Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Palyazatok_tarsashazi_lakokozossegeknek

Pályázatok társasházi lakóközösségeknek

Vissza nem térítendő támogatással segíti a társasházi lakóközösségeket a Hegyvidéki Önkormányzat. Az erre az évre rendelkezésre álló 30 millió forintra külön pályázhatnak a legalább ötven albetétes és az ennél kisebb házak. További 10 millió forintot a vis maior helyzetek kezelésére különítettek el.

Előre tervezhető felújításokra, javításokra és fejlesztésekre összesen 20 millió forint áll a 4–49 lakásos társasházak (lakóközösségek, társasházzá nem alakult épületek) rendelkezésére. Több épületből álló társasház esetén az önálló épület külön is jelentkezhet a Hegyvidéki Önkormányzat idei, társasházi lakóközösségeket segítő pályázatára.
Az elbírálás során továbbra is előnyt élveznek a városképi szempontból is fontos homlokzati rekonstrukciók. Amennyiben az utcai homlokzat zárt, előkert nélküli, a felújítással egy időben kötelező háromméteres magasságig antigraffiti-bevonattal ellátni. Újdonság a vizesedést megszüntető, talajvíz elleni szigetelés, utólagos falszigetelés támogatása, amivel jelentősen javítható a szigeteletlen házakban lakók életminősége.
Ezenkívül pályázni lehet gyűjtőkémények modernizálására (ventilátor felszerelése, bélelés), tető, bádogozás, kémények, lépcsőház, lépcsők, födémek, függőfolyosók, folyosói korlátok, erkélyek és épületszerkezetek felújítására, lépcsők balesetmentesítésére, hatósági kötelezvény vagy szakértői javaslat alapján statikai megerősítésre. Szintén része a társasházi pályázatnak a gépészeti alapvezetékek (gáz, víz, csatorna) és az ingatlanon belüli méretlen gépészeti, valamint elektromos vezetékek cseréje, a felvonók részleges vagy teljes felújítása, az akadálymentesítés, valamint a falfirka elleni védelem és a graffiti eltávolítása. Az elnyert támogatás a járulékos költségekre – például a kéményseprői szakvéleményre – is felhasználható.
Előfordulhat, hogy a tervezett munka engedély- vagy bejelentésköteles, ezért a pályázat beadása előtt érdemes egyeztetni a polgármesteri hivatal építésigazgatási vagy városrendezési és főépítészi irodájával. Fontos tudnivaló, hogy a támogatás összege költségtúllépés esetén sem emelhető, a műszaki tartalom utólag nem módosítható. Alacsonyabb bekerülés esetén, ha a különbözet más célú felhasználására a ház nem nyújt be kérelmet, az önkormányzatnak lehetősége van a megítélt összeg arányos csökkentésére.
A 10 millió forintos vis maior pályázattal a rendkívüli káresemények elhárításához járul hozzá az önkormányzat. A támogatásra a káresemény (idetartoznak az előre nem látható közműfelújítások, valamint az épületszerkezetek gyors romlását okozó hibák) igazolását követően, a pénzügyi keret kimerüléséig, egészen november 30-ig folyamatosan lehet pályázni.
Eredményes társasházi pályázat egy alkalommal módosítható vis maior támogatásra. A támogatás mértéke 4–8 lakásig 55 ezer, 9–12 lakásig 50 ezer, 13–20 lakásig 45 ezer forint, 20–49 lakásig 40 ezer forint lakásonként, de nem haladhatja meg a felújítás összköltségének 30 százalékát vagy az 1,5 millió forintot. Húsz százalékkal növelhető az összeg a graffiti eltávolítását és a graffitivédelem elvégzését is magában foglaló homlokzatfelújításnál.
A támogatás elnyerésének feltétele, hogy a társasháznak nem lehet fennálló tartozása és peres ügye az önkormányzattal szemben, a munkák ellenőrzéséhez szakirányú végzettséggel rendelkező műszaki ellenőrt alkalmaz, valamint a lakások legalább 85 százalékában megtörtént az esedékes kéményellenőrzés, ami nem talált életveszélyes hibát. Óriásplakát kihelyezésére a támogatás ideje alatt nincs lehetőség, homlokzatfelújításra beadott pályázatban pedig vállalni kell, hogy a graffiti eltávolítása és az antigraffiti-védelem kialakítása után két évig az újabb falfirkákat 168 órán belül eltávolíttatja a lakóközösség.
A beadáshoz szükséges nyomtatványok és ismertetők beszerezhetők a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthetők a www.hegyvidek.hu honlapról. Beadási határidő: május 15. (kedd) 14.00 óra, vis maior pályázat esetén a rendkívüli eseményt követő 60. nap. Ez utóbbit az a társasház is igényelheti, amely 2017. szeptember 30-át követően az önkormányzatnál bejelentette a káreseményt.
A legalább 50 albetétes társasházakkal kétéves támogatási szerződést köt a Hegyvidéki Önkormányzat. Az idén 10 millió forintra pályázhatnak a lakóközösségek a kisebb házakhoz hasonló feltételekkel. A pályázatokat május 17-én (csütörtök) 14.00 óráig fogadják. Az önkormányzat tulajdonosi és városfejlesztési bizottsága július 5-én határoz a támogatási összegekről.

sm.