Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez


Ovodakostolgato1

Óvodakóstolgató: már elektronikusan is lehet jelentkezni

A kerületi óvodákba történő beiratkozás feltételeiről, gyakorlati tudnivalóiról, továbbá az óvodai érettséggel kapcsolatos szempontokról is szó esett a Hunniareg Pedagógiai Intézet Nonprofit Kft. által szervezett, nagy érdeklődés mellett lezajló fórumon, aminek a Jókai Klub adott otthont. Az Óvodakóstolgató című rendezvényen az érdeklődő szülők személyesen találkozhattak az intézményvezetőkkel.

„Évről évre bővítjük, fejlesztjük óvodáinkat, hogy minden kerületi gyermeket el tudjunk helyezni; legutóbb, tavaly szeptemberben az Orbánhegyi Óvodák új tagóvodáját adtuk át a Kiss János altábornagy utcában” – mondta el Pokorni Zoltán polgármester az óvodába készülő gyerekek szülei részére rendezett Óvodakóstolgató elnevezésű hagyományos fórumon. Hozzátette: elsődlegesen a hegyvidéki polgárok gyermekeinek biztosítanak férőhelyet, másodsorban pedig az itt dolgozók jelentkezését veszik figyelembe. Ők előnyt élveznek mindazokkal szemben, akik nem laknak életvitelszerűen a kerületben, és a munkahelyük sem itt található.
A polgármester megjegyezte: előfordulhat, hogy nem abba az óvodába tudják felvenni a gyermeket, ahová a szülei szeretnék beíratni. Emellett arra sem vállalnak garanciát, hogy év közbeni jelentkezés esetén (amennyiben a gyermek augusztus 31. után tölti be a harmadik életévét) felveszik a kerületi jelentkezőt – az elmúlt időszakban azonban ő elhelyezésüket is megoldották.
Pokorni Zoltán arról is beszélt, hogy az önkormányzatnak kötelessége az óvodáiban helyet biztosítani a kerületi gyerekeknek hároméves kortól. A szülők azonban megtehetik, hogy csemetéjük ötödik életévének betöltéséig várnak a beíratással: a jegyző a hozzá beadott írásbeli kérelem alapján minden esetben felmentést ad az óvodába járási kötelezettség alól, ha az otthonmaradás nincs a gyermek kárára.
„Amennyiben óvodába íratják gyermeküket, sugározzák felé azt, hogy ez számára jó!” – tanácsolta a szülőknek a polgármester, akinek meggyőződése: nem szabad elbizonytalanodni a döntés után, ha ugyanis a szülőnek kétségei vannak, a gyermek is szorongani fog. Pokorni Zoltán megemlítette azt is, hogy az érdeklődők átfogó tájékoztatást találnak az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású óvodákról a múlt év végén megjelenő, a kerületben élők otthonába eljuttatott Gyermeknevelés a Hegyvidéken című kiadványban. Ovodakostolgato2

Adminisztratív szigorítások

Az óvodai jelentkezésekkel kapcsolatos adminisztratív szigorításokat azért vezette be néhány évvel ezelőtt az önkormányzat, hogy kiszűrje azokat a jelentkezőket, akik csak névleg vannak bejelentve egy kerületi lakcímre – hangsúlyozta a rendezvényen Fonti Krisztina, az oktatási területért felelős alpolgármester. Mint hozzátette, a szülőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk arról, hogy a bejelentett kerületi lakcímen életvitelszerűen tartózkodnak gyermekükkel. Ezt az óvoda akár családlátogatás kezdeményezésével is ellenőrizheti.
„Az óvodai beíratás az idén már elektronikus úton is intézhető” – adta hírül az alpolgármester. Ehhez még a beiratkozási időszak előtt regisztrálni kell az önkormányzat új, elektronikus ügyintézési rendszerében. A regisztrációhoz elegendő egy alkalommal bemenni a polgármesteri hivatalba, ahol elvégzik a szükséges azonosítást, így a későbbiekben más ügyeket is lehet majd otthonról intézni.

Beiratkozás májusban

Az óvodai beiratkozás az idén május 2. és 6. között történik, személyesen az óvodákban és most már elektronikus úton is – tájékoztatta a szülőket Gilicze Zoltán, az önkormányzat oktatási és közművelődési irodájának vezetője. Ebben az időszakban azoknak a gyerekeknek a beíratása zajlik, akik 2016. augusztus 31-ig töltik be a harmadik életévüket. Ha valaki később éri el ezt a kort, erről egy regisztrációs lapot lehet leadni, ami nem kötelező, és előnyt sem jelent az óvodai felvételi eljárásban, de az önkormányzat számára támpontot ad a létszámok tervezése során. Az év közben történő beiratkozásokat az oktatási és közművelődési iroda intézi.
Az irodavezető kiemelte, hogy a személyes beíratásnál semmilyen előnyt vagy hátrányt nem jelent, ha valaki a beíratási időszak első vagy utolsó napján jelenik meg az óvodában. Az se jár jobban, aki egyszerre több óvodába próbál jelentkezni, ezt ugyanis azonnal kiszűri a rendszer.
Az óvodáknak elsősorban a körzetükbe tartozókat kell felvenniük, a többi, nem körzetes gyermek elhelyezése csak utána jöhet szóba. Az óvodai körzetek utcajegyzéke, valamint minden egyéb a beiratkozással kapcsolatos gyakorlati tudnivaló megtalálható az önkormányzat honlapjáról is letölthető Óvodások leszünk 2016/2017 című kiadványban.
„A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lapon be kell jelölni a szülők által kiválasztott óvodát és azt is, ahová körzetileg tartozik a gyermek” – hívta fel a figyelmet Gilicze Zoltán. A felvétel során előnyt jelent, ha egy testvér már a kiválasztott óvodába jár. Szintén előnyt élveznek a speciális nevelési igényűek abban az esetben, ha ellátásukra felkészült az intézmény. Ovodakostolgato3

Mikor érett a gyermek?

A szülői fórum utolsó részében – mielőtt az érdeklődők személyesen találkozhattak, beszélgethettek a kerületben működő óvodák vezetőivel – Szöllősiné dr. Vári Zsuzsanna, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi tagintézményének igazgatója röviden bemutatta azokat a képességeket, amiknek a megléte fontos ahhoz, hogy a gyerekek alkalmazkodni tudjanak az óvodai körülményekhez. Mindenekelőtt a kommunikáció fontosságáról beszélt: arról, hogy az óvodába lépőnek már értelmesen, tömör mondatokban kell tudnia kifejezni az érzelmeit. Ha a beszédfejlődésben az intézmény elmaradást tapasztal, a szakszolgálat logopédusai nyújtanak segítséget a fejlesztéshez.
Az óvoda közösségi életében való részvételhez szociális érettség szükséges, amelyhez hozzátartozik a kapcsolatteremtési igény a társak és a felnőttek felé, valamint az is, hogy a gyerek szívesen részt vegyen a közös játékokban. Ugyanígy el kell jutni a pszichés érettség bizonyos szintjére, elsősorban oda, hogy az óvodás el tudja fogadni az anya jelenlétének hiányát. Ez természetesen nem könnyű a kezdeti időszakban, de segíteni kell őt – az anya hiányát például egy személyes tárgy, kis játék pótolhatja az óvodában.
A pedagógiai szakszolgálat kerületi vezetője végezetül az önállóságot említette a vizsgált szempontok sorában. Mint mondta, az óvodába készülő gyereknek az étkezésben, öltözködésben már valamennyire önállónak kell lennie. Hároméves kor körül már szobatisztának is, időnként azonban egy-egy „baleset” még nem tekinthető problémának óvodáskorban.

z.