Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Lass_csodat

Láss csodát! – új óvodai program

Miért nem szabad idő előtt ráerőltetni az írás-olvasás tanulását a kicsikre? Miért fontos a könyves környezet? Mi a gyerekversek lényege? Ezekről is szó esett a február végi óvodavezetői értekezleten az olyan napi kérdések mellett, mint hogy milyen új projekt részeként lesz szükség szülői kérdőívre, vagy hogy hol tart az óvodai jelentkezések interneten történő lehetősége.

A jól kommunikáló gyermek felnőttkorában képes megtalálni helyét a világban, az egész életpályájára kihat, és fejlődésében a családi nyelvi háttér is meghatározó. Ezzel a gondolattal kezdte „Az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelés dilemmái” című előadását dr. Zóka Katalin, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára a február végi óvodavezetői értekezleten. Mint mondta, az első „lépcsőt” bölcsődés korban a képeskönyv-nézegetés jelenti. Az utána következő óvodai nevelésnek nem célja, hanem eredménye az iskolaérettség, és nem az írás-olvasás elsajátíttatása, hanem az írásbeliségbe való szisztematikus „beavatás” a dolga.
Ez azt is jelenti, hogy a gyerekeket nem szabad siettetni az olvasás megtanításával, ugyanakkor alapvetően jó hatással van a kicsikre, ha otthon könyves környezet veszi körbe őket. Az olvasóvá nevelés a könyvekből való meséléssel, az abban való lapozgatással kezdődik, ily módon ismerkednek meg az írásbeliségre épülő kommunikáció alapjaival. Egyre gyakoribb tapasztalat, hogy nem szerencsés, ha az iskolában kiadják a jelszót, hogy a gyerekeknek a tanévkezdéstől karácsonyig (vannak iskolák, ahol már novemberig) meg kell tanulniuk írni és olvasni, ugyanis kellő időt kell biztosítani ahhoz, hogy kifejlődjön bennük a hang és a betű közötti különbség érzékelése.
Dr. Zóka Katalin külön kitért a gyerekversekre, azaz „tanversekre”, amik vonzó formába csomagolt, hasznos ismereteket nyújtanak a kicsiknek, tele morális tanulságokkal, és igen jó memóriagyakorlatokat jelentenek, ám vigyázni kell a mértékkel. Nem szabad a gyerekeket a „hány verset tudnak?” mércéjével mérni, és az anyák napi vagy egyéb alkalmakkor szokásos versmondásokat valamifajta „ünnepi elszámoltatásnak” tekinteni, ahol „biodíszletként” kerülnek szerepléskényszerbe.
A főiskolai tanár arról is beszélt, hogy a gyerekköltészetnek fontos elemei a ritmus, a zene és a mozgás, amelyek ősi kódok az emberiség életében, hiszen már életünk első élményei (anyai szívhang magzati korban, az emberi hang érzékélése, magzatívben való mozgás) is ezekhez köthetők. Míg a beszéd és az ének ritmusérzete a bal agyféltekében, a személyiségfejlődést meghatározó érzelmek és az ezzel összefüggő zeneiség, dallam a jobb agyféltekében fejlődik ki, így ritmus, dallam, mozgás és szöveg egymást erősítve játszik szerepet a két agyfélteke fejlődését szolgáló ingerek biztosításában. A gyerekköltészet meghatározó a gyermek nyelvi szocializációjában, hiszen a verseknek világkép-, tudat- és személyiségformáló ereje van.
Az autóforgalom csökkentése az óvodák körül, a kerület természeti és épített környezetének, szépségeinek megismerése, a kerülethez kötődés erősítése – egyebek közt ez a célja annak a „Láss csodát!” elnevezésű projektnek, amelyen a polgármesteri hivatal a Pangea Petény Tanácsadó Kft.-vel együtt dolgozik. Köztudott, hogy a Hegyvidék legnagyobb erősségeinek egyike a helyi óvodák magas színvonala, és az új tervezet is része annak a törekvésnek, hogy a már elért eredményeket még tovább fejlessze a kerület.
A „Láss csodát!” tervei a szülői közlekedés attitűdváltását és a fenntarthatóságra nevelést célzó elképzeléseket foglalja magában, ezek kidolgozásához azonban a szülők véleményére is szükség van. Ahogy a kft. munkatársa, Sziva Dániel elmondta, március 6. és 22. között kérdőívet osztanak ki a XII. kerület összes óvodájában, s a válaszok alapján lehet eldönteni, melyik óvodát választják ki a további felmérő munka érdekében, amely egyhetes program keretében zajlik majd.
Óriási eredmény, hogy a szülők 40 százaléka online váltja ki az óvodák és iskolák előtti parkolási lehetőség engedélyét – mondták el az értekezlet végén a hivatal informatikus munkatársai, akik a következő nagy sikert az online óvodai beiratkozásoktól várják. Erre a beiratkozás hetében mindennap munkaidőben lesz lehetőség az interneten, a helyszínen történő, hosszadalmas sorban állást kiváltva.
Az elektronikus beiratkozás előfeltétele az ügyfél-regisztráció, amire az óvodák nyílt napjain is lehetőség lesz. A jövőben további hasonló fejlesztések várhatók, az adóegyenleg-lekérdezéstől az ebösszeíráson át a bírságok befizetéséig sokfajta ügyintézésre mód nyílik az önkormányzat weboldalán keresztül.

V. K.