hegyvidéken a becslések szerint a gyerekek 70-80%-ának járna a térítésmentes étkezés.
A gyermekjóléti alapellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítása kapcsán, az étkeztetés díjainak módosítása mellett, arról is döntött a képviselő-testület, hogy a Hegyvidéki Mesevár Óvoda által az 1–3 éves gyerekek számára biztosított játszóházi szolgáltatást szeptember 1-jével megszünteti, az ennek helyet adó épületrészben pedig egy új óvodai csoportot helyeznek el.
A játszóház helyett bevezették az önkormányzati bölcsődék külön szolgáltatásaként nyújtható időszakos gyermekfelügyeletet. Az új szolgáltatás arra ad lehetőséget, hogy a gyerekek a szülő elfoglaltsága esetén néhány órát eltölthessenek a bölcsődében intézményi felvétel nélkül. A gondozásért az eddigi játszóházi szolgáltatáshoz hasonlóan 450 Ft/óra díj fizetendő, s ennek mértéke az ötödik órától 300 Ft/órára csökken. Ezt egészíti ki az esetlegesen igénybe vett étkezések térítési díja, aminek összege megegyezik az önkormányzat rendeletében meghatározott bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjával. 

Jelentősen csökkent a bűncselekmények száma

Budapest rendőrfőkapitánya, Bucsek Gábor jelenlétében a XII. kerületi rendőrkapitányság elmúlt évi tevékenységéről tartott beszámolót Segyevi Zoltán. A rendőr alezredes elmondta: ez év elejétől dolgozik a kerületi kapitányság vezetőjeként, a szervezetet tavaly még Hoffmann Kornél rendőr őrnagy irányította. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest 2014-ben közel 30%-kal visszaesett a bűncselekmények száma, és a közterületeken történő bűnesetek még nagyobb arányban, 38%-kal csökkentek. Az elfogások száma 18%-kal nőtt, tettenérésre 23%-kal gyakrabban került sor. Sajnálatos módon 26%-kal több személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt tavaly a kerületben, ezért ez év februárjában a közlekedésbiztonság erősítését célzó programot indított el a kapitányság.
Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2015–2019-re szóló gazdasági programját. Pokorni Zoltán polgármester hangsúlyozta: a helyi adózásról szóló törvény kimondja, hogy bevallás hiányában már kivetéses alapon is be lehet szedni helyi adókat, ez pedig jelentősen bővítheti az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét anélkül, hogy növelni kellene az adók mértékét. Módosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletet, amelyből kikerült a kerti hulladék égetéséről szóló tilalom – ez ugyanis levegőtisztaság-védelmi hatósági ügynek minősül, és a kormányhivatal jogosult eljárni benne.
Egyhangúlag támogatta a testület Pokorni Zoltán polgármester és Hajdu Mária képviselő (LMP) kezdeményezését, hogy az önkormányzat vagy az önkormányzati cégek tulajdonában található ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos információkat a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül tegyék közzé a kerület honlapján, a www.hegyvidek.hu weboldalon. Jóváhagyták a képviselők, hogy a Dobsinai utca 7. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlant még a következő tanévben is használhassa a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium, a tanintézmény tervezett bővítése ugyanis csak 2016 közepére valósulhat meg.
Véleményezte az önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által tervezett iskolai változtatásokat. Támogatja, hogy a Tamási Áron iskola a továbbiakban látássérült tanulókat is fogadhasson, és javasolta, hogy a bővülő tanulói létszám miatt 850 főről 895 főre emelkedjen az intézmény maximális létszáma. Hozzájárult ahhoz is, hogy a Fekete István iskolában az eddigi előkészítő szakiskola, a törvényi követelményekhez igazodva, speciális szakiskolává alakuljon át, s a képzés időtartama – szemben a korábbi képzési formával – kettő helyett három év legyen.
A testületi ülés végén a polgármester arról adott hírt, hogy megkezdődött a János-hegyi Erzsébet-kilátó részleges felújítása, valamint a Sirály sétányon a faburkolatok cseréje. A Kiss János altábornagy utca 31–33/a szám alatti, volt iskolaépületben új óvodát hoznak létre, továbbá helyet biztosítanak a kormányhivatal kerületi hivatalához tartozó szervezeti egységeknek és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat kibővült létszámmal működő kerületi tagintézményének.

z.