Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Pályázat a vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni védekezéshez (permetezéssel vagy fainjektálással)

A pályázat célja. A Hegyvidéki Önkormányzat zöld irodája a XII. kerületi lakosok részére a vadgesztenyefákra veszélyes kártevők visszaszorítását segítő – pályázat során elnyerhető – támogatást nyújt. A kertekben található vadgesztenyefák kártevő-mentesítése azért fontos, mert a levél károsodása miatt a fa legyengül, és akár el is pusztulhat. A vadgesztenyefa-levelet házilag nem lehet megfelelően komposztálni, mert a kártevő bábja a száraz levelekben, illetve azokból a talajba jutva telel át. A tapasztalatok szerint ahol – hagyományos módon – a fák körüli avart összeszedik és elszállítják, ott csökken a károsodás mértéke. Az aknázómoly elleni védekezés időpontja a lepkék kirajzásához igazodik, amit szakértők csapdázási módszerrel állapítanak meg.

Permetezés. Az első rajzásra általában áprilisban kerül sor, míg a második nyár közepén várható, ezért a megfelelő hatékonyság érdekében legalább e két alkalommal célszerű elvégezni a fák permetezését, kártevő-mentesítését. A legfontosabb az első permetezés (április vége–május közepe) elvégzése.

Fainjektálás. Az idén lehetőség van az injektálásos technológia igénybevételére is az aknázómolyok elleni védekezésben, a jelentkezések beérkezésének sorrendje alapján, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig. A fainjektálást is az első rajzás előtt kell elvégezni. Az injektálással a vadgesztenyefák 2 éven keresztül lesznek védettek az aknázómolyok kártétele ellen. A fainjektálás inkább azoknál a fáknál javasolható, amelyek nehezen megközelíthető helyen állnak, vagy nagyon magasak, így a permetezés nem éri a teljes lombot. A kezelés április 20. és május 15. között optimális.

A pályázat feltételei

  1. Budapest XII. kerületi, magántulajdonú vagy gazdasági társaság kezelésében lévő társas- vagy családi lakóházak lakói pályázhatnak.
  2. A mellékelt jelentkezési lapot kivágva és olvashatóan kitöltve 2018. április 20. 14.00 óráig személyesen vagy postai úton kell visszajuttatni a Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Zöld Irodájához (1126 Bp., Kiss János altábornagy utca 43–45.). A jelentkezési lap a www.hegyvidek.hu honlapról is letölthető és elektronikus úton is elküldhető a vadgesztenye@hegyvidek.hu e-mail-címre.
  3. A támogatás az idei évben a második rajzási időszakban esedékes permetezésre igényelhető, ennek megfelelően a vállalkozó azt díjmentesen végzi el. Az első permetezés költsége a támogatást igénybe vevő felet terheli. Az első permetezés megvalósítása a második permetezésre vonatkozó támogatás elnyerésének feltétele. Az első és a második permetezést ugyanaz a vállalkozó végzi.
  4. Az injektálás költsége 20 000 Ft/gesztenyefa. A támogatás az összeg felére vonatkozik, az eljárás költségének 50%-át az önkormányzat átvállalja, így a támogatást igénybe vevő félnek 10 000 Ft-ot kell megfizetnie faegyedenként a vállalkozó felé. A fák 2 éves védettséget kapnak.
  5. A tulajdonos/közös képviselő a vállalkozónál található címlista aláírásával igazolja a munka elvégzését a második – támogatott – permetezés alkalmával és ugyanígy a fainjektálás esetében is.

A 2018. április 20. 14.00 óra után beérkező jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni!

A támogatás a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, fainjektálás esetében a jelentkezés sorrendje alapján adható.

További tájékoztatást a 224-5961-es telefonszámon nyújtunk.

A jelentkezési lap azonos méretű másolatban sokszorosítható!

 

Jelentkezési lap

 

Címzett: Bp. Főv. XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Zöld Iroda

1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 43–45.

 

Alulírott, megrendelem a vadgesztenyefák

aknázómoly elleni permetezését (két alkalom, csak az első alkalmat kell fizetnem)

 

aknázómoly elleni kármentesítését injektálásos technológiával (egy alkalom, a kezelés költségének 50%-át kell fizetnem)

 

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

Pályázó: …………………………………………………………………………………………

Lakcím: ………………………………………………………………………………………

Telefonszám: …………………………………………………………………………………

A telken található vadgesztenyefák (permetezési magasság: 20 m)

száma…………………………………magassága……………………………………………..

A felhatalmazott kapcsolattartó személy elérhetősége, akit értesíteni lehet, és aki beengedi a növényvédelmi munkatársat a permetezés/injektálás időpontjában, amely időpontot a permetező/injektáló munkatárs előzetesen jelez.

Név: …………………………………………………………………………………………..

Telefonszám: ………………………………………………………………………………….

Budapest, 2018. ……………………….

Közös képviselő vagy a házban lakó meghatalmazott / tulajdonos

 

……..…………………… ……….………………………………

név aláírás

(nyomtatott nagybetűvel)