Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Felelosseggel_tartozunk_a_teremtett_vilagert

Felelősséggel tartozunk a teremtett világért

A hit, a hála és a hagyományok tisztelete is fontos szerepet kapott az idei svábhegyi terményünnepen a Diana parkban. Az idei terméseket Erdő Péter prímás, esztergom-budapesti érsek áldotta meg.

„Akkor vagyunk jó gazdái a teremtett világnak, ha Isten iránti hálával, az ő ajándékaként felelősséggel fogadjuk el a környezetünket. Ezzel a hálával kérjük Isten áldását az idei év terményeire és mindnyájunk életére” – mondta a bíboros a Szent László-templomban tartott szentmisén.

– Mi lehet az oka annak, hogy ekkora érdeklődés övez egy régi hagyományokat felelevenítő ünnepet? – kérdeztem őt a termény megáldása után.

– A teremtett világ, a környezetünk közösséggel való átélése, a hála érzése a Teremtő iránt, aki megajándékozott bennünket a földdel és a felelősséggel. A földet nem szabad elpusztítanunk és kizsigerelnünk, hanem úgy kell gondoznunk és ápolnunk, ahogy a Teremtő akarja. Ezt már gyermekkortól jó, ha megtanuljuk. Ezek az ünnepségek ebben segítenek. A fiatalok az ilyen ünnepségeken láthatják, hogy a terménynek örülni kell. Ennek főleg városi környezetben van nagy jelentősége.

– Meglátása szerint minek köszönhető, hogy a hegyvidékiek életében különösen fontos szerepet kapnak az egyházi és az egyház köré fonódó ünnepek?

– A budai Hegyvidéknek sajátos társadalmi összetétele van, azonban lelkipásztori szempontból nem könnyebb terep, mint bármelyik másik. Az üdvösség felé mégiscsak az ember szívén és belső megértésén keresztül vezet az út. Itt azonban kétségtelen, hogy vannak olyan szokások, társadalmi adottságok, amik közel viszik az embereket az egyházi közösség életéhez. Fontos, hogy életben tartsuk, erősítsük a pozitív tradíciókat. Egyszer valaki azt mondta, Buda magasabban van, de Pestről messzebbre látni. Minden hívő ember számára fontos, hogy felemelje a tekintetét, és lássa azt is, akinek segítségre van szüksége. Az egyházi ünnepeken hitünk titkait ünnepeljük. Fontos, hogy támogassuk az egyház köré fonódó ünnepeket, hogy megmutassuk a hitünkkel való kapcsolatot.

Mai, konfliktusokkal teli világunkban mekkora ereje van a hitnek?

– A hit megmutatja életünk értelmét. Bizalmat ad, mert Istenben hiszünk. Nem félelmetes Istenben, nem olyanban, aki nem vesz rólunk tudomást, hanem olyanban, aki velünk személyesen törődik. Olyan Istenben, aki a halálunkon túl is életet és boldogságot szán nekünk. Ebből következik, hogy élhetünk nagylelkűen, mert a halállal nem lesz vége mindennek. A hitnek köszönhetően a világról nem egy tragikus képet alkotunk, hanem olyan képet, ami végső soron az Isten szeretetében foglal össze mindent. Ez megváltoztatja az életünket, ez a keresztény hit lényege.

A termények megáldását a szokásos vigasság követte. Sváb dallamok hangja, frissen sült rétes, kolbász illata szállt a levegőben. A gyerekeket állatsimogató, kézműves-foglalkozás és táncos produkciók várták.

„Az idei terményünnep különleges alkalom, hiszen Erdő Péter bíboros úr áldotta meg a terményeinket” – mondta Meskó Gyula, a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület egyik alapítója, a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese, aki kiemelte, hogy a rendezvény legfontosabb célja a sváb hagyományok megőrzése, a kultúra továbbörökítése. „A hegyvidékiek mindig szívesen jönnek el a terményünnepre – tette hozzá Herczeg Józsefné Eszter, a Jókai Klub és a Virányosi Közösségi Ház igazgatója. – A rendezvény a meghitt, családias hangulatának köszönheti töretlen sikerét.”

B. M.