Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Ebösszeírás márciustól

Tisztelt Ebtartók! Tisztelt Kutyatulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése előírja, hogy az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végezzen. Az ebösszeírás ideje: 2017. március 1.–2017. május 31.

Kérem a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat közigazgatási területén tartott, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” nyomtatott betűkkel, az oltási könyv alapján olvashatóan kitöltve, aláírva 2017. május 31. napjáig az önkormányzat részére eljuttatni szíveskedjenek.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a kerületi önkormányzat rendelkezésére bocsátani, ami alapján az helyi elektronikus nyilvántartást vezet az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az ebösszeíráshoz szükséges adatlap 2017. március 1. napjától lesz hozzáférhető.

Tájékoztatom a Tisztelt Kutyatulajdonosokat, Ebtartókat, hogy a korábbi adatszolgáltatás során bejelentett ebeket a 2017. évben ismételten be kell jelenteni.

Az adatszolgáltatást megelőzően célszerű ellenőrizni az állat utolsó veszettség elleni oltásának idejét, és szükség szerint pótolni, amennyiben ez elmaradt.

Az állampolgárokat ebtartással kapcsolatos adataik tekintetében nyilatkozattételi kötelezettség terheli, így akik nem tesznek eleget e kötelezettségüknek, állatvédelmi bírsággal sújthatók a hivatkozott törvény 43. § (1) bekezdése alapján. A bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás („ebadó”) bevezetését.

Amennyiben az ebösszeírással kapcsolatban bármilyen kérdésük vagy észrevételük merül fel, kérem, hogy keressék a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda munkatársait.

Telefon: 224-5900/5303.

E-mail: igazgatas@hegyvidek.hu.

Együttműködésüket köszönöm!

 

Dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna

a jegyzőt helyettesítő aljegyző