Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Nyolcvanot_eve_epult_a_nemetvolgyi_Mackos_iskola1

Nyolcvanöt éve épült a németvölgyi „Mackós iskola”

A 20. század elején a Németvölgyi út nyomvonalában még esővíz-elvezető árok húzódott, ez a hegyekben felgyűlt csapadékot vitte le az Alkotás utcai fedett csatornához. Az első világháború után a környéken egyre-másra kezdtek „kinőni” a földből a magán- és bérházak, s a betelepülések következtében túl sok fiatal zsúfolódott össze a közeli, 1918 óta működő Márvány utcai iskolában. A tanulói létszám ugrásszerű és tartós növekedése tette indokolttá egy újabb elemi iskola és óvoda kialakítását: ez lett a 85 éve megépült németvölgyi „Mackós iskola”.

1930 szeptemberében kezdték meg az alapozó földmunkákat a Németvölgyi úton, hogy új iskola épülhessen az addigra már egyre zsúfoltabbá váló Márvány utcai oktatási intézmény helyett. A főváros Körmendy Nándor építésznek adott megbízást, hogy készítse el a terveket. A Mikle és Árvai kivitelező cég pénzügyi nehézségei miatt némileg elhúzódott a munka, a vállalt határidőnél kicsit később, 1931 végére készült el az épület.
A főváros képviseletében dr. Vécsey Kálmán tanácsjegyző 1932. február 29-én adta át az iskolát első igazgatójának, Rátonyi Ferencnek. Másnap problémamentesen lezajlott a tanulók átköltöztetése, és meg is kezdődhetett a tanítás.
Egy évvel később állították fel az intézmény előkertjében Lányi Dezső szobrász alkotásait: az egyik játszó fiúk és lányok csoportját ábrázolja, a bejárat másik oldalán pedig egy szemüveges „Mackó bácsi” olvas mesét a gyerekeknek. Innen ered a környékbeliek által használt becenév: „Mackós iskola”.
A világháború idején, 1940-ben a főváros Élelmiszerjegy Központnak foglalta le az épületet, majd 1944-ben német katonai híradósok szállták meg. A pedagógusok egy ideig még ilyen körülmények közt is megtartották az órákat, azonban a front közeledte miatt az év végére megszűnt a tanítás.
A háborúban hatalmas károkat szenvedett az iskola: tátongó lyukak, beszakadt mennyezet, tokostól kiszakadt ajtók és ablakok maradtak vissza. A külső felújítás 1955-re fejeződött be, addigra sikerült teljesen eltüntetni a nyomokat.Nyolcvanot_eve_epult_a_nemetvolgyi_Mackos_iskola2A „Mackós” 1945 márciusában társbérlőt kapott: a korábban a Böszörményi úton, a mai polgármesteri hivatallal átellenben, egy barakképületben működő polgári leányiskola költözött oda. A kényszerű „együttélés” az első években furcsa helyzetet eredményezett, hiszen a kor oktatási sajátosságainak megfelelően párhuzamosan működött a polgári leányiskola, az általános iskola felső tagozata és az elemi fiúiskola.
Az 1947–48-as tanévtől rendeződni látszott a két oktatási intézmény kapcsolata. Ebben az időben vezették be, hogy fél napig a fiúké, fél napig a lányoké volt az egész épület. Aztán 1961. szeptember 1-jétől a két általános iskola közös irányítás alá került a leányiskola addigi igazgatója, Berzsák Béláné vezetésével. A diákok létszáma az egyesítéskor 1282 fő volt.
A Táncsics Mihály Gimnázium Alkotás utca és Kiss János altábornagy utca sarkán lévő épületének 1970 és 1973 közötti felújítása idejére a Németvölgyi úti iskolába költöztették az ottani diákokat. A helyhiány megoldása érdekében barakképületeket húztak fel az udvaron, átmenetileg azokban tanultak a táncsicsos osztályok. A nyolc tantermes barakkok a gimnázium visszaköltözése után is megmaradtak.
Az 1969–70-es tanévtől orosz és angol nyelvi tagozatos, szakosított tantervű osztályok működtek a „Mackósban”. A barakkok a 80-as évek közepére elavulttá váltak, emiatt, valamint a növekvő gyermeklétszám miatt új épületszárny megépítése vált szükségessé. Ez Beöthy Mária építész tervei alapján készült el, s 1987-ben adták át. Érdekessége, hogy a két szárnyat egy lábakon álló, hídszerű folyosó köti össze azért, hogy az új épület ne ossza kisebb darabokra az amúgy is szűkös iskolaudvart.
A „Mackós” létszáma 2001-ben stabilizálódott, az Alkotás utcai Herman Ottó Általános Iskola feladatait és gyermekeit átvéve, annak jogutódjaként. Erre utal a kertben felállított Herman Ottó-szobor is, Paulikovics Iván szobrászművész alkotása, ami korábban a másik iskola folyosóján állt. A két intézmény összevonása óta tagozatos rendszerben, 1–8. évfolyamig fejlesztik a normál intelligenciájú, de részképesség-zavarral küzdő gyerekeket.
A 2006–2007-es tanévtől az iskolában bevezették az emelt szintű angolnyelv-oktatást. A felmenő rendszerű osztályokban a diákoknak minden délelőtt van angolórájuk, és délután is lehetőségük nyílik az órákon tanultak gyakorlására, hiszen a napköziben a nyelvet beszélő nevelő foglalkozik velük.

B. A.