Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchezUj_gyogyaszati_tamogatast_vezetett_be_az_onkormanyzat1

Új gyógyászati támogatást vezet be az önkormányzat

Elfogadta a 2017-es költségvetést az önkormányzat képviselő-testülete. Az idei büdzsé egy új ellátási forma bevezetésére is fedezetet nyújt: a rászoruló betegek már nemcsak gyógyszer, hanem gyógyászati segédeszköz vásárlásához is igényelhetnek támogatást. A kerület finanszírozásával folytatódik a hajléktalanok rehabilitációs programja, ami a társadalomba való visszailleszkedés lehetőségét kínálja az utcán élőknek.

Az önkormányzat képviselő-testülete bővítette a fokozottan rászorulónak minősülők körét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló helyi rendeletében. Ezentúl az egyedül élőkön, a gyermeküket egyedülállóként nevelő vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülőkön és a betegeken kívül ebbe a körbe tartoznak azok is, akik három vagy több gyermeket nevelnek, gyermekükkel elégtelen lakáskörülmények között élnek, alacsony iskolázottságúak, vagy álláskeresési támogatásban, aktív korúak ellátásában részesülnek.
Az eddigi gyógyszertámogatás bővítésével új ellátási forma jött létre. A gyógyászati támogatás keretében már nemcsak gyógyszerek, hanem gyógyászati segédeszközök – vércukor méréséhez szükséges tesztcsíkok, egyszer használatos tűk, valamint inkontinencia-problémák miatt szükséges betétek – vásárlásához is igényelhetnek támogatást a rászorulók a háziorvosok igazolásával, havonta maximum 4000 forint összegben.
A rendszeres ellátás mellett eseti gyógyászati ellátást is igénybe lehet venni. Ez, szakorvosi javaslatra, szemüveg, hallókészülék, ortopédcipő megvásárlásához, valamint fogpótláshoz nyújt segítséget, a segédeszköz árának legfeljebb 80%-át támogatva, naptári évenként legfeljebb 40 000 forint erejéig.

 

Segítség a hajléktalanoknak

Folytatódik a hajléktalanok személyre szabott gondozási programja az önkormányzat támogatásával. A Magyar Máltai Szeretetszolgáltat szervezésében az elmúlt négy évben harminckilenc hajléktalannal folyt egyéni szociális munka. Közülük huszonegy életminősége javult nagymértékben azáltal, hogy – az utógondozásnak is köszönhetően – stabil lakhatáshoz és rendszeres jövedelemhez jutott, de másoknál is jelentős előrelépésként könyvelhető el, hogy az utcáról átmeneti szállóra kerültek, vagy éjjeli menedékhelyen töltik éjszakáikat.
A tervek szerint a szakemberek az idén tizenkét fővel foglalkoznának, közülük hatan újonnan kerülnének a programba. Ők jelenleg az utcán, parkokban, erdőkben, elhagyatott kertekben, sátrakban élnek.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az önkormányzat megbízásából krízisellátást is végez a télen. Az utcai szociális munkán túl központi telefonos diszpécserszolgálatot tart fenn: a 338-4186-os telefonszámon bárki bejelentést tehet, amennyiben a kihűlés miatt életveszélyben lévő, segítségre szoruló hajléktalannal találkozik.
Éjszakai krízisautó-szolgálat is működik, valamint teajárat indul, amely a Mozgó Orvosi Rendelővel közösen teával és szendviccsel kínálja az utcán élőket. Időszakos éjjeli menedékhelyekkel, huszonnégy órás orvosi szolgálattal, lábadozóval és lábadozó jellegű átmeneti szállással ugyancsak felkészült a szeretetszolgálat a hideg téli hónapokra.

 

Elfogadták a költségvetést

A legutóbbi testületi ülésen a képviselők jóváhagyták az önkormányzat 2016. I–III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Ebből kiderült: a felhalmozási bevételeket közel egymilliárd forinttal növelte a Normafa rehabilitációjához év közben kapott állami hozzájárulás.
Elfogadták a 2017-es költségvetést is, amely a tavalyihoz képest még jelentősebb bevételi többlettel számol a Normafa-programhoz kapcsolódó állami támogatás révén. Pokorni Zoltán polgármester tájékoztatása szerint ebből a forrásból finanszírozható a többi között az Eötvös út új nyomvonalának kialakítása és az ehhez szükséges telkek kisajátítása, az egykori Fácán vendéglő épületének helyreállítása, valamint a mellette található Hild-villa részleges felújítása.
A stabilitási törvény rendelkezései alapján a testület határozatban rögzítette, hogy az önkormányzat a következő években nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet. A 2017. január 1-jétől alkalmazandó adómaximumhoz igazodva kismértékben módosult az építményadó mértéke: az éves négyzetméterenkénti összeg 1848-ról 1846 forintra változott.
Miután kilépett a Demokratikus Koalícióból, önkormányzati képviselői mandátumáról is lemondott Kerék-Bárczy Szabolcs, aki a 2014-es választásokon pártja XII. kerületi listájáról került a képviselő-testületbe. Helyét Vágó István vette át, aki az ülésen letette képviselői esküjét.

 

Állami iskolaépületek

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján 2013-tól az állam lett a kerületi iskolák fenntartója, a működtetéssel összefüggő technikai jellegű feladatokat azonban az elmúlt négy évben még az önkormányzat látta el. A jogszabályi változások miatt 2017. január elsejével a működtetői feladatok is az államhoz kerültek, így az érintett ingatlanok vagyonkezelői jogait az önkormányzatnak ingyenesen át kellett adnia a kerületi iskolákat irányító Közép-Budai Tankerületi Központnak. Az iskolaépületekhez hasonlóan a helyi pedagógiai szakszolgálat helyiségei is az állami fenntartó – ez esetben a Belső-Pesti Tankerületi Központ – vagyonkezelésébe kerültek át.
Az a huszonhárom technikai dolgozó, akinek eddig a Gazdasági Ellátó Szolgálat volt a munkáltatója, a Közép-Budai Tankerületi Központ alkalmazásában folytatja munkáját. Mivel a gyermekétkeztetés megszervezése változatlanul az önkormányzat feladata, az iskolai konyhák, étkezők önkormányzati kézben maradtak. Ugyanígy továbbra is a kerület rendelkezhet az orvosi szobák, valamint szolgálati lakások használatáról. A vagyonkezelésbe átadott épületek karbantartásáról, állagmegóvásáról ezentúl a tankerületnek kell gondoskodnia, de az önkormányzat is fenntartja magának a lehetőséget, hogy szükség esetén felújításokat, fejlesztéseket hajtson végre az érintett ingatlanokon.
A Tamási Áron iskola bővítése épp annak bizonyítéka, hogy az önkormányzat szükség esetén élni óhajt a fejlesztés lehetőségével. A képviselő-testület ugyanis úgy határozott, szeretné elindítani az „A” épület emeletráépítését, valamint az új, „E” épület kialakítását.

 

TÉR_KÖZ pályázat

A Hegyvidék főutcája című projekt megvalósításához igényel forrást az önkormányzat a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből finanszírozott „TÉR_KÖZ 2016.” pályázaton. Amennyiben a főváros támogatja a Böszörményi út komplex megújítását célzó terveket, a kerület pályázatot ír ki az érintett társasházak, valamint az üzlettulajdonosok és bérlők részére, akik 25%-os önrész mellett – azaz a kerületi és fővárosi önkormányzat összesen 75%-os hozzájárulásával – újíthatják meg homlokzataikat, előkertjeiket és üzletportáljaikat. Azok a házak, amelyek korábban együttműködési megállapodást kötöttek az önkormányzattal, 100%-os támogatást kaphatnának előkertjeik megújítására.
Kreatív innovációs és tudásparkká akarja fejleszteni zugligeti campusát a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. Ennek részeként nemcsak a régi épületeket újítja meg, hanem új műhelyházat, műteremházat és médiaházat is kialakít, továbbá kutatóintézetet és tudásközpontot magában foglaló épületet hozna létre.
Az egyetem fejlesztési terveinek megvalósíthatósága érdekében a képviselő-testület módosította a területre vonatkozó korábban hatályos építési szabályokat. Az új szabályzat a megújuló egykori lóvasút-végállomás ingatlanát is érinti, a műemlék megóvása és hasznosítása ugyanis megkívánja az épület környezetének rendezését, valamint az előtte lévő telekterület növelését, ami a Zugligeti út nyomvonalának kismértékű korrekciójával lehetséges.

 

Közös irányítás

Rövid időn belül új, az igényekhez jobban igazodó helyszínre költözhet a XII. kerület több kulturális intézménye. A Kulturális Szalon új otthona a Törpe utca 2. alatt kialakítandó épületben, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményé a Zugliget megújuló „ékszerdobozában”, az egykori lóvasút-végállomás épületében, míg a Hegyvidék Galériáé a Királyhágó téren lesz.
A helyszínváltozás szervezeti változásokkal jár együtt, az önkormányzat úgy határozott, hogy az említett intézmények a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. irányítása alá kerülnek. Ennek előnye Pokorni Zoltán polgármester szerint az, hogy a helyi kulturális intézmények összehangoltan, egymást kiegészítve működhetnek, nem válnak egymás konkurenciájává.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot akar benyújtani a természetvédelmi oltalom alatt álló Jókai-kert fejlesztésére. Ehhez hozzájárulását adta a képviselő-testület, a terület egy részének ugyanis a kerület a tulajdonosa. Mivel a kert egységes szemléletű rendezését megkönnyítené az egy tulajdonos, illetve vagyonkezelő által történő hasznosítás, kezdeményezték az érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok állami kézbe vételét.Uj_gyogyaszati_tamogatast_vezetett_be_az_onkormanyzat3A Boldog Teréz anya teret Kalkuttai Szent Teréz térré nevezte át az önkormányzat, tekintettel arra, hogy a Nobel-békedíjjal is kitüntetett névadót, a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítóját 2016 szeptemberében szentté avatták. Döntés született arról is, hogy Papp László olimpiai bajnok ökölvívó szobrát az eredetileg tervezett helyszínnel, a Csörsz utca 49–51. számú épület előtti zöld területtel átellenben, a Gesztenyés kertbe vezető lépcsősor mellett helyezzék el, ott ugyanis az alkotás körüljárható lesz, közelebb kerülhet az emberekhez. Uj_gyogyaszati_tamogatast_vezetett_be_az_onkormanyzat2

z.