Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Keszul_a_XII._kerulet_arculati_kezikonyve

Készül a XII. kerület arculati kézikönyve

Mindnyájunk közös érdeke, hogy a Hegyvidék régi és új épületei hozzájáruljanak a harmonikus városképhez. A kívánatos és a kerülendő építészeti megoldásokat egy arculati kézikönyvben összegzi a helyi önkormányzat, amely a lakók, civil szervezetek bevonásával dolgozza ki javaslatait. A polgármesteri hivatal munkatársai és a tervezők lakossági fórumon ismertették az érdeklődőkkel a most induló szakmai munka alapvető szempontjait.
„A kerület arculati kézikönyve egy képekkel és ábrákkal gazdagon illusztrált, közérthető útmutató lesz az építtetők számára” – mondta el a Hegyvidéki Kulturális Szalonban rendezett összejövetelen Hapszné Tarcsafalvi Eszter főépítész, aki szólt arról is, hogy a Hegyvidék több különböző karakterű területére vonatkozóan más-más ajánlásokra lesz szükség. Albrecht Ute építészmérnök, a szakmai anyag egyik alkotója hozzáfűzte: munkájuk egyik legfontosabb része éppen az lesz, hogy a lakossági vélemények figyelembevételével meghatározzák azokat a nagyobb karakteregységeket, ahol hasonló építészeti problémák vannak.
Az arculati kézikönyv elkészítéséhez a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága által összeállított, Magyarszéphely című mintakiadvány nyújt támpontot. Hathy Zsuzsanna, a kerületi tervtanács szakmai titkára elmondta, hogy az arculati kézikönyv az épített és természeti örökség bemutatása mellett tartalmazza majd az eltérő karakterű területek lehatárolását, továbbá ajánlásokat fogalmaz meg a településkép minőségi formálására – az épületek magasságától, tetőformájától, homlokzatképzésétől a közterek, közparkok, közkertek kialakításáig számos részletre kiterjedően.
A lakossági fórumon többen is beszéltek a saját lakókörnyezetüket érintő problémákról. A Budapesti Városvédő Egyesület elnöke, Ráday Mihály általános gondokról szólt: például arról, hogy az útfelújítások során mindenütt vissza kellene építeni a terméskő szegélyeket, az utcákat elcsúfító légkábeleket pedig érdemes lenne a földben vezetni. Az építkezések állandó ellenőrzésének hiánya szerinte régóta megoldatlan gond az országban, akárcsak az, hogy nem létezik olyan pénzügyi alap, amiből a szabálytalanul felhúzott épületek bontását finanszírozni lehetne.
„A partnerségi egyeztetés keretei között minden érdeklődő jelentkezését várjuk, aki szeretne bekapcsolódni az arculati kézikönyv tervezési folyamatába” – hívta fel a figyelmet Szabó-Kalmár Éva, a polgármesteri hivatal városrendezési és főépítészi irodájának vezetője. Hozzátette, hogy a kerület lakói az önkormányzat honlapján, a www.hegyvidek.hu oldalon közzétett kérdőív kitöltésével is kinyilváníthatják véleményüket. Az ebben szereplő kérdések célja, hogy a tervezők pontos képet alkothassanak arról, az itt élők milyen jelenségeket tartanak városképi szempontból zavarónak, és mely épületek, közterületek megjelenése tekinthető példaértékűnek.
A településképi arculati kézikönyvvel együtt egy településképi rendeletet is kidolgoznak a szakemberek. Mindemellett zajlik a hatályos helyi építési szabályzatok korrekciója, valamint készül a XII. kerület teljes közigazgatási területére vonatkozó új építési szabályzat.
A településképi és rendezési tervi témákkal kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket 2017. április 25-ig várják írásban a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Iroda, 1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. címre, valamint a kszt@hegyvidek.hu e-mail-címre. A www.hegyvidek.hu honlapon elérhető Minerva térinformatikai rendszer segítségével az érdeklődők teljes körűen tájékozódhatnak az aktuális és tervezett szabályozási előírásokról, beépítési lehetőségekről.

sz.