Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Önkormányzati beruházással bővülhet a Tamási iskola

A Tamási Áron iskola „A” épületének bővítését a Hegyvidéki Önkormányzat végzi el. Ehhez a saját költségvetéséből biztosít forrást – erről döntött a képviselő-testület a legutóbbi ülésén.

A képviselő-testület határozata alapján a Hegyvidéki Önkormányzat saját forrásaiból, saját beruházásként valósítja meg a Tamási Áron iskola „A” jelű épületének emeletráépítéssel történő bővítését. Pokorni Zoltán polgármester a legutóbbi testületi ülésen elmondta, hogy ezzel a döntéssel visszatértek az eredeti elképzelésükhöz, ugyanis a legutóbb körvonalazódó terv – a Közép-Budai Tankerületi Központ által végrehajtandó, nagyrészt állami forrásból történő beruházás koncepciója – nem válhat valóra. Ennek oka, hogy a Klebelsberg Központ csak 2018. június 30-ig használhatná fel a bővítéshez rendelkezésére bocsátott forrást, a hátralévő mintegy három hónap azonban már nem lenne elegendő a kivitelezéshez.
A rendkívül népszerű, növekvő létszámú Tamási fejlesztését még azelőtt határozta el az önkormányzat, hogy az állam az intézményi működtetés mellett az iskolaépületek vagyonkezelésének feladatát is átvette, ezért Pokorni Zoltán szerint erkölcsi kötelességük, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak az iskolába járó diákoknak. Hozzátette, hogy az önkormányzat beruházásában tavaly őszre elkészült a Tamási új, „E” jelű épülete, de szükség van még az „A” épület bővítésére is, hogy megoldják a férőhelyproblémákat.

A beruházás, mint a polgármester kiemelte, azért is fontos, mert ennek megvalósításával a Dobsinai utcai épület – ahol a Tamási néhány osztályát ideiglenesen elhelyezték – felszabadulhat, ezáltal pedig lehetőség nyílik arra, hogy ott egy óvodát alakítsanak ki. Az építkezést – amihez az önkormányzat már korábban lefolytatta a közbeszerzési eljárást – a tanév végével el kell kezdeni ahhoz, hogy szeptemberben az „A” épület meglévő termeit újból használni lehessen, és az új részek kialakításához kapcsolódóan már csak olyan befejező szakipari munkákat végezzenek az ősz folyamán, amik nem akadályozzák a tanítást.
Az önkormányzat képviselő-testülete véleményezte a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő átszervezési terveket. Támogatta, hogy az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – amelynek központja a Fekete István iskolában található – szeptembertől az iskolák mellett az óvodákra is kiterjessze utazó gyógypedagógusi hálózatát, és az óvodai ellátás működtetésére egy új szakmai csoportot hozzon létre.
A képviselők jóváhagyták, hogy a tankerület törölje a szakközépiskolai oktatást az Arany János iskola alapdokumentumából, mert ez a képzési mód a 2016–17-es tanévben kifutó jelleggel megszűnt. Hozzájárultak ahhoz is, hogy a Tamási Áron iskola hivatalos elnevezéséből kikerüljön a „két tannyelvű” jelző, ezt ugyanis a hatályos jogszabályi előírások szerint csak az az intézmény használhatja, amelyben az összes évfolyamon – azaz nemcsak középiskolai, hanem általános iskolai szinten is – idegen nyelven oktatják a közismereti tárgyak egy részét.
Nem támogatta ugyanakkor a testület a tankerületnek azt az elképzelését, hogy a Németvölgyi Általános Iskolában évek óta magas szakmai színvonalon működő logopédiai osztályt a jövőben az 1–8. évfolyam helyett csak az alsó tagozaton tartsák fenn. Pokorni Zoltán elmondta, hogy ebben az ügyben az önkormányzatnak csak véleménynyilvánítási joga van, ám fontosnak tartják, hogy legyen a Hegyvidéken legalább egy olyan általános iskola, amelyik kis létszámú csoportokban, az elsőtől a nyolcadik osztályig képes gondozni a beszédfejlődési problémákkal küzdő diákokat. Nem fogadható el – tette hozzá –, hogy az érintett hegyvidéki családok más, távoli iskolákba kényszerüljenek vinni fejlesztésre szoruló gyermekeiket.

sz.