Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Urban_Green_Belts

Urban Green Belts – közösen a zöldövezetekért

A városi zöld területeket úgy lehet hosszú távon jó állapotban fenntartani, ha azokat a lakók magukénak érzik, és tesznek is annak érdekében, hogy üdítő színfoltjai legyenek környezetüknek. A Hegyvidéki Önkormányzat ezért a nemzetközi Urban Green Belts projekt keretében olyan programokat indítana el, amikbe bevonhatók a helyi közösségek.

Hét európai ország tizenöt városának és szakmai szervezetének részvételével, a Hegyvidéki Önkormányzat irányításával, tavaly nyáron indult el az Urban Green Belts, azaz a Városi zöldövezetek elnevezésű nemzetközi együttműködési projekt. Az Európai Unió Interreg Central Europe Programja által támogatott együttműködés célja, hogy a partnerek olyan innovatív módszereket dolgozzanak ki, amikkel fenntartható módon, a helyi közösségek bevonásával lehet megőrizni, kezelni és fejleszteni a meglévő zöld területeket.
A XII. kerületben megvalósuló tesztprogramokban érintettek, mindenekelőtt a lakók, továbbá a zöldszervezetek, tudásközpontok, oktatási intézmények, önkormányzatok és hatóságok képviselői második alkalommal találkoztak a polgármesteri hivatalban. Az összejövetelen a szervezők bemutatták, hol tart a programok szakmai megvalósítása, valamint közös gondolkodásra ösztönözték a résztvevőket annak érdekében, hogy minél sikeresebben mozgósítani tudják majd a Hegyvidéken élőket.
A közösségi részvétel tesztprogramja, a kisebb zöld területek „gondnokságba” adása kapcsán Laki Nóra, a hegyvidéki polgármesteri hivatal zöld irodájának munkatársa elmondta, hogy a XII. kerületben már kijelöltek tizenkilenc helyszínt, amelynek a gondozásába szeretnék bevonni a környéken élő és dolgozó polgárokat, továbbá a közeli iskolák tanulóit, önkéntesként. A Szent Orbán téren, a Nógrádi utca és a Diana utca találkozásánál lévő kis zöld sarok rendezéséhez és fenntartásához már sikerült is megtalálni az ideális partnert: a feladatot a Testnevelési Egyetem gyakorlóiskolája vállalta.
Egy másik hegyvidéki kezdeményezés, a még kidolgozás alatt álló Fasor-program részeként az úgynevezett többszereplős irányítási modell valósulhat meg a gyakorlatban. Rózsa Zoltán, a zöld iroda vezetője elmondta, hogy a lakók, helyi közösségek, civil szervezetek és a főváros, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, egyetemek és kormányzati szereplők bevonásával a rossz állapotú kerületi fasorokat szeretnék megújítani. Hozzátette, hogy a közterületeken található faállomány jellemzőiről meglehetősen pontos képe van az önkormányzatnak azóta, hogy 2012-ben, a Hegyvidék komplex térinformatikai rendszerébe integrálva, megkezdődött egy részletes zöldvagyon-kataszteri felmérés.
A fák állapotának változásait természetesen követni kell, ezért az önkormányzat munkatársai műszeres favizsgálatokat végeznek majd – folytatta az irodavezető. Mint mondta, a fakataszteri felmérés eredményeit felhasználva azt is elemzik, hogy az egyes fajok hogyan tudnak alkalmazkodni a városi környezethez és a változó éghajlathoz, ezért szakértők bevonásával, amennyiben szükséges, a fafajták cseréjének lehetőségét is megvizsgálják. Áttekintik továbbá, hogy a kerület mely részein lehetne újabb fasorokat telepíteni, ezek helyét pedig az építési szabályzatban is feltüntetik majd.

sz.

A helyi közösségeket megszólító kerületi programokról bővebb tájékoztatást a zöld iroda munkatársaitól lehet kérni, akik szívesen fogadnak minden érdeklődőt. Cím: Kiss János altábornagy utca 43–45. E-mail: zoldpont@hegyvidek.hu.